#Woordvrouw 13 – Ruth + giveaway!

(Scroll down for English translation)

Uw God is mijn God! 

Lezen: Ruth 1:1-19

Ruth“Geef hier! Ik heb ze gewonnen, nu zijn ze van mij, stomme buitenlander” nijdig graait Eliu de houten knikkers uit Obed’s handen. “Ik ben geen buitenlander en al helemaal niet stom!” “O, nee, en je moeder dan? Die komt toch uit Moab? Nou, dan ben jij ook een buitenlander en ik vind je wel stom.” “Nou, als ik een buitenlander ben, dan ben jij dat ook. Rachel  en Leah waren ook buitenlanders en dat zijn jouw over over over … overgrootmoeders!” “Ja maar mijn grootmoeders moesten niet bedelen om gerst, de jouwe wel.” Obed loopt rood aan. “Mijn moeder bedelde niet! Mijn moeder ging keihard werken op het land. Veel harder dan alle anderen! Op 1 dag verzamelde ze wel een Efa aan gerst!” “Jij bent zo dom, je weet niet eens wat een Efa is!” “Nietes! Een Efa is wel zoveel als die vier grote zakken daar!” Eliu kijkt achterom, Obed wijst naar de rijst die zijn vader net heeft opgekocht. 4 uitpuilende jutten zakken met elk ruim 10 kilo aan peperdure rijst.  “Jouw moeder blijft een buitenlander, mijn moeder zegt dat ze in Moab allemaal rare goden hebben en dat jouw moeder een dikke heiden is! Heiden, heiden.” Eliu steekt zijn tong uit, stopt snel de knikkers in zijn zak en zet het op een lopen.

Obed is woest. “Mijn mama heeft de eedformule van Jahweh uitgesproken, ze is geen heiden meer!” Maar Eliu lijkt niets meer te horen. Stampend van boosheid rent Obed naar de dorsvloer waar zijn vader aan het werk is.  Hij heeft mazzel. In de schaduw van de oude druivelaar zit pap te lunchen. Met een zucht ploft hij naast hem neer, pakt ruw een stukje oud brood, doopt het net als papa in de verzuurde en met water aangelengde wijn en knabbelt het langzaam op.   “Pap, Eliu heeft … hij had, hij zei …” “Ik hoorde het tot hier knul. En Eliu’s vader ook. Reken er maar op dat hij straks flink aangepakt wordt. Je krijgt je knikkers vast wel terug.” Even is het stil. “Ik hoef die knikkers niet.” Klinkt het nors. Boaz kijkt vertederd naar zijn zoon. “Je moeder is de krachtigste vrouw uit de wijde omtrek, iedereen bewondert haar. Eliu is gewoon jaloers.” “Maar ze is toch geen heiden meer pap?” Boaz zucht. Lang geleden, toen Ruth nog in Moab woonde leefde ze inderdaad met de goden uit die omgeving. Maar toen Machlon haar huwde had hij haar alles over Jahweh verteld en geëist dat in hun huis alleen Jahweh geëerd werd. Ruth had Jahweh echter niet alleen gediend uit gehoorzaamheid aan haar man, ze was gaan houden van de verhalen en had zich gehecht aan deze wijze van leven. Toen Kiljon en Machlon aan de vreselijke koorts overleden had Ruth erop gestaan om samen met Noömi terug te keren. ‘Uw God is mijn God’ had ze uitgeroepen en ze had dat bekrachtigd met de bekende eed ‘De Heer is mijn getuige!’.

“Nog voordat je moeder enige zegening van Jahweh ontvangen had diende ze Hem al met haar hart. Wees gerust jongen, daar kan menigeen een voorbeeld aan nemen.”

 Nadenken:

We kennen allemaal onze momenten van wanhoop. Momenten waarop het geluk verder weg lijkt dan ooit. Momenten waarin verdriet ons dreigt te overmannen. Maar ondanks de moeilijke omstandigheden roept Ruth  “Uw God is mijn God”, ze verlaat alles en iedereen en gaat op weg. Zou jij dit kunnen? Welke les kan je hier voor jezelf uithalen?

 Creatief:

Ruth 2Met letterstickers heb ik op een plastic sheet “Uw God is mijn God” geplakt. Ruth zei het niet zomaar. Ze vertrok ook daadwerkelijk met Noömi op reis. Voor mij symboliseert de kameel de daad bij het woord. (De kameel is gewoon een op vellum geprint plaatje wat ik vond op internet.) Ik heb de zijkant (de rug) van het plastic inlegvel door collall lijm gehaald en tussen de 2 bladzijden inzo diep mogelijk tegen de rug aan geplakt. Op de bladzijde zelf heb ik met een paar simpele lijnen een zon en wat heuvels getekend (Micronpen) en dit met Gelatos ingekleurd. Gewoon potlood of waterverf kan uiteraard ook.

Tip: Gelaagd werken is niet vanzelfsprekend. Daarom koos ik deze keer voor een inlegvel.  Wanneer je bijvoorbeeld vetkrijt gebruikt kan je erna niet zomaar met alle fineliners eroverheen schrijven omdat het de punt kan verstoppen en je pennetje ruïneert. Wanneer je Gelatos goed uitveegt met een babydoekje dan kan je er overheen schrijven met een Micron. Op vetkrijt blijven stickers ook niet altijd goed plakken.

 ruth my

Voel je uiteraard vrij het geheel te verwerken op eigen wijze! Margreet Ypma van de bijbel journaling groep op Facebook heeft Ruth en Noomi ook op geheel eigen wijze gejournald. Zo zie je dat iedereen zijn eigen stijl heeft en er zijn eigen draai aan kan geven.  Dank je voor dit prachtige voorbeeld Margreet!

Ik vind het fijn te horen wat je gedachten zijn bij de overdenking van vandaag (of over de andere overdenkingen). Voel je vrij dit hieronder te delen of op de bijbel journaling groep of in een persoonlijk bericht!

giveawaypennetjesGIVEAWAY 

Op instagram geven we 3 pakketjes weg!

1x het leuke Sestra Zomer Magazine (mét handletteringboekje erin!) met een vel letterstickers,  krijtlook stickers met diverse christelijke opdrukken én 3 Staedtler fineliners in de diktes 005, 03 en 05. (deze pennetjes drukken niet door in de Schrijfbijbel!)

Daarnaast geven we 2 kleinere setjes weg die elk een stickersetje (prachtige christelijke krijtbordlook stickers en letterstickers) en 3 Staedtler fineliners (005, 03 en 05) bevatten.

Check mijn instagram om te kijken hoe je kan winnen!

Meer info over biblejournaling: meld je aan 
op Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 14 van de woordvrouw challenge vinden 
op de site van Lucinde.

 

Your God is my God!

Read Ruth 1:1-19

“Give ‘m here! I’ve won them, now they’re mine, stupid immigrant!” Eliu grabs the wooden marbles right out of Obed’s hands. “I’m not an immigrant and not stupid at all!” “Oh, no, and what about your mother? She came from Moab didn’t she? Well, if she is, you are a immigrant as well and I think you’re stupid!” “Well, if I’m a foreigner, you’re one too; Rachel and Leah also came from abroad and they are your grandmothers from way back!” “Pff, my grandmothers didn’t have to beg for barley, your mom did.” Obed turns red. “My mom never begged! She worked on the land. Much harder than all others! She even collected an Efa of barley in less than a day!” “Oh, you’re so stupid, you don’t even know what an Efa is!” “Of course I know! An Efa is as many as those four big bags there!” Eliu turns his head towards the direction Obed is pointing to. In a corner behind the door, he sees the 4 big jut bags of rice his father bought at the market early this morning. 4 big expensive bags, each weighing about 10 kilos (22 pounds). “Your mother remains an immigrant, my mother says so and also that they all have weird gods in Moab and that your mother is a filthy gentile! Heithen, infidel, pagan!” Eliu eyeballs and quickly puts the marbles in his pocket before he puts on a run.

Obed is furious. “My mum explicitly pronounced Yahweh’s oath formula, she is no longer a gentile!” But Eliu does not seem to care anymore. In anger Obed stumbles on the ground, running to the threshing floor where his father is at work. He’s lucky. In the shade of the big old grape vine, his father is eating his lunch. *Sigh* Obed plumps down and grabs a piece of old bread, steeps it just like his daddy in the acidified and water-laden wine and slowly shews on it. “Dad, Eliu has … he had, he said …” “I heard it all, little fellow, and so did Eliu’s father. Look: he is walking home now. You can assume that the little brat will be tackled very quickly. You’ll get your marbles back.” For a moment it’s quiet. “I don’t want those marbles.” Boaz looks fondly to his son. “Your mother is the most powerful woman I’ve ever met, everyone admires her. Eliu is just jealous.” “So she’s not a gentile anymore?” Boaz sighs. Long ago, when Ruth lived in Moab, she lived with the gods in that area. But when Machlon married her, he thought her everything about Jahweh and demanded that in their house only Jahweh would be praised. However, Ruth had not only served Yahweh because she wanted to be obedient to her husband, her love for all His wonders grew into a dedicated heart and lifestyle. When Kiljon and Machlon passed away due to the terrible fever, Ruth insisted on returning with Noömi. ‘Your God is my God’ she proclaimed, and she invigorated with the famous oath, ‘The Lord is my witness!’
“Even before your mother received Yahwehs blessings, she’d already served Him with her heart. Don’t worry, that boy can take her for an example. Now, go home, nanna Rahab told me you still have to do your chores. “

Contemplating
We all have our moments of despair. Moments in which happiness looks further away than ever. Moments in which sadness threaten to overpower us. But in spite of the difficult circumstances, Ruth proclaims “Your God is my God”, leaving everything and everyone behind towards God. Could / would you do this? What lesson can you learn from her?
(When) Can you walk towards God with your family?

Creative
As you can see I used a plastic sheet and glued some letters on it (Your God is my God) The camel is a picture I found on the internet and printed on vellum. I also glued the camel onto the sheet: this way I could keep the text readable.  The background: I used Gelatos and babywipes.

(English isn’t my native language so pardon my mistakes; feel free to correct me in a mail :))

GIVEAWAY!!giveawaypennetjes

We have a giveaway on instagram! Actually we have 3! (see picture!) We will give away one set containing the beautiful Dutch Sestra Zomer Magazine, 3 Staedtler fineliners (005, 03 and 05), letterstickers, and chalkstickers. 

And we are giving away 2 smaller packages: a set of stickers and 3 Staedtler fineliners.  

Check my instagram how you can win one of these! 

 

More info about biblejournaling: 
feel free to join the Dutch Bijbel journaling groep. 
You can also find me on instagram.
Please share your creations with the hashtags
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Tomorrow you can find day 14 of the challenge here.
Advertisements

11 thoughts on “#Woordvrouw 13 – Ruth + giveaway!

  1. Wat super leuk met zo’n inleg pagina. Gisteren heb ik een blog gemaakt van 2 mei tot 12 mei. Hierin heb ik gelinkt naar jouw blog en naar lucilight. Zo mooi hoe jullie inspireren!

    Helaas geen Instagram dus kan niet mee doen. Leuke pakketjes!

    Like

  2. Ik ben heel blij met jullie blogs, het maakt dat ik nog meer haal uit deze Challenge. Jammer dat je alleen via Instagram mee kan doen. Dat heb ik niet….

    Liked by 1 person

  3. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s