#Woordvrouw 7 – Mirjam

(Scroll down for English translation)

Uw macht en majesteit zijn groot!

Lezen: Exodus 15: 20-21 (Numeri 12)  

Mirjam.jpg“Hoe kon ik, Heer?” Mirjam buigt zich diep voorover. Hete tranen trekken vuile strepen op haar vermagerde kaaklijn. Haar pezige handen strekken zich uit naar het rode zand rondom haar. “Vergeef me Heer.” Het is het eind van de middag en de afgelopen zes dagen leefde ze in afzondering. Ze was flink over de schreef gegaan en God had haar gestraft. Hoe had ze het zover kunnen laten komen? Hoe kwam ze aan die sterallures? Of beter, hoe kwam ze ervan af?

Jaren geleden, ze was amper tien geweest, had ze gezien hoe haar kleine broertje in een mand de Nijl op dreef. Met angst en beven had ze aanschouwd hoe de prinses hem uit het water trok en lachend ‘Mosjéh’ had geroepen. Waar ze het lef toen vandaan haalde weet ze niet, het kan eigenlijk niet anders dan dat Jahweh haar geleid had; ze was langs de bewakers geglipt en had de prinses zover gekregen dat zij, kleine Mirjam, een voedster voor die kleine Mosjéh mocht zoeken. Je had haar moeder moeten zien toen die een paar uur later haar eigen kleine jongetje weer terug kreeg. Haar vader had haar sindsdien op een voetstuk gezet. ‘Zijn’ Mirjam had wonderlijk inzicht en overtuigingskracht! Dat korte momentje van lef had haar flink wat status opgeleverd.

Kleine Mosjéh groeide uit tot een flinke Mozes en verdween jarenlang uit beeld. Maar hij dag7-sara-mirjamkwam terug en ze was getuige geweest van vreselijke plagen, van verdeeldheid en verwarring maar uiteindelijk ook van fenomenale overwinning. Jahweh had Mozes op ondoorgrondelijke wijze gebruikt maar ook zij had haar rol gehad! Na het hele Rietzee-gebeuren had zij gezien dat mensen niet wisten hoe ze hun dankbaarheid moesten uiten. En toen Mozes begon te zingen had zij haar tamboerijn gegrepen, zij had leiding genomen, zij had de mensen aangemoedigd om zich over te geven in een bijzondere en feestelijke vorm van dans en aanbidding.

In een wereld waar mannen de hoofdrol speelden, werd zij – als allereerste vrouw- profetes genoemd. Wat een eer!

Maar de maanden verstreken, mannen kregen de leiding over het volk en het leven in de woestijn was niet wat ze ervan verwacht had. Ze was gaan morren en klagen. En in plaats van haar ongenoegen bij Mozes en God neer te leggen had ze het gemakkelijker gevonden over hem te roddelen.   God was not amused. Hij had haar een vreselijk besmettelijke huidziekte gegeven en ondanks dat Mosjé direct om haar genezing had gesmeekt moest ze alsnog 7 dagen het kamp uit. Waar zij eerder de voortrekkersrol had, moest het volk nu op haar wachten.

mirjam tekstDeze afzondering had haar de ogen geopend. Ze was een talentvolle vrouw, God had haar al als jong meisje ingezet in Zijn plan. Hij had haar lef, wijsheid en status gegeven. Maar het bleef God die zich in haar openbaarde, niet zijzelf. Alles in, op en aan haar had ze aan Elohim te danken.

“Elohim, ik realiseer me dat niet alles altijd gaat zoals ik het wil. Ik besef dat ik U voorop moet laten gaan en U niet voorbij moet rennen. Het is goed dat U me dwingt een stapje terug te doen. Het draait niet om mij, het draait om U. Uw macht en majesteit zijn groot!”

Nadenken:

 • Wat vind je van de plaats, de belangrijkste rol die God jou geeft?
 • Wat kan jij van Mirjam leren?
 • Kan je het gebed van Mirjam bidden?

Creatief:

Mirjam materiaalVoor deze uitwerking handletterde ik het tekstgedeelte , die heb ik verkleind en in mijn bijbel overgetrokken met grafietpapier. De lijntjes nagetekend met een Micronpen (die drukken niet door). Daarna maakte ik de tekening op dezelfde wijze . Hier vind je een  sjabloon van de tekening En hier het gratis overtreksjabloon  van hetgeen ik letterde. Ik heb er wat tips om zelf te letteren bijgezet!) De achtergrond maakte ik met distress ink en een sjabloontje van de Action. In plaats van dit sjabloontje zou je ook heel feestelijk een vlaggetjeslijn kunnen tekenen. Als laatste kleurde ik Mirjam in.

Voor wie wil kan je het plaatje en de tekst overtrekken in je bijbel of notitieboekje, maar voel je ook vrij deze overdenking op geheel eigen wijze te verwerken. (Je ziet al dat ik na het verkleinen nog wijzigingen aanbracht in de tekst. En ja: achteraf bedacht ik me pas dat Mirjam tijdens het zingen na de uittocht waarschijnlijk al  behoorlijk bejaard moet zijn geweest haha.) Er is ook een gratis printable gemaakt van de tekst die ik letterde in het Engels.

Kom je er niet aan toe elke dag creatief te verwerken? Geeft niet! Hou vooral je eigen tempo aan. Misschien doe je 2 dagen over 1 overdenking of lees je wel elke dag de overdenking en werk je later e.e.a. uit:

Het gaat niet om de prestatie, maar om je hemelse relatie!!

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op de Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen
Meer weten over hoe te journalen? Lees mijn oudere blogs? 
Morgen kan je dag 8 van de woordvrouw challenge vinden op 
de site van Lucinde.

 

Miriam – Sing for the Lord, for He has triumphed victoriously

Read: Exodus 15: 20-21 (Numeri 12)

“Oh, How could I, Lord?” Miriam bends over in a deep reverence. Hot tears are drawing muddy rivulets on her emaciated jawline. She stretches her arm and her sinewy hands grab at the red sand around her. “Forgive me Lord.” It is late in the afternoon and the past six days she has lived in seclusion. She seriously crossed the line and God had punished her. How could she have let this happen? How did she get those airs and graces? Or better, how does she get rid of it?

Years ago, she was barely ten, she saw her little brother floating in a basket on the Nile. With trembling knees she watched how the princess pulled him from the water and laughing she had called him ‘Mosjéh “. Unto this day she’d never really known where she got the guts to just walk over to the princess to talk about that little baby. It must have been Yahweh’s spirit that was leading her when she slipped past the guards and boldly asked the beautiful woman if she needed a nurse for little Mosjéh.

 You should have seen her mother when she held her boy again a few hours later.  Ever since her father had put her on a pedestal. “His” Miriam had a wonderful insight and much more courage than any man could have! That brief moment of courage had brought her quite some status.

But little Mosjéh grew into a sizable Moses and disappeared for many years. When he came back she witnessed terrible plagues and confusion but also ultimate and phenomenal victory. Jehovah inconceivably used Moses but she had her role too! After they had seen the whole Red Sea-happening, the people just didn’t know how to express their gratitude towards God. And when Moses started to sing she seized the moment, took her timbrel and she led and encouraged the people in surrendering in a special and festive form of dance and worship.

In a world where men played the leading role, she was the first woman, named prophetess. What an honor!

But the months passed, men were in charge of the people again and life in the desert was not what she had expected. She started to grumble and complain. And instead of talking about her displeasure with Moses and God she started to gossip.  God was not amused and gave her a terribly contagious skin disease and despite Moshe begged for her healing, she had to be isolated for seven days. Where she previously had the leading role, she was now shameful and the people had to wait for her.

This isolation opened her eyes. She was a talented woman, even though she was just a little girl, God had used her in His great masterplan. He had given her courage, wisdom and status. But it was God who revealed himself in her, not herself. Everything she ever was she was because of Elohim.

“Elohim, I realize that not everything always goes as I want. I realize I have to let you go ahead and take the lead. It is good that you forced me to take a step back. It’s not about me, it’s all about YOU your power and majesty are great, You have triumphed gloriously! “

 Contemplation:

 • What is the place, role God gives you?
 • What can you learn from Miriam?
 • Can you pray the prayer of Miriam?

Creative:

I hand-lettered the words and traced the picture of Miriam I made in my sketchbook. (I reduced the size on my computer) the background I made with distress ink and a stencil. Instead of this stencil you could draw a line of festive flags. Finally I colored Miriam.

For those who wish, you can trace the  free drawing  of Miriam into your Bible or notebook, or / and there is this free printable to cut and paste – but feel free to process this devotional in your own way! And please show us your way of journaling these thoughts and let us know how you experienced the challenge so far! 

Tomorrows devotional will be posted on Lucindes blog! 
Follow me on instagram and use 
#31daysofbiblicalwomen to find others! 
Join our facebookgroup to talk about 
todays devotional!

 

 

Advertisements

9 thoughts on “#Woordvrouw 7 – Mirjam

 1. Hallo Sara. Even een vraag over iets wat ik niet snap. Ik lees haar gebed nergens. Heb jij nog een bijbelgedeelte waar je dat uitgehaald hebt, of is dit eigen invulling? Omdat je na 7 dagen vast tot inkeer komt als je zo door God ter verantwoording bent geroepen. Dat kan ik mij best voorstellen. Ik vroeg het me af, niet uit kritiek maar omdat ik mij er in wil verdiepen. En vandaar uit uitwerken.

  Like

  • Hoi Heidi – dit was idd mijn eigen invulling aan de hand van wat er in deze en andere teksten staat. 😅 had dat misschien duidelijker moeten noemen 😅. Ik denk idd dat ze heel goed beseft heeft hoezeer ze fout zat.

   Like

  • Gaaf dat je mee wil doen Carla! Je kan me je email toesturen in privebericht en dan kan ik je een uitnodiging sturen voor de dagelijkse mails (met link naar de blog van die dag). Informatie van deze challenge vind je hier allemaal in het menu bij ‘woordvrouw’ (de nieuwste blogs staan bovenaan dus je zal naar beneden moeten scrollen voor het eerste bericht. Wanneer dit je niet lukt, mail me dan even (contactformulier vind je in het menu bij ‘over mij’ ) dan stuur ik je een lijst met linkjes die je 1voor 1 kan aanklikken 😉👍🏼

   Like

 2. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s