#Woordvrouw 31: Bat-Melech

tekst bij Bat-Melech

(Scroll down for English translation)

Always wear your invisible crown!

Lezen: Romeinen 8:14  en Psalm 45:14-16

Hallo, ik ben Bat-Melech, ik ben de dochter van de koning, Je hebt het misschien niet door maar ook al word ik niet zo specifiek genoemd in de bijbel, ik kom er heel vaak in voor. Ik ben het oogappeltje van de koning. Zijn prinses. Hij houdt zoveel van mij dat hij me alles geeft wat ik nodig heb en meer. En als ik wat fout doe, mag ik altijd bij hem komen, wetende dat hij me vergeeft.

Voor de duidelijkheid: ik ben niet altijd zijn dochter geweest. Hij heeft mij, Bat-Melech uitgekozen om zijn dochter te zijn. Hij heeft me geadopteerd. Lang verhaal hoe dat kwam maar soms voelt het alsof ik altijd al bij hem heb gehoord, en soms ook niet en dan verlang ik wel weer naar het leventje wat ik leidde voor ik hier in het paleis kwam. Maar het is maar waar ik naar kijk: het gras is altijd groener waar je het water geeft. Dus dwing ik mezelf te kijken naar alle rijkdom en vooral alle liefde die hij me geeft.

Hij is er altijd voor me. Echt waar. Staatszaken hebben nooit, never, nimmer voorrang op mijn welzijn. Ik mag altijd zomaar zijn kantoor binnenstormen. Hij maakt altijd tijd voor me. Heel bijzonder eigenlijk. Ik moet mezelf ook af en toe in herinnering brengen dat ik dit niet voor lief mag nemen. Het is zo waardevol, maar tegelijk ook zo ‘gewoon’… tja, ik kan het niet goed uitleggen …

Soms geeft hij me niet wat ik wil, en ondanks het feit dat ik me dan heel verwend kan gedragen (of zelfs boos en verwijtend), blijft hij me beschermen. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik soms wel baal dat hij me niet gewoon vertelt waarom. Ik heb het hem vaak gevraagd maar hij zei alleen maar:  “Bat-Melech, vertrouw maar gewoon op mij. Als ik je je zin een keer niet geef heb ik daar een goede reden voor. En nee, die reden hang ik niet altijd aan je neus want dan ga je je alleen maar meer zorgen maken. En die zorgen; die heb ik op mij genomen liefje! “… ondanks mijn boosheid bleef hij lief en vriendelijk.

Waar ik eerder het leven maar nam zoals het kwam en niet altijd geloofde in mijn eigen kunnen, liet hij me zien hoe bijzonder alles eigenlijk is. Hoe bijzonder en getalenteerd ik ben. Hij heeft me aangesteld als zijn ambassadeur (ik geef toe, soms ben ik nog in training) en heeft mijn leven een waardevolle invulling gegeven. Ik heb nu echt een geweldige baan!

De koning vindt me, ondanks al mijn tekortkomingen, een prachtige dame. Dat zie ik in zijn ogen, dat lees ik in de briefjes die hij me af en toe stuurt en dat ruik ik aan de bloemen die hij me regelmatig geeft. Hij is een geweldige papa!

Bat-Melech betekent ‘dochter van de koning’.  Jij bent Bat-Melech. God is de koning. Jij bent God’s dochter. Jouw naam mag dan niet letterlijk in de bijbel opgetekend zijn; zoveel teksten gaan wel over jou of zijn aan jou gericht. Jij bent gekozen, geadopteerd, gewaardeerd, talentvol, af en toe verwend, maar bovenal een geliefde prinses! (of prins voor de heren die dit lezen 🙂 ) Dus, in wat voor omstandigheden je ook zit: recht je rug, hef je hoofd en always wear your invisible crown! (draag altijd je onzichtbare kroon!)

Doen:

 • Lees het bovenste nog eens, en vul in plaats van ‘Bat-Melech’ je eigen naam in. Vertel God wat dit met je doet, waar je moeite mee hebt of wat je raakt…
 • Koop vandaag een bloemetje voor jezelf ; een dikke rijke bos of een enkele roos (of pluk er ergens 1) en zet het in een vaas op een zichtbare plek in huis. Elke keer dat je ernaar kijkt mag je beseffen hoe groot God’s liefde is voor zijn prinsesje en hoe vaak Hij voorziet ik grote en kleine ‘kadootjes’.

Creatief:

De spreuk ‘Always wear your invisible crown’ vond ik helemaal bij dit stukje passen. Het zegt me dat ik altijd met een geheven hoofd mijn omstandigheden tegemoet kan treden. Ik hoef niet te twijfelen aan mijn status! Ik ben een koningsdochter! Omdat ik me dit met regelmaat wil inprenten heb ik deze tekst in mooie handlettering uitgewerkt en er een boekenlegger van gemaakt. Het sjabloon voor de boekenlegger vind je hier, je kan hem uitprinten en zelf met inkt, verf of potlood opfleuren. Ik gebruikte distress ink en heb hem daarna gelamineerd voor ik er een lintje aan maakte.

Dit was de laatste woordvrouw in deze challenge. Morgen nog een ‘En nu blogje’  maar dan is het toch echt ten einde.  Laat ons gerust weten hoe je het vond en wat je eraan gehad hebt. Welke ‘les’ was voor jou het belangrijkst? Wat kwam het meest bij je binnen?  Je bent welkom te reageren op deze blog, via een persoonlijk bericht, via instagram of via de bijbel journaling groep op facebook.  Heb je nog niet alle woordvrouwen overdacht: geeft niet, de blogs blijven online!

Iedereen enorm bedankt voor het meedoen. Het was en is ons gebed dat de challenge veel zegen bracht en brengen zal.
Een extra dank je wel aan Lucinde die met me mee schreef, dank aan het gebedsteam wat gedurende de hele challenge achter ons én alle deelnemers stond en  dank aan Jenny Pollett voor het meekijken met m’n vertalingen.

Always wear your invisible crown!

tekst bij Bat-MelechRead: Romans 8:14 and Psalm 45: 14-16

Hello, I’m Bat-Melech, I’m the King’s daughter. Maybe you haven’t noticed yet, but though I’m not specifically mentioned in the Bible, I’m very often in it. I’m the king’s fondling. His princess. He loves me so much that he gives me everything I need and even more. And when I do something wrong, I can always rely on it that he forgives me wholeheartedly.

For the sake of clarity: I haven’t always been his daughter. He chose me, Bat-Melech to be his. He adopted me. Long story, don’t ask, but sometimes it seems like I’ve always belonged to him. And when it sometimes doesn’t I long for the life that I led before I came to this palace. But you know: the grass is always greener where you give it water. So, despite how I feel, I force myself to look at all the wealth and especially all the love he gives me, again and again and again… Nothing can compete with that!

He’s always there for me. Really. State affairs never, ever, ever prevail on my well-being. I can always enter his office, don’t even have to knock! He always makes time for me. Very special indeed. I have to remind myself occasionally that I can’t take this for granted.  It’s so valuable, but at the same time so ‘normal’… well, I can’t explain it very well …

Sometimes he doesn’t give me what I want, and despite me acting very spoiled (or even angry and provocative at the time) he’s my steadfast; he continues protecting, caring and providing. I have to confess that sometimes I’m sick of the fact that he just doesn’t tell me why things happen or why he doesn’t give me what I asked for. I often asked him, but he always says, “Bat-Melech, just trust me. If I don’t tell you, I have a good reason to do so.  So stop worrying. I’ve taken your burdens because I love you! … and despite my childish anger, he always remains sweet and friendly.

Before, when I took life just as it came and didn’t always believe in my own abilities, he showed me how special everything about me actually is. How special and talented I am. He appointed me as his ambassador (I admit, sometimes I’m still in training) and He gave my life value. I really have an awesome job now!

In spite of all my shortcomings, the king sees me as a beautiful lady. I see can see it in his eyes, and I can read it in the letters he sends me occasionally and I smell it in the flowers he regularly gives me. He’s a great daddy!

Bat-Melech is Hebrew for “daughter of the king”. You are Bat-Melech. God is the king. You are God’s daughter. Your name may not be literally recorded in the Bible; So many texts are about you or are addressed to you. You have been chosen, adopted, valued, talented, occasionally spoiled, but above all: YOU ARE A BELOVED PRINCESS! (or prince for the gentlemen who read this :)) So, whatever your circumstances: straighten your back, lift your head up high and always, always wear your invisible crown knowing you are His! 

Contemplate:

 • Read the text again, and instead of  ‘Bat-Melech’ fill in your name. Tell God how this makes you feel.
 • + Buy a flower for yourself today; A thick, rich bunch or a single rose (or pick a flower from your garden…) and put it in a vase on a visible place in the house. Every time you look at it you can realize how great God’s love for you, his little princess, is and how often He provides in great and small ‘gifts’.

Creative:

The motto ‘Always wear your invisible crown’ fitted this devotional perfectly. It tells me that I can hold my head up high despite circumstances because I’m protected by my Father, and He always provides! I don’t have to doubt my status! I’m a royal daughter! I wanted this as a constant reminder so created a bookkeeper. You can find the template here .

This was the last biblical woman in this challenge. Tomorrow I will post a final  ‘How to continue on my own- devotional’ but after that the challenge really comes to an end. Please let us know how you experienced this journey! What lesson was the most important to you?  You are welcome to comment on this blog via a personal message via instagram or the Bible journaling group on Facebook. When you haven’t finished all the biblical women: no worries, the posts, free templates, printables etc remain online! 

Thank you very much for participating! 
An additional and big thank you to Lucinde who co-hosted this challenge with me, a big thank you to the prayer team and a loving thank you to Jenny Pollett for checking several of my translations!
Advertisements

Woordvrouw 30 – Lydia

dag30-lucinde-lydia

De challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde. Vandaag gaat het over Lydia … ik kan alleen maar hopen dat God ook mijn hart steeds meer opent…

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog!  Today about Lydia. I can only hope that God will open up my heart the way He did with her. 

 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking 
achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep 
op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de 
hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

 

#Woordvrouw 29 – Talita

(Scroll down for English translation)

Ik zal aansterken! 

Lezen: Marcus 5: 21-43talita

Ik voel me al dagenlang slecht. Soms breekt het zweet me ineens uit en een moment later heb ik het ijskoud ondanks de zinderende hitte die in het huis hangt. Mijn moeder zit al dagenlang mijn hoofd af te sponzen en elke paar minuten probeert ze me met een lepel wat water te voeren. Vader ijsbeert door de kamer, strijkt me af en toe zachtjes door het haar om vervolgens het zenuwachtig heen en weer lopen te hervatten. De paar keer dat het lukt m’n ogen te openen zie ik alleen maar bezorgde blikken. De vermoeidheid neemt toe. Hoelang lig ik hier al? Ik glij weg. Vaag hoor ik mama gillen en papa’s voetstappen klinken steeds verder weg. Stilte. Duisternis. Ga ik dood? Was dit het?
Ik hoor geen vogels meer, ik voel niet langer het verschil tussen de koude nacht en de hitte van de dag. Ik voel zelfs m’n droge tong niet meer. Elk tijdsbesef is weg. Hoelang duurt dit al? Stilte. Duisternis.
“Talita Koemi” – de woorden galmen door mijn hoofd met een ongekende autoriteit. Liefdevol, zegevierend, eisend, vol kracht weerklonk het “Meisje sta op”. De duisternis die mijn binnenste in een wurggreep hield laat los en wijkt, een zachte bries kietelt mijn huid om me vervolgens te laten voelen dat mijn hoofd nog klam is. Maar ook dat wordt minder. Het is stil in de kamer alsof iedereen zijn adem inhoudt maar ik hoor de geluiden van de straat terugkeren, ik hoor nu ook de vogels, zelfs het handenwringen van iemand die bij mijn voeteinde staat.
Langzaam open ik mijn ogen. Wat een licht. Het eerste wat ik zie zijn een stel liefdevolle en heldere ogen. Op slag weet ik dat de stem die ik hoorde bij deze ogen past. Liefdevol, zegevierend, eisend en vol kracht. Ik lach, mijn maag knort. “Geef haar te eten, ze moet aansterken” zegt hij zonder zijn blik af te wenden. Gejuich om me heen maar ik heb alleen maar oog voor rabbi Jeshua. Mijn redder.

Lukas, één van Jezus’ discipelen, heeft een heel eigen kijk op het leven van Jezus,. Als arts moeten al die genezingen bijzondere indruk op hem hebben gemaakt. Hij vertelt het verhaal van het dochtertje van Jaïrus vanuit het perspectief van een vader die op het punt staat zijn dochter te verliezen. In blinde paniek, maar vanuit een gelovig hart, rent hij naar Jezus. En Jezus komt. Ogenschijnlijk komt Jezus te laat omdat een ander ook om aandacht vroeg maar Jezus laat zich niet opjutten. Hij zet de tijd naar zijn hand.
Hoe moet het voor dit meisje zijn geweest? Om eerst dagenlang te lijden en af te glijden. Hoe moet de krachtige stem van haar redder in haar hoofd geklonken hebben? Jezus neemt de duisternis weg maar niet de honger. Verder aansterken is iets wat ze zelf moet doen. Hetgeen onmogelijk te overwinnen was, verslaat hij, maar de rest kan het meisje zelf. Wat een levensles!
(De bijbel noemt dit meisje niet bij naam, ik heb haar Talita genoemd vanwege Jezus’ woorden.)

Nadenken:

We hebben allemaal wel eens dat omstandigheden ons dreigen op te slokken. Dat we ons voelen ‘wegglijden’. Dan kan het lijken alsof God wel heel erg lang op zich laat wachten of zelfs te laat komt. Maar we mogen erop vertrouwen dat Hij komt en de tijd naar Zijn hand zet. Hij overwint de duisternis die ons omringt maar laat de verantwoordelijkheid om aan te sterken verder aan ons.
Wanneer heb jij nodig om Zijn stem te horen zeggen “Meisje, sta op! Eet!”
Hoe kan jij ervoor zorgen dat je aansterkt wanneer dat nodig is?

Creatief:

Vandaag heb ik lekker simpel gewerkt met een pennetje en potloden. Ik werk het liefst met pastelpotloden van Bruynzeel Design maar gewone potloden kan uiteraard ook. Ik tekende eerst een meisje in mijn kladblok en heb haar daarna overgezet in mijn bijbel. Wie wil kan gebruik maken van dit gratis sjabloon (ook bruikbaar als kleurplaat om je kinderen mee te laten journalen!)

By the way – vergeet je de giveaway van zaterdag niet 😉 je kan nog tot vanavond meedoen!

Talita – I will recuperate! 

(Read Mark 5: 21-43)

For days now I’ve been feeling terribly ill. One moment I’m freezing cold and shivering and a moment later I’m sweating because of the sweltering heat in the house. The past few days my mother has been sitting next to me and sponging my head every few minutes. Frequently she tried to spoon water into my mouth. Father is pacing up and down, occasionally patting my head and stroking my hair before resuming his nervous pacing back and forth. The few times I’ve succeeded in opening my eyes I see their concerned looks. The fatigue is growing. How long have I been lying here? I’m sliding into the great unknown. Vaguely I hear mummy screaming and my dad’s footsteps fade away. Silence. Darkness. Am I going to die? Is this it? I don’t hear the birds anymore; I no longer feel the difference between the cold night and the swelling heat of the rising day. I’m losing even the sense of time and feeling. Silence. Darkness.
“Talita Koemi” the words echo through my head with unprecedented authority. Loving, triumphant, demanding, claiming and full of strength it sounds “girl, wake up”. The inner darkness withdraws. A soft breeze starts to tickle my skin before I feel that my head is still a little clammy. It is silent in the room and I can hear everyone’s holding their breath but, gently the sounds of the street return to me; birds twitter enthusiastically, and the pedlar down the street commends his goods.
Slowly I open my eyes. What a light. The first thing I see is a pair of bright loving eyes. Instantly, I know these eyes belong to the voice I heard. Loving, triumphant, demanding, calming and full of strength. I laugh, my stomach rumbles. “Give her something to eat, she needs to gain strength.” He talks without losing eye contact. Cheers erupt around me but I only have eyes for rabbi Jeshua. My Savior.

Luke tells us the story of this girl from the perspective of her father Jaïrus. When he realizes that he is about to lose his daughter he runs to Jesus in blind panic. But Jesus is a busy man, and arrives too late. So it seems.
How it must have been for his girl? To suffer for days, slipping into a deep deep sleep. How would Jesus’ powerful voice have sounded in her head? Jesus rescues her from the creepy darkness but He doesn’t take away her hunger, He doesn’t give back all her strength… He only conquers the impossible; the rest is up to her.
(The bible doesn’t name the girl; I called her Talita because of Jesus’ words.)

Contemplate:

Once in a while, or more often, we all experience the darkness catching up on us. We all can relate to time slipping away, losing our grasp on being in control. Often it may seem as if God is taking way too long or even arrives too late. But even when darkness surrounds us we can trust Him putting time into his hand. He will conquer the darkness that surrounds us but leave it up to us to eat and recuperate.
When do you need to hear His voice saying “Girl, get up! Eat!”?
How can you ensure your recuperation?

Creative:

I made a free stencil you can use to trace or just colour! I traced it in my bible, traced it with a staedtler fineliner (You can also use a Micron or a similar pen that doesn’t bleed) and used pastelpencils. Ordinary pencils will work fine too!  Feel free to print an extra stencil so your kids can journal along! 

Don’t forget the giveaway – you have until this evening to enter! 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking 
achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep 
op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de 
hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

Woordvrouw 28 – Dorkas

dag28-lucinde-dorkas

(Scroll down for English translation) 

De challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde.

Veel mensen ‘ontvangen’ graag, krijgen graag kadootjes, kaartjes, bloemetjes, attenties, aandacht… en sommige mensen zijn echte gevers. Niet zo een beetje ‘gever’ zoals we allemaal wel eens kunnen zijn, nee echte gevers gaan duidelijk een stapje verder.

Mijn moeder is zo een gever. Ze zou zelfs nog haar laatste velletje wc-papier weggeven als je het haar vroeg. Ze geeft tijd, aandacht, zorg en wanneer nodig zelfs het weinige geld wat ze heeft.  Als het voor haarzelf is geeft ze het minimale uit maar voor een ander…

Wanneer ik aan Dorkas denk, denk ik aan iemand als mijn moeder. Mam: ik bewonder je!

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog! 

A lot of people like receiving gifts: flowers, chocolates, cards, attention, sweets, presents. But some people are true givers. They have the talent to give. And I don’t mean that in a way a lot of us sometimes do: sending a card, bringing flowers to a date, buying a present when someone did something special for you… no, true givers give more. They turn giving in an art.  

My mom is a giver. A true giver. She would even donate her last toilet-paper if you asked. She writes thoughtfull cards, gives attention, she helps those who really need it eventhough the never gave her any attention. When you need help: she will do what she can! She will hardly spend a penny for herself but gives it to those in need. 

When I think about Dorcas, I think of my mom. Mom: I admire you! 

 

 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

#woordvrouw 27 – Eunike

eunike.jpg

(Scroll down for English translation) 

kracht liefde en bezonnenheid

Lezen: 2 Timoteüs 1:4-7

 “Hey mam, had je de aardappels nou al geschild of moet ik het nog even doen? … Mam?”

“Heu? Oh sorry Eunike, wat zei je?”

“De aardappels … waar zat je met je gedachten?”

“Oh, bij Tim. Had je zijn sandalen nog gerepareerd voor hij vertrok? En had je genoeg brood in zijn tas gedaan?”

“Natuurlijk mam. Heb ik allemaal gedaan. Ik maak me om dat soort dingen niet zo druk. Hij redt zich wel. Ik hoop alleen dat hij zich een beetje staande kan houden wanneer hij moet preken. De mensen daar zijn niet altijd even makkelijk.”

“Tja, daar dacht ik ook aan. Wat is hij een geweldige vent geworden hé? Al kan hij soms nog iets te onzeker zijn en aan zichzelf twijfelen; hij heeft een flinke dosis lef. Hij doet het maar gewoon. Heeft hij echt van jou.”

Glimlachend kijkt Loïs op. Wat is ze trots op haar kleinzoon en trots op hoe haar dochter hem heeft opgevoed.

“Het belangrijkste van al heb je hem meegegeven; een rotsvast vertrouwen in de aanwezigheid van de Almachtige. Wat er ook op zijn pad komt, hij zal zich altijd door de Geest laten leiden. Je hebt hem goed onderwezen Eunike!”

“Dank je mam.” Eunike knipoogt naar haar oude moeder “Ik had zelf ook een goede moeder die me al die wijze lessen leerde.”

Loïs grinnikt en kijkt dan peinzend naar buiten. “Weet je nog dat hij vroeger niet vooruit te branden was? Dat hij vaak in huilen uitbarstte omdat iets niet lukte of omdat hij bang was te falen? Jouw liefde voor de Almachtige en al je lessen hebben hem niet alleen gevormd maar ook een vuur in hem aangewakkerd en nu is hij niet te stuiten. Wat bijzonder hé. … Je hebt het goed gedaan mijn dochter, heel goed.” Eunike (1).jpg

De roeping die Timoteüs heeft ontvangen valt hem vaak erg zwaar. Paulus bedenkt zich dus niet en schrijft een emotionele brief terug. “Laat je niet kisten Tim! Denk aan je moeder, aan je oma: krachtige vrouwen die veel hebben meegemaakt maar in alles standvastig bleven in hun geloof! Dat oprechte geloof, dat vertrouwen hebben ze aan jou doorgegeven. Hou je daaraan vast!”

Wat een compliment voor Loïs en Eunike. Dat de befaamde spreker Paulus hun zo als voorbeeld stelt. En wat een voorbeeld zijn die dames ook weer voor ons. In alles wat we doen, hoe klein het ook lijkt, mogen we ons oprechte geloof doorgeven aan de mensen om ons heen. Een oprecht geloof is de basis voor een passievol vuur wat God ons geeft. En het helpt ons in herinnering te brengen dat God ons niet een geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.  

Nadenken:

 • Wat betekent deze tekst voor jou?
 • Voor welke ‘moeder’ in je omgeving heb jij bewondering? Misschien kan je haar dat ter bemoediging laten weten?
 • Hoe kan jij de mooie les van Paulus, dat je een geest van kracht, liefde en bezonnenheid hebt gekregen, aan anderen doorgeven? Voor wie ben jij een voorbeeld?

eunike2Creatief:

DesireeDankt voorzag ons van een stapeltje gratis tekeningen van haar hand. Dank je DesireeDankt! Deze tekeningen mogen we vrij gebruiken in onze bijbels. Ik heb de tekening van deze dame uitgekozen, verkleind uitgeprint en met grafietpapier in mijn bijbel gezet.  Wanneer je moet schipperen met je tijd is zo traceren ideaal, je bent dan geen tijd kwijt aan het bedenken van een tekening en hebt gegarandeerd iets moois in je bijbel staan.  Ik maakte de deze tekening eigen door een geschulpt randje aan de blz toe te voegen en gebruik te maken van een glitterstift voor wat accenten.

We zijn benieuwd naar jullie uitwerking! Maar zeker ook naar jullie gedachten bij de verschillende vragen…

Tip: geen grafietpapier bij de hand? Met een zeer zacht potlood (of stukje grafiet / houtskool) kan je de achterkand van de geprinte tekening inkleuren. Dan leg je de tekening met de achterkant op je blz waar je de tekening wil hebben en met potlood met goede punt trek je de tekening over. Daar waar je drukt zal het grafiet achterblijven op je blad. Nadat je er met een Micron pen of Staedtler oid. bent overgegaan kan je de potloodlijnen uitgummen.

giveaway5.jpgGIVEAWAY 

Giveaway nummer 5 alweer! Wat een feest! Deze keer heeft Ilona vanuit haar webshop Vrolijk Creatief een hartstikke leuk pakketje samengesteld. Voor wie niet zo handig is met handletteren heeft ze er een supergaaf stempelsetje bij gedaan, leuke washitape, een gave goudkleurige art-crayon en nog meer… Dank je wel Ilona!

Wat moet je doen om dit te winnen? Laat ons weten wie (1) jouw ‘Eunike’ is en waarom (2) ! Wie is voor jou een ‘woordvrouw’ (geweest) en heeft veel betekend voor jouw geestelijk leven? Tag (3) die persoon op dit bericht op de bijbel journaling groep op facebook of mijn instagram, of in reactie op deze blog.

Aanstaande maandag, 29 mei 2017,  om 18:00 sluit deze giveaway en maken we de winnaar bekend! 

Winnaar is bekend! Grateful-maartje, (gereageerd op instagram) je mag je adres in pb sturen!! 

Stredag27-sara-eunikenght, love and Self-control

Read: 2 Timothy 1: 4-7

“Hey Mom, did you peel the potatoes or do I have to do it? … Mom? “

“Hey? Oh sorry Eunike, what did you say?”

“The potatoes … where were your thoughts?”

“Oh, with Tim. Did you fix his sandals before he left? And did you put enough bread in his bag?”

“Of course Mom. I did all of that. He will be well. I only hope that he can stand strong enough when he has to preach. The people there are not always that easy.”

“Mmm, I thought so too. He became a great guy didn’t he? Even though he may be somewhat insecure and doubting himself, His courage makes him strong. He’s just like you.”

Loïs looks up and smiles at her daughter. She is so proud of her and of her grandson and of how her daughter raised him.

“The most important thing he needed, you gave him; a firm trust in the presence of the Almighty. Whatever happens, he will always be guided by the Spirit. You have taught him well, Eunice!”

“Thanks mum.” Eunice winks at her old mother. “I had a good mother, who taught me all those wise lessons first.”

Loïs grins but then looks pensive. “Do you remember how he used to be bone-lazy? And how often he cried out because of something he failed at or because he was afraid to fail? Your love for the Almighty, your inner spirit and all your lessons not only formed him but also created a burning fire in him and now he’s full of enthusiasm and passion. What a special one. … You did well my daughter, good job.”

Timothy’s calling often weighs like a heavy burden to him. Therefore Paul doesn’t hesitate and writes an intense and emotional letter. “Don’t you dare giving up, Tim! Think of your mother, and your grandmother: powerful women who have experienced a lot but remained firm in their faith and stood strong through everything! They thought you how to stick with your faith, how to fear God and how to grow in confidence. Stick to it!”

What a compliment for Loïs and Eunice. The famous pastor and speaker Paul holds them as an example. And what an example those ladies are for us now, after all that time! In all we do, how small it may seem, we can pass along our sincere faith to the people around us. Our sincere faith is the basis for the passionate fire God gives us. And it helps us to remind us that God didn’t gave us a spirit of fear but a spirit of power, love and self-control! So pass along that spirit! 

Contemplate:

 • What does this text mean for you?
 • Is there a ‘mother’ In your neighborhood you admire in the way she raises her child(ren)? Why? Perhaps you can let her know?
 • How can you live freely with that spirit of power, love and self-control?  Who passed it along to you? Who are you passing it to?

Creative:

DesireeDankt provided us with a bunch of free templates of her hand. Thank you DesireeDankt! You can use these drawings to trace in your Bible. But you can also use, stamps or printables or paper pieces from Illustrated Faith like I did in the third example.  

GIVEAWAY giveaway5

The 5th giveaway this challenge! What a party! Ilona chose some items from her webshop and donated them for this giveaway. Give her a like on facebook! Thank you Ilona!! As you can see in the picture she added a beautiful golden Art Crayon, a letter stamp-set, washi tape and more!  How can you make a chance to win this: Let us know  who (1) and why (2) has been a true faithfull woman to you; who thought you, who inspired you to grow in faith the way Eunice did to Timothy.  And tag (3) that person on our facebookgroup, or in this give-away photo on my instagram or as a reply in this blog). 

We have a winner! Grateful.Maartje (reacted on Instagram) 

Please feel free to let us know how you've experienced 
this challenge so far! 
Join our facebookgroup:de Bijbel journaling groep. 
Let me know on my instagram. 
 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 

Tomorrow day 28 on Lucinde her blog!

Woordvrouw 26 – Anna

dag26-lucinde-anna

De challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde.

Aanbidden door bidden en vasten, jarenlang. En dan vind ik 1 dag soms al lastig…  1 maand wat intensiever aanbidden door middel van een challenge vind ik al pittig … pff wat een voorbeeld is Anna!

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog! 

Worshiping with fasting and prayer… for years. One day is already a hard thing to do for me. Or one month of worshiping through a journaling challenge like this …  What a women this Anna!

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

#Woordvrouw 25 – Sulem

(scroll down for English translation)

Laten we Hem samen zoeken

Lezen: Hooglied 6:1-3 en Johannes 14:1-3 

Sulem-2
Terwijl de zon langzaam van achter de heuvels omhoog rijst wrijft Sulem haar ogen nog een keer uit.  Ze verschuift een beetje terwijl ze de wollen deken wat dichter om zich heen trekt. Nee, ze staat toch maar op. Met een zwierige zwaai gooit ze de dekens van zich af en danst door de kamer naar haar trouwjurk. Ze is er weken mee bezig geweest, naaide de jurk helemaal zelf. Wanneer ze straks voor hem staat wil ze er op haar best uitzien. Gisteren stond ze nog de geiten te hoeden en vandaag is het zover. Wie had kunnen denken dat de koning voor haar zou vallen? De vlinders in haar buiken fladderen als nooit ervoor
wanneer ze denkt aan zijn glimlach, zijn sterke gespierde armen, zijn golvende haar. Wdag25-sara-sulemist zij veel dat hij van zulke komaf was. Hij was eigenhandig zijn landgoederen aan het inspecteren toen ze hem voor het eerst zag. De vonk sloeg gelijk over. Ze sluit haar ogen en snuift de lucht op alsof de gedachte aan hem ook zijn heerlijke geur verspreidt. Wie had dit ooit kunnen denken. Zo een simpel meisje als zij … en de koning wordt juist op haar verliefd!  Ze huppelt naar de voorraadkast en neemt een grote hap uit een sappige appel.  Koning Salomo, die alles en iedereen kan krijgen wil háár. 

“Gsulem2od is dit hoe U het bedoelde? Dat een man zo van een vrouw kan houden en andersom? Ik zou door vuur gaan voor hem! En vorige week zei hij nog dat hij voor me zou vechten als het moest; hij zou me met zijn leven beschermen. Mij! Is dit hoeveel U van ons mensen houdt? Zou U voor ons vechten? Zou U ons met Uw leven beschermen? Als een man al zoveel van zijn vrouw kan houden … hoeveel houdt U dan wel niet van ons mensen?”
Sulem is niet de echte naam, in Hooglied staat alleen maar dat de bruid uit Sulem komt, haar naam wordt niet genoemd.  Het boek Hooglied (Het hoogste lied) gaat over de liefde die Salomo heeft voor een meisje, zijn verloofde, zijn vrouw. Hooglied is een verzameling van flashback en forwards en heeft een bijzondere dubbele bodem. Want met de beschrijving van hoe de prachtige liefde tussen man en vrouw bedoeld is, wil Hooglied een vergelijking trekken met God en diens liefde voor ‘zijn bruid’.

sulemJij en ik zijn Zijn bruid. Hij houdt zoveel van jou en mij dat Hij zijn leven ervoor over had. Hij ís door vuur gegaan, heeft de hel doorstaan om jou en mij te beschermen.

“Waar is je lief naartoe gegaan, mooiste van alle vrouwen, waar is je lief naartoe gegaan?” (6:1)

Salomo had haar leren kennen en was dolverliefd, maar hij kon niet daar
ter plekke met haar trouwen. Hij moest terug om de bruiloft te regelen. De nodige zaken af te handelen…

God zelf is voor ons, in Jezus naar de aarde
gekomen. Hij houdt zielsveel van jou en mij. Maar ook Hij moest even terug om onze kamers in de hemel in
orde te maken. Daar mogen we vandaag,
deze Hemelvaartsdag bij stilstaan. Wetende dat Hij terugkomt om ons, Zijn bruid op te halen zodat we straks voor eeuwig bij elkaar mogen zijn.

Nadenken:

 • Wat is het voordeel van het moeten wachten op de bruideg
  om? (Lees eventueel ook 8:4)
 • Wat betekent Hemelvaart voor jou? (Lees Johannes 14:1-3)
 • Hoe kan jij je voorbereiden op de (weder)komst van de Bruidegom?

Creatief:sulem (2)

Voor mijn geestesoog is het meisje uit Sulem altijd een wat donkerder type geweest. Op Pinterest zag ik een prachtige foto van een lachend meisje en die gebruikte ik als basis om haar in mijn craftbijbel te tekenen. Hoe je zelf stap voor stap van een foto tekent lees je in een eerdere blog.

Voor deze challenge heb ik bij deze tekst ook een heel andere uitwerking bedacht. Met Gelatos tekende ik dikke brede stroken net tegen elkaar aan, verdeeld over 2 blz. Met een babydoekje wreef ik ze uit (ik gebruikte bij elke kleurovergang een nieuw doekje). Wanneer je Gelatos goed hebt uitgewreven kan je er met een Micron of Staedtler fineliner prima overheen tekenen. Ik koos voor de verwijzing naar hemelvaartsdag en tekende de 3 kruisen. Met een witte gelpen (posca pen kan ook) maakte ik er witte letters en accenten bij.

Tip: Met Gelatos en een babydoekje maak je heel snel een mooie achtergrond. Ideaal wanneer je niet veel tijd hebt om lang te journalen. En omdat dit niet te nat is kreukt je blz. ook amper.

De prachtige dame met zonnige achtergrond is gemaakt door Miranda (lid van de Facebookgroep Bijbel journaling groep) hier vind je wat ze gebruikte aan materialen. Ze stelt deze kleurplaat gratis ter beschikking voor ons. (Ook leuk als een kleurplaat voor als je kinderen willen meejournalen! Wat een inspiratie. Dank je wel Miranda!

Sulem-1

Shulam – Where has your beloved turned, that we may seek him with you?

Read: Song of songs 6:1-3 and John 14:1-3

As the sun slowly sets behind the hills, Shulam rubs her eyes once more. She shifts the woolen blankets, shivers and wraps them even tighter around her. No, she decides to get up anyway. With a jaunty wave she throws off the covers and dances across the room to her wedding dress. She’s been sewing for weeks, made the dress from scratch herself. When she stands before him later this afternoon she wants to look at her best for him. Yesterday she was still herding goats but today is the day. Who would have thought that the king would fall for her? The butterflies in her stomach are fluttering like never before when she thinks of his smile, his strong muscular arms, his wavy hair. Little did she know about his royal lineage. He was personally inspecting his estates when he saw her for the first time. Instant sparks! She closes her eyes and sniffs the air as if the thought of him also distributes his delicious scent. Who would have thought this … Just a simple girl like her … and the king is in love with her! She hops to the pantry, chooses a ruddy red apple and takes a big bite. The juice runs down her chin. King Solomon, the one man who can get everything and everyone wants her!

“God, is this how it’s supposed to be? That a man can love a woman this much and vice versa? I would go through fire for him! And last week he said that he would fight fiercely for me if necessary; He would protect me with his life. Me! Is this how you love your people? Would You fight for us too? Would you protect us with your life? If a man can love his wife this much … how much must you love us people? “

Shulam is not the real name of this girl, in Song of Songs the bride is a Shulamite woman, her name is not mentioned. The Song of Solomon (in Hebrew called ‘the highest song’) is about the love that Solomon has for a girl, his fiancée, his wife. Song of Songs is a collection of flashbacks and forwards and has a special double meaning; It’s not just a description of how wonderful the love between husband and wife can be, it is also meant to draw a comparison with God and his love for “his bride”.

You and I are His bride. He loves you so much that he gave his life for you. He’s gone through fire, through hell for you and me to protect us.

Where has your beloved gone, O fairest among women? Where has your beloved turned aside, that we may seek him with you? (6:1)

Solomon had met her and fallen madly in love, but he couldn’t marry on the spot. He had to arrange the wedding. Necessity’s had to be done, traditions followed.  …

God loved us so much that he came to earth as Jesus. He loves you and me so much he even went to hell and back for us. He conquered death for us.  But he had to go back to heaven to prepare our dwellings. We can contemplate on this this Ascension day; knowing that he will come back to pick up his bride, you and me, so that we soon may be together forever.

Contemplate:

 • What is the advantage of having to wait for the groom? (Read Song of Songs 8: 4)
 • What is Ascension day for you about?
 • How can you prepare for the (second) coming of the groom?

Creative:

The Shulamite woman has always been a darker type in my mind. On Pinterest, I saw a beautiful picture of a smiling girl and I used that picture to draw her into my craft Bible. How you can use a photograph to draw, you can read in this tutorial blog.

For this challenge, I wanted to use Gelatos too. So in my second journaling bible (I’m the lucky one that has 4!)  I drew thick wide strips nearly against each other, used two pages. With a baby wipe I rubbed them out (I used a new tissue for every new color). When you have rubbed the Gelatos well enough you can write on top of it with a Micron or Staedtler fineliner but be sure to clean them afterwards! With a white gel pen (a paintpen will do to) I made white lettering and accents.

Miranda, a member of the Dutch bijbel journaling groep – offered her beautiful drawing of this girl as a free coloring page. You can download it here! Thank you Miranda!! 

Tip: Gelatos and a baby wipe quickly get you a colorful background. Perfect if you don’t have much time to journal!

Woordvrouw 24 – Maria

dag24-lucinde-maria

De overdenking van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde

Maria is misschien wel de meest besproken vrouw in de bijbel. Zowel in het OT als NT wordt ze in diverse opzichten genoemd. Maar het aspect wat Lucinde koos is misschien wel het meest complimenteus voor haarzelf: dat ze de herinneringen bewaart in haar hart. Wat zegt dat veel over haar als persoon!

 Ik had haar al diverse keren in mijn bijbels getekend. Elke keer met een ander uiterlijk om de verschillende perspectieven te benadrukken.  Ook mijn nichtje van 9 mocht haar in mijn bijbel journalen. 

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog! I think Mary is the women the bible talks the most of. Old testament and the new: there is so much to read about here. But I think the perspective Lucinde chose today is propably the most complimentious for her: what does is say about her character that she kept the words in her heart… 

I journald Mary several times. Each time I gave her a different look to emphazise the different perspectives. My 9 year old niece journald her too in my bible.  

 

 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

#Woordvrouw 23 – Samar

sama

(Scroll down for English translation)

Als je wist wat God je wil geven …

Lezen: Johannes 4:5-30 en Jeremia 29:11

 “He oma, vertel me nog één keer uw pretlichtjesverhaal. Nog ééén keertje, alsjeblief!” 

Samar kijkt haar kleindochter liefdevol aan en lacht. Wat is het toch een schatje. En hoeveel mazzel heeft ze dat ze dit mag meemaken. Wat een voorrecht dat ze het kind van haar kind mag toedekken en verhaaltjes kan vertellen.

“Ok, nog éééén keertje dan… Vroeger, heel lang geleden, toen ik nog zonder rimpels was, toen mijn haar nog dik, golvend en ravenzwart was en toen ik nog snel kon rennen, toen had ik geen lichtjes in mijn ogen. Ik was verdrietig en voelde me altijd heel alleen. Ik had geen vriendinnetjes om mee te lachen of te praten en als ik boodschappen deed, deed ik dat altijd voordat iedereen al op pad was zodat niemand me zag. En wanneer ik water moest putten wachtte ik tot de zon brandend aan de hemel stond; wanneer iedereen dan in de schaduw verkoeling zocht wist ik zeker dat ik rustig naar de put kon lopen; dan zou er niemand zijn om me te pesten of na te staren.”

“Maar die ene keer was er toch wel iemand bij de put hé” “Ja die ene dag zat er inderdaad iemand.” “Die meneer was rabbi Jeshua hé!” “Ja liefje, dat was rabbi Jeshua, maar dat wist ik toen nog niet. Voor mij was het gewoon een stoffige vermoeide meneer met versleten sandalen. Ik had hem eerst niet gezien en schrok best een beetje toen hij me aansprak. Niemand in het dorp praatte met me. En mannen horen al helemaal niet met vrouwen te praten.”

“En toen spraken de Joden toch ook niet met ons Samaritanen?”

“Nee, inderdaad, Joden vonden ons niet gelovig genoeg. Het was dus heel vreemd dat deze meneer ineens iets tegen me zei. Ik dacht dat ie iets van me wilde …” “Wat dan, geld ofzo?” Met grote ogen staart de kleine dame haar oma aan. Ze gaat helemaal op in het verhaal. Peinzend kijkt Samar even naar buiten. Hoe vertelt ze haar kleindochter wat mannen soms van vrouwen willen?

“Maar oma, vertel vertel, wat was zijn kadootje?”

“Oh, je wil gelijk naar het leuke deel van het verhaal? Haha, oké liefje.” Opgelucht hervat ze haar verslag. “Rabbi Jeshua gaf me levend water. Niet het gezonde, levende water wat je met een emmer uit een waterput haalt. Dat water is ook bijzonder maar de rabbi gaf mij geestelijk water zodat mijn eenzame ziel kon drinken. Ik was zo eenzaam dat mijn hart en ziel dorstig hunkerden naar liefde en Zijn geestelijk water bracht weer leven diep binnenin mij. Hij liet me weten hoe graag God me zag. Voor God maakt het niet uit of je man of vrouw bent, Jood of Samaritaan, getrouwd of alleen, of je een oude oma bent of een jong klein meisje…” “Ik ben niet klein!” “Nee, dat is waar, jij bent al een hele grote kleine dame. Maar Rabbi Jeshua leerde mij die middag hoe ik kon drinken van Gods Liefde! Hij zorgde ervoor dat er weer lichtjes in mijn ogen kwamen. Sprankelende lichtjes van plezier.” Een dikke traan welt op en rolt over haar wangen.  Na al die jaren, bevatte ze nog steeds niet dat God ook haar op het oog had.

“En wat deed u toen Oma?” “Nou, ik rende het dorp in en vertelde aan iedereen die het wilde horen dat er een echte profeet bij de put zat en dat deze profeet alles van mij wist en me toch aardig genoeg vond.”

“En dat zette uw hele leven op de kop hé oma?”

“Ja meisje, dat deed het. Ik had nooit durven dromen dat ik een tweede kans in het leven zou krijgen. En God gaf me die. En kijk eens: nu heb ik jou!”

“Ja, en nu hebben we allebei pretlichtjes in de ogen!”

Het gesprek tussen Jezus en de Samar-itaanse vrouw zit boordevol dubbele bodems en diepe betekenissen. Maar de kern is dat Jezus iemand die helemaal onderaan de maatschappelijke ladder staat op het oog heeft. Iemand die niets in te brengen had, iemand die leefde als een paria en gezien werd als het uitschot van de maatschappij. Maar ook deze zondige dame was het waard om gered te worden. Ook zij, of misschien wel juist zij, had het nodig om de goede boodschap te horen; om te weten dat God zóveel van mensen houdt dat Hij zijn eigen zoon stuurde. Jezus leert deze vrouw, zijn discipelen, het hele dorp én ons dat ongeacht hoe zondig iemand leeft, hoe vaak iemand al is afgewezen of uitgesloten, of wat iemands afkomst, leeftijd of geslacht ook is: voor God telt ieder mens. Ook jij. Hij heeft een plan voor jou. Hij heeft jou op het oog! Hij wil je een gelukkige, hoopvolle toekomst geven. Dus drink!

“Rivieren van levend water zullen stromen vanuit het hart van wie in mij gelooft!” Johannes 7:37-38

 Nadenken:

 • Hoe kan je, net als de Samaritaanse vrouw, je geestelijke dorst stillen aan Zijn levende water?
 • Wat betekent het voor je, dat God jou op het oog heeft en je een hoopvolle toekomst wil geven?
 • Hoe kan jij net zo liefdevol leren kijken naar mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan?

 Creatief:

sama3Bij de Samaritaanse vrouw die in haar eentje water gaat putten moest ik qua beeld denken aan de Afrikaanse dames die soms uren lopen om water bij een bron te halen. Dit beeld heb ik op simpele wijze proberen te vangen. Zonder een echt gezicht omdat in ons allemaal wel een iets van een eenzaam of verloren persoon schuilt.

Lijkt het stick-poppetje je nog ingewikkeld? Hiernaast vind je een simpele stap-voor-stap tutorial. Je begint met een cirkel voor het hoofd met daaronder een rechthoek voor het lichaam en van daaruit teken je de lange dunne armen en benen. De jurk en de omlijsting van het blad in mijn bijbel is eigenlijk gewoon een gedoodle van streepjes, vierkantjes, driehoekjes en cirkels. Het inkleuren is het meeste werk. Ik gebruikte pastelpotloden maar ik denk dat gewone, scherp geslepen potloden wat gemakkelijker werken.

Geef gerust een eigen draai aan je creatieve verwerking! Mocht het verhaal je raken nodig ik je uit er op de facebookpagina van de bijbel journaling groep wat over te vertellen of een pb te sturen.

If you only knew what God is willing to give you! 

Read: John 4: 5-30 and Jeremiah 29:11

dag23-sara-samarHey Grandma, can you please tell me your twinkle eyes story again? One more time, please!”
Samar looks at her granddaughter and laughs. She’s so cute! It’s such a privilege to be able to put the child of her child to bed. Especially after all that happened to her before.
“Okay, just one more time. Once upon a time, a very long time ago, during the days the lines hadn’t found my face yet and my hair was still thick, wavy and raven black and when I still could run quickly, in those days I had no twinkle in my eyes. I felt sad and very alone all the time. I didn’t have any friends to laugh or talk with and when I needed groceries, I always went shopping before everyone woke up so no one would see me. And when I had to get water from the well, I waited until the sun was burning high in the sky. When everyone would rest in the shadow, I knew I could walk quietly to the well, and there wouldn’t be anyone to bully or twit me. “
“But there was this one time someone was already sitting next to the well when you arrived, wasn’t there?.” “Yes, one day there was a man.” “And that sir was Rabbi Yeshua!” “Yes, dear, it was rabbi Yeshua, but I didn’t know that at the time. To me, it was just a dusty and tired guy with worn out sandals. At first I didn’t see him and he took me by surprise when he started to talk! No one in the village talked to me and men didn’t talk to women at all. “
“And back then the Jews didn’t talk with us Samaritans, did they?”
“No, indeed, Jews thought we didn’t believe quite good enough. It was so strange that this gentleman, said something to me.” I thought he wanted something from me, you know.”” What would he want, money or something?” A pair of big blue eyes stare into the serious face of this grandmother. Samar thinks for a moment. How does she tell her granddaughter what men want from women?
“But Grandma, tell me tell me, what was his gift?”
“Oh, you want to skip to the fun part of the story? Haha, you’re such a dear sweetheart.” Relieved Samar resumes her story. “Rabbi Yeshua gave me living water. Not the healthy living water that you get with a bucket from the well. That water is special too but the rabbi gave me spiritual water so that my lonely and thirsty soul could drink. I was so lonely that my heart and soul thirsted for love like nothing else and His spiritual water brought the faded light inside me back to life. He told me how much God loved me and that it didn’t matter to God if I was male or female, Jew or Samaritan, married or alone, whether I was an old grandmother or a young little girl … “” I’m not little, nanna!” ” No, that’s true, you’re already a very big little lady. But that afternoon, Rabbi Yeshua taught me how I could drink in God’s love! He brought the light into my eyes again. A beautiful sparkling twinkle.” A tear rises and rolls over her cheeks. After all those years, she still didn’t know how it was possible that God saw her misery and cared enough to change her life for the better.
samar (1)“And then, what did you do, grandma?” “Well, I ran into the village and told everyone who wanted to hear that there was a real prophet at the well and that this prophet knew everything about me and thought I was good enough.”
“And it turned your life upside down didn’t it?”
“Yes, baby girl, it did. I never dreamed that I would have such a second chance in life. And God provided. And look, now I even have you!”
“Yes, and both of us have twinkling eyes!”

(This lady has no name in the bible, I called her Samar because she was a Samar-itan woman.)

The conversation between Jesus and the Samaritan woman is full of double bottoms and deeper meanings. You can study on it for weeks. But the essence is that Jesus also sees someone who’s at the bottom of the social ladder. Someone who had no status, someone that lived like a pariah and was seen as the outcast of society. But even this sinful lady was worth to be saved. Even she needed to hear the good news; to know that God loves us human beings so much that He sent His own Son. Jesus teaches this woman, his disciples, the whole village and us that no matter how sinful someone lives, or how often someone has been rejected or excluded, or what the origin, age or gender is, God’s love counts everyone in! Even you. He has a plan for you. He’s watching you! He wants to give you a happy, hopeful future. So drink His living water!

He who believes in Me, out of his heart will flow rivers of living water. John 7:38

Contemplate:
How can you drink the living water Jesus is offering you?sama3
What does it mean that God has an eye on you and want to give you a hopeful future?
How can you show love to the people at the bottom of the social ladder in your environment?

Creative:
Thinking about this Samaritan woman I pictured her as an African women walking to the well. I simply tried to capture that image. Without a real face because in all of us lies something of a lonely or lost person.
Does this drawing look to difficult? Try this simple tutorial.

 

 

Voel je vrij hieronder een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op de Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 

Morgen kan je dag 24 van de woordvrouw challenge vinden op 
de site van Lucinde.

Woordvrouw 22 – Elisabeth

dag22-lucinde-elisabeth

(Scroll down for English!)
De challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde. Zij heeft het over Elisabeth.

Elisabeth had geen gemakkelijke tijd achter de rug toen Maria bij haar kwam. Ze had zichzelf de eerste vijf maanden van haar zwangerschap zowat opgesloten. En toch raakt ze ineens vervuld van de heilige geest…  niet vanwege een zwangerschap, niet vanwege Maria of het wonder van een baby-in-de-maak maar vanwege de komst van God zelf.

Geloof jij dat God zijn beloften aan jou vervullen zal?

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog! She talks about Elisabeth. 

Elisabeth was having a hard time. The first five months of her pregnancy she hardly met anyone… the story is not about being pregnant, she isn’t happy because of the wonder of those little humans-to-be. But her rejoicing was about God coming to this world…  

Do you believe God will fulfill his promises to you? 

Join our Facebookgroup or insta!

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.