#Woordvrouw 1: Eshet-Chayil

(Scroll down for English translation!) 

Wees een vrouw van kracht!

Lezen: Spreuken 31 en Marcus 12:30-31  

dag1-sara-eshet-chayil

Eshet-Chayil is niet echt de naam van een vrouw uit de bijbel. Maar het is ook niet zomaar een fictieve naam… Deze dame wordt besproken in Spreuken 31. Eshet-Chayil is Hebreeuws voor ‘een sterke vrouw’, in de oude vertalingen nog wel eens ‘de degelijke huisvrouw’ genoemd. Huisvrouw; de term alleen al doet mijn nekharen te berge rijzen. Alsof alleen het soppen van mijn huis me ‘degelijk’ maakt.

Volgens sommigen is Lemuel een andere naam voor Koning Salomo, weer anderen denken dat het toch een koning van latere tijden is. Hoe dan ook, de moeder van deze man wenst voor haar zoon het beste, en haar adviezen werden blijkbaar zo bijzonder geacht dat ze opgenomen werden in het boek Spreuken.

Het grootste deel van haar advies gaat over het vinden van de juiste multi-taskende vrouw. . Het stamwoord Chayil staat voor kracht, sterkte, macht, efficiëntie en daadkracht. Het Hebreeuws heeft het dus over een zeer krachtige vrouw die het bezingen waard is. Let wel; het is een ideaalplaatje wat hier geschetst wordt; iets waar vrouwen naar mogen streven en mannen naar mogen verlangen. Je bent dus niet gelijk afgeschreven als je wat minder doet!!

TSpreuken -3oen ik dit lied voor de eerste keer las, verbaasde ik mezelf over het enorme takenpakket wat deze dame uit te voeren heeft. Het lijkt wel het recept voor een chronische burn-out … De valkuil van tekstplakkerij staat hier flink klaar: je leest een tekst zonder rekening te houden met achtergrond-, tijd-, cultuur- of taalverschil. Terwijl de boodschap zelf eigenlijk erg leerrijk is…

 

Onthoud vooral dat een ‘huishouden’ in die tijd veel groter en vooral ánders was dan wat wij vandaag de dag onder een ‘huishouden’ of gezin rekenen. Vaak woonden meerdere generaties bij elkaar waardoor taken en lasten samen gedragen werden. LES 1: zorg dat je in het gezin de taken SAMEN draagt!

Ook bedienden en slaven woonden in dezelfde woning als van hun meester, en de vrouw des huizes stuurde ze aan; vertelde hen welk werk ze moesten doen. LES 2: neem een slaaf! Nee geintje. Maar als je budget het toelaat is het absoluut niet verkeerd je te laten helpen in het huishouden, zeker wanneer je behalve je gezin én vrijwilligerswerk ook nog een baan hebt. Maar ook wanneer je budget het niet toelaat… als iemand je een keer hulp aanbiedt; wijs het dan niet gelijk af. Doe niet alles alleen, delegeren is essentieel.

Als vrouw des huizes was het vooral ook van belang dat je je slaven en bedienden goed aanstuurde en je liet weten wát je wilde en hóe je het wilde.  LES 3: Weet wat je wél wil! Bepaal wat je nodig hebt en laat anderen dat ook weten! Hoe kan je gezin, je vrienden of familie je helpen wanneer je het niet vertelt? Jouw wensen tellen net zoveel mee! Communiceer!

In deze spreuk lijkt het ook een beetje alsof de man nauwelijks werk hoeft te verzetten en de vrouw alles. Niets is minder waar. In dit gedeelte staat de vrouw centraal en een keer niet de man. Een vrij uitzonderlijk iets. LES 4: Zet jezelf af en toe centraal! (liefst met enige regelmaat: je moet immers het juiste voorleven! 🙂) Het is niet verkeerd om af en toe aan jezelf te denken of om gepast trots te zijn op wat je allemaal voor elkaar krijgt!

Maar de moeder van Lemuel wil met haar advies bovenal duidelijk maken hoe zij het innerlijk van de ideale vrouw van haar zoon ziet. Het gaat in dit hoofdstuk niet om wie wat doet. Noch gaat het erover dat een ‘degelijke huisvrouw’ heel veel moet doen. Het gaat om de toewijding aan God en het gezin. Het gaat om de ijver om alles draaiende te houden in ontzag voor de Heer! Als je dus iets leert van deze wijze vrouw laat het dan oprechte toewijding aan God zijn. LES 5:  Wees vóór alles toegewijd aan God. Heb lief zonder jezelf tekort te doen; je bent immers zelf een onderdeel van het geheel. Doe je Hem of jezelf tekort dan hou je de ballen niet langer allemaal in de lucht, verlies je het evenwicht en raak je uit balans: Heb Hem lief boven alles en je naaste als jezelf. 


 

Nadenken:

 • Waarin heb je het idee (soms) tekort te schieten?
 • Welke lessen van deze dame komen het meest bij je binnen?
 • Hoe zou je deze tips en /of de #Woordvrouw Challenge kunnen gebruiken om te groeien in ontzag voor God?

 

Spreuken -1Creatief:

Voor deze allereerste challenge-dag heb ik het relatief simpel gehouden. We hebben nog 30 dagen te gaan dus ik dacht maar niet te heftig van start te gaan. Ik heb een simpele free printable gemaakt met daarop vers 30. Die kan je printen in het formaat dat je wenst en als een boekenlegger of tip-in gebruiken, of je plakt hem er (zoals mij) gewoon in, dit kan met (liefst zuurvrije) lijm of met washi-tape. Je kan natuurlijk ook zelf handletteren!
Voor de achtergrond maakte ik gebruik van acrylverf al kan waterverf ook. Dit drukt niet door dus kan je het gebruiken zonder de pagina voor te bewerken. Ik smeerde een heel klein beetje verf op een winkelpasje en schraapte daarmee her en der over de blz. Zo smeer je de verf erg dun uit zodat de tekst leesbaar blijft.De Hebreeuwse tekst (de krachtige vrouw) schreef ik met een Micron fineliner (deze drukken niet door op het dunne bijbelpapier).

De washi-tape en zwart-wit sticker van Illustrated Faith kocht ik bij de webshop van Lucinde  je kan er ook terecht voor pennen van Ilustrated Faith, inkt, christelijke stempels, rub-ons enz. Maar ook bij de Action heb je leuke hebbedingetjes om je pagina mee op te fleuren!

Voel je vrij de tekst op je eigen wijze uit te werken. We vinden het super als je je eigen creativiteit en gedachten met ons deelt! Ook als je deze verzen al een keer eerder uitwerkte vinden we het leuk om ze (nog een x) te zien. Op de foto zie je dat ik de tekst ook al een keer heel anders uitwerkte.

Tip: wanneer je met mixed media aan de slag gaat: kies dan 3 hoofdkleuren uit waarmee je werkt. In bovenstaan geval wilde ik werken met crème en goudkleurige washitape en de grijsblauwige printable. Dus koos ik verfkleuren die hierbij pastte.

Op Facebook vind je ons bij de bijbeljournaling groep. 
Dit is mijn instagram, we gebruiken voor deze challenge de hashtags 
#woordvrouw
#bijbeljournalinggroep 
#31daysofbiblicalwomen
Dag 2 van de challenge vind je morgen op de blog van Lucinde.

Be a strong and devoted woman!

Read: Proverbs 31 and Mark 12: 30-31

Eshet-Chayil isn’t really the name of a biblical woman. But it
isn’t just a fictitious name either … This lady is described in Proverbs 31.  Eshet-Chayil is Hebrew for “a strong woman” in older translations sometimes called ‘a virtuous woman’.

According to some, Lemuel is another name for King Solomon, othe
rs think it is a king of later times. Anyway, the mother of this man wishes only the best for her son, and apparently her advice was considered so very special that it was recorded in the book of Proverbs.

Most of her advice is about finding the right multi-tasking woman. . The root of the word Chayil represents power, strength, efficiency and influence.  So the Hebrew text talks about a very powerful women, worth of praises! But please consider: Mom is describing the perfect and ideal picture; something women can aim for, and endeavor. So it isn’t written as if you are wrong or not good enough if you’re doing less!!

When I read this song the first time, I was astonished because of the huge to-do-list and all the things she administers. To me it seems like the recipe for a chronic burnout … The pitfall here is quite clear;  if you keep reading without taking the background, time, cultural or language differences into account. While the message itself is actually very instructive …

Please remember that a “household” in those days was much larger and completely different from what it is today. Often several generations lived together sharing tasks and burdens. LESSON 1: Make sure you share the tasks in your family!

Servants and slaves lived in the same house as their master and his wife – the virtuous woman- would instruct them what to do! LESSON 2: Buy a slave! No, just kidding. Really. But if your budget allows it, it is absolutely ok to find you some help in the household, especially when you still have a job and volunteer and try to raise a kid and manage the family. But even if your budget doesn’t allow it … if someone offers you some assistance: be wise enough to accept! Don’t do everything alone, delegating is essential.

Again: As the woman of the house it was especially important that you would properly instruct your household to let them know what you wanted and how you wanted it. LESSON 3: Know what you want to be done! Decide what you need and let others know! How can your family or friends help you if you don’t say so?! Communicate!

It might seem as if the man doesn’t need to do anything in this section and as if all the hard work needs to be done by just the wife. Nothing could be further from the truth. This section puts the woman at the centre of attention. A quite exceptional thing in those days! LESSON 4:  Occasionally put yourself at the centre of attention! (Preferably with some regularity: you have to set an example for your kids!) It isn’t wrong to occasionally put yourself first.

But the mother of Lemuel just wants the best for her son.  It isn’t the huge to do list that is most important, it isn’t all about how perfectly she must execute all her tasks. In her advice mom wants to point out that in everything the priority is a proper devotion to God and family. It is the eagerness to keep everything running in the fear of the Lord! So if you learn something from this wise woman let it be the necessity of a sincere devotion to God. LESSON 5: Be above all devoted to God. And love without compromising yourself.  Love Him above all and your neighbor /family as yourself.

Contemplate:

 • What are the most important lessons you learned from this lady?
 • How could you apply these lessons?
 • How can you apply these lessons so this Challenge can help you grow in devotion and in the fear of the Lord?

Create:

I kept it relatively simple this first day of the challenge. I have made a simple but free printable you can use in the size you want, or use it as a bookmark or tip-in. But it is in Dutch – future free samples will be in English.  For the background I used acrylic paint, (You can also use watercolor or pencils).

I smeared a little bit of paint on a card. Then I rubbed off all, but a very thin layer so the text was still readable. The Hebrew text (the virtuous woman) was written with a Micron fine liner. You can find the Hebrew text on the printable to! 

The washi tape and black and white sticker are from Illustrated Faith.

Tip: When using mixed media: go for 3 main colors so everything will match better. I wanted to use the off white and gold washi tape and the blue/gray printable. So I chose paint in off white and 2 shades of gold. 

Feel free to create in your own way!

Follow me on instagram to talk about today’s challenge. Or use #31daysofbiblicalwomen. 

Tomorrow you can find day 2 of the challenge on Lucinde’s blog

Advertisements

11 thoughts on “#Woordvrouw 1: Eshet-Chayil

 1. Dit stuk intrigeerde me. Vooral omdat de naam Esther-Chayil me niets zei. Ik ben er informatie over gaan opzoeken en stuitte op deze overdenking;
  https://www.google.nl/amp/s/prekenvoordekoning.wordpress.com/2013/04/29/advies-van-een-moeder/amp/
  Dat wilde ik graag met jullie delen…
  Ook vond ik dit lied op Mirreweekend; Zo waardevol als zilver:
  wie vindt een sterke vrouw?
  Haar werken brengen voorspoed,
  niet enkel voor haarzelf.
  Ze spreekt de juiste woorden
  van warme wijshied uit,
  verstandig en vol liefde:
  wie vindt een sterke vrouw?

  Kijk bij jezelf naar binnen:
  ben jij een sterke vrouw?
  Jouw kracht, die diep kan liggen,
  is groter dan je denkt.
  Sta op en treedt naar buiten
  en laat je gaven zien.
  Verstandig en vol liefde
  ben jij een sterk vrouw!

  Tekst: Ineke Lautenbach

  Mooi!

  Like

 2. Ik moest even lachen om wat je schreef over het huishouden en je nekharen die omhoog gaan hiervan. Ik denk echt wel dat wij anderen taken hebben gekregen dan mannen. Wij zijn hun helper. Maar ik geloof niet dat het hier om een vrouw gaat. Volgens mij heb je minimaal 100 uur nodig in een dag wil je dit allemaal kunnen. Was het niet zo dat deze man 1000 vrouwen had of bij vrouwen. Als ze allemaal wat doen heb je de ideale vrouw voor de schoon ma.

  Like

  • Haha lol. Daarom: als een vrouw een slaaf iets opdroeg te doen: dan had zij het gedaan (geregeld) dus inderdaad ons beeld is heel krom.

   Als het inderdaad om Salomo ging (wat niet zeker is) dan had hij idd een grote harem. Maar een harem van een koning was weer een heel andere situatie dan hier beschreven (en daar hield de moeder in haar advies overduidelijk geen rekening mee 😉, mogelijk had ze deze adviezen al opgeschreven toen hij klein was – en als het inderdaad Salomo was, is het een leuk detail dat het Batseba was die dit schreef… 😉)
   Wist je dat de zoon de harem van zijn vader erfde in die tijd? En dat bij het veroveren van een volk (zoals David ook deed) de harem van de veroverde koning toegevoegd werd aan de harem van de veroveraar? Geeft je gelijk een heel ander beeld hè 😉

   En ik ben zooo blij dat nergens in de bijbel het ‘helper’ zijn staat uitgelegd als dat ik het huishouden moet doen 🤣 maar ook wel dat niet mijn ouders en voorouders bij in mn huis wonen 😂 zie ze graag maar zo graag 😜

   Liked by 1 person

 3. Something that stood out to me from the beginning was that this was a teaching from Bathsheba to her son , Solomon. Not alot is written in the Bible of Bathsheba’s life. Mostly we know her as the one that David committed adultery with. Sin was committed and she lost her child as a consequence of what took place. But when I read this teaching from her, I can cleary see that she has been taught a few things from the Lord. She has learned to fear the Lord (in reverence). She made some mistakes in her past…but God has taught her much wisdom since and by her teaching here she learned well. In spite of her mistakes, God used her to teach her son, the King of Israel, what to look for in a woman. He also used her teaching to aspire us to become the women that God created us to be…in spite of our past.

  Liked by 1 person

 4. Could you explain what we are supposed to do in this challenge, I don’t seem to be able to download the calendar and the print is to small for me to read, I want to participate in this.

  Like

  • Hi, how nice you like to join us! We read the blog and the scripture passages every day – contemplate on it and try to bible journal something with it (in a notebook or the bible). Or when time is an issue: we just read or pray … or journal every other day: you set your pace!

   Like

 5. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

 6. Hoi, heb je het boek “de deugdzame huisvrouw” gelezen? Daarin wordt meer uitgelegd over dit thema en wordt nav de input van een joodse vrouw uitgelegd hoe deze tekst door hen gelezen wordt. Tegenwoordig lees ik hem als een heerlijke bemoediging en hart onder de riem. Leuk om te lezen als je dat nog niet gedaan had.

  Like

  • Ik las deze tekst zeker als bemoediging vandaar ook dat ik beide kanten belicht: we zijn zo geneigd om vanuit onze hedendaagse westerse kant de tekst te lezen dat de kern ons soms ontgaat en ons gevoel meer spreekt (wat weer veel zegt over onszelf maar minder over de tekst 😉)

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s