#Woordvrouw 19 – Leah

(Scroll down for English translation) 

God kiest de ongekozene!  

Lezen: Genesis 29:18-35

leah (2)Mijn zusje was helemaal hoteldebotel van hem; een super-aantrekkelijke hunk die met zijn plotselinge aanwezigheid het hele dorp op z’n kop zette. Aan de manier waarop hij soms opschrikte of achterom keek kon je merken dat hij wat op zijn kerfstok had. Vader wist er duidelijk meer van. Behalve z’n goede looks en de bereidheid te werken bezat hij niets, maar de weken verstreken en hij bleek handig, slim en inventief en hij wist iedereen voor zich te winnen. Vooral mijn zusje. Lieve kleine Rachel. Echt een meisje meisje. Roze jurken, glitters in haar haar, sprankelende ogen… Zij is zoveel mooier dan mij. Ze valt bij iedereen in de smaak en ik ben het eeuwige muurbloempje. Maar al maakte ik geen schijn van kans, wat nu gebeurt verscheurt me.

Zeven jaar lang heeft hij voor haar gewerkt. Hij moest en zou met haar trouwen. Zij was zijn prinsesje. De voorbereidingen zijn al wekenlang aan de gang; de uitnodigingen gingen de deur uit, de nodige dieren werden geslacht, zoete lekkernijen in honing geweekt, heel wat kruiken wijn werden aangevoerd en de kleurrijke bruidsjurk met gouden tierelantijnen is al veel te lang de eyecatcher in het vrouwenverblijf. Ik hebt nog nooit zoveel kleuren gezien in 1 kledingstuk. Het gewaad is een koningin waardig.

Maar vader had andere plannen. Rachel is met een prutsmoes weggelokt en ik moest ineens in haar plaats met de oude dames mee. Ik werd in haar plaats gewassen, mijn lijf ingesmeerd met de geurende oliën die eigenlijk voor haar waren besteld en voor ik het wist werd ik gehuld in al die lagen delicate stof en viel de sluier voor mijn ogen. Hoe kan hij ons dit aandoen? Waar is Elohim, de God waar Jakob het altijd over heeft? Waarom staan de goden dit toe? Wat zal er gebeuren wanneer de waarheid boven tafel komt? Wat als Jakob het ontdekt voordat … je weet wel … of wat als hij het pas erna merkt?

De wijn vloeit rijkelijk, de nacht valt, hij lacht en liefkoost mij en de oliën op mijn huid vermengen zich met zijn zweet. Misschien komt het toch nog goed.

dag19-sara-leahHelaas, wanneer de verneveling zich samen met de nacht terugtrekt openen zijn ogen. Zichtbaar ontdaan duwt hij me ruw van zich af en stormt de tent uit. Woest wanhopig probeert hij verhaal te halen bij vader, mijn zusje huilt tranen met tuiten en terwijl de nieuwe onderhandelingen beginnen moet ik over tot de orde van de dag. Mijn huishoudelijke taken roepen. Ik heb me erbij neer te leggen. Mijn man wil me niet maar het huwelijk is geconsumeerd, ik zal het ermee moeten doen. Nog een keer zeven jaar zal hij voor Rachel werken, hij moet en zal haar als vrouw hebben. Wanneer hij vannacht bij me komt weet ik dat zij het is naar wie hij werkelijk verlangt.

Het verhaal van Leah en Rachel heb ik altijd een vreselijk en dramatisch verhaal gevonden. Blind voor wat God voor hem op het oog had werkte Jakob 14 jaar lang om de mooie Rachel zijn vrouw te kunnen noemen. Wat een drama voor Leah. Je zal maar in een liefdeloos huwelijk zitten. Je zal je man maar moeten delen met je bloedmooie zusje.  …  Maar in een tijd waarin kinderen je status en toekomst vormden werd Leah gezegend met een stel prachtige zonen. Leah mag dan niet de voorkeur van haar man dragen, om haar heen krioelen de handjes en voetjes en kirren de stemmen van haar nageslacht en daarin blijkt de voorkeur van God. Hij is het die toekomst en status uitdeelt. Dwars door alle afwijzing heen leert ze dat wat de mens negeert door God wordt geselecteerd. Hij kiest de ongekozene. Hij ziet toekomst waar een mens dat niet ziet.

Nadenken:

 • Wanneer of waarin voel jij je afgewezen of genegeerd?
 • Wat betekent het voor je dat God jou als Zijn geliefde kind uitkiest?
 • Hoe zou je jezelf meer door de ogen van God kunnen leren zien?

Creatief:

Hier vind je een gratis sjabloon. Het idee van een ‘leeg’ hoofd met tekst er omheen is niet van mezelf, dat idee heb ik ergens een keer gezien (ik kan de bron niet terugvinden). Maar het ontwerp van het hoofd is wel van mijn hand en voor jullie gratis te gebruiken.Leah collage .jpg

 1. Met grafietpapier heb ik het sjabloon in mijn bijbel gezet en daarna met een bruine fineliner van Micron overtrokken. (het potlood weer uitgegumd).Niet alle fineliners zijn geschikt in de bijbel. De pennen van Illustrated Faith, Micron en Staedtler drukken iig niet door in de schrijfbijbel.
 2. De tekst eromheen geschreven. Ik koos voor een combi van Engels en Nederlands. Voel je vrij je eigen keuze in taal en woorden te maken.
 3. De Micron is watervast maar ik heb eea toch eventjes een minuutje laten drogen voor ik met verdunde acrylverf het hoofd roomwit maakte. Je kan acrylverf doorzichtiger maken met Mat Medium of met water. Met water verliest het iets aan kleurdichtheid maar dat was in dit geval niet erg dus koos ik daarvoor (en voor het gemak) Het blad kreukte eventjes vanwege het water maar dat trok later weer grotendeels weg.
 4. Met pastelpotlood heb ik de achtergrond bruin gemaakt. Ik werk altijd met meerdere kleuren die ik in elkaar laat overlopen. Met pastel kan dat prima. (gewoon met een wattenstaafje uitvegen en het teveel aan krijtstof wegblazen). Werk je met gewoon potlood: probeer eens om niet in strepen te kleuren maar zachtjes in cirkels. En liever 2 of 3 keer over dezelfde laag dan 1 x hard drukken. Je zult zien dat je een zachter effect krijgt. Je kan ook tussen 2 lagen door kiezen voor een andere kleur: dit creëert diepte.
 5. Voor het kleuren van het haar maakte ik ook weer gebruik van verschillende soorten bruin die ik in mijn tekendoos heb. Heb je maar 1 tint bruin kan je ook kiezen voor een combi van beige of geel, oranje, bruin en zwart.
 6. Pastel moet je fixeren om te voorkomen dat het smoezelt of afgeeft. Met gewone potloden is het niet nodig om te fixeren.
Voel je vrij hieronder een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 20 van de woordvrouw challenge vinden
 op de site van Lucinde.

 

Leah- God selects what men rejects!

Read: Genesis 29:18-35

My younger sister was completely over the moon for him; He’s a super attractive hunk that made the whole village go nuts with his sudden appearance. By the way he reacted at a sound and kept looking back all the time, you could tell he’d chalked up a lot. Father certainly knew more about it. Except for his good looks and his alacrity to work he didn’t have a thing. But he turned out to be quite skilled, smart and resourceful and he knew how to win everyone over. Especially my younger sister. Sweet little Rachel. A real girly girl. Pink dresses, glitter in her hair, sparkling eyes… she is so much more beautiful than I am. She’s everybody’s type and I am the everlasting wallflower. But although I didn’t stand a chance, what is happening now really tears me apart.leah (1)

 Seven years he has worked for her. He was determined to marry her. She was his princess. The preparations kept us busy for weeks; the invitations had been sent, the animals are slaughtered, sweet delicacies were drowned in honey, lots of jars full of wine where supplied and the colourful wedding gown with its golden decorations had been an eye catcher in the women’s quarters for way to long. I’d never seen so many colours in just one piece of clothing. The garment was fit for a queen.

 But father had different plans. He lured Rachel away with some stupid excuse while I suddenly had to go with the old ladies. They washed me instead of her, they rubbed my body with the scented oil that was actually ordered for her and before I knew it I was wearing the layers of delicate fabric and I had a veil over my eyes. How could he do this to us? Where is Elohim, the God of who Jacob always talks about? Why do the gods allow this to happen? What will happen if he finds out how father tricked him? What if Jacob finds out before we…you know…or what happens if he finds out after that?

The wine is flowing generously, the evening falls, he laughs at me and caresses me until the oils on my skin are combined with his sweat. Maybe everything is going to be alright after all.

 Unfortunately, when he wakes up and his eyes start to open, hope disappears. Roughly he pushes me away, he’s visibly upset and rushes out of the tent. He tries to get answers from my dad in furious desperation, my younger sister is crying her heart out and while the new negotiations start I had to move on to the chores of the day. My household tasks are calling me. I have to make my peace. My husband doesn’t want me, but the marriage has been consummated, so I have to deal with it. Seven years more he has to work for Rachel, but he wants her as his wife. The wedding will follow soon. So I know that when he comes to me tonight, she’s the one he truly longs for.

The story of Leah and Rachel always was a very dreadful and dramatic story to me. Blinded for what God had in store for him Jacob worked 14 years, so he could call the beautiful Rachel his wife. What a tremendous drama for Leah. Imagine being in a loveless marriage. Imagine having to share your husband with your gorgeous sister. …but in a time where children are your status and future, Leah was blessed with a bunch of beautiful sons. Leah may not have had the preference of her husband, a bunch of small hands and feet crawled around her and she can hear the sound of the voices of her descendants. Her children are the blessings God is giving her. In her children you can see the preference of God. He is the one who gives status and a future. Right through all the rejections she learns that God selects what men rejects! He chooses the unelected people. He sees the future like no man can do.

Think about it:

 • When or what made you feel rejected of ignored?
 • What does it mean for you that God selects you as his beloved child?
 • How can you learn to see yourself the way God sees you?

Be creative:

In the attachment you can find a free template. The idea of an ‘empty’ head with words around it is not my idea, I saw it somewhere. I think it was on Pinterest but I couldn’t find the source anymore. But I did make the design of the head myself and it’s free to use for those who like it.  

 1. I used graphite paper to put the template in my bible then I traced it with a micron pen 01. (I erased the pencil lines) Microns don’t bleed through in most journaling bibles.
 1. I wrote the words. I chose to combine English and Dutch. Feel free to make your own choice in what language and which words you use.
 1. The micron is waterproof but just be sure to let it dry for a minute. I used acrylic paint for the inside of the head. You can add water or Matt Medium to make the paint more transparent.
 1. I made the background brown with a pastel pencil. I usually work with different colours which are overflowing into each other. Pastels can easily blend into each other. Just use cotton buds to blend it and blow away the excessive chalk dust. When you use regular colored pencils: try to not colour with little lines but in circles. It’s better to do the same layer 2 or 3 times lightly than to press too hard. The effect is softer. You can also choose to use another colour in between layers to create some depth.
 1. When using pastel you have to prevent it from smudging with a fixative.

 

Advertisements

4 thoughts on “#Woordvrouw 19 – Leah

 1. Lastige vragen, vooral die laatste… Want ik kan natuurlijk niet zo ver vooruitzien… Ook Leah kreeg niet diréct kinderen,, dat heeft nog minstens zeven jaar geduurd… hoe zou ze zich al die tijd gevoeld hebben ? En stel nu dat ik mij in die zeven jaar bevind momenteel, dat pas over een aantal jaren een soort van duidelijk is waar het met mijn leven heen moet… Hoe kan ik dan op dit moment op zo’n manier naar mijzelf kijken ?

  Liked by 1 person

  • Waarschijnlijk huwde Jakob Rachel vrij vlot na zijn bruiloft met Leah en werkte hij vervolgens alsnog de 7 jaar. De kans dat Leah 7 jaar wachtte lees ik zelf niet in de bijbel (maar mogelijk lees ik daar overheen?)
   En aan de namen van de kinderen merk je al dat haar verdriet om het slechte huwelijk niet over gaat. Sterker nog: misschien heeft ze haar leven lang zich altijd maar ‘het aanhangsel’ gevoeld alsof ze altijd in Rachels schaduw stond… het lijkt me een drama. Wat wij nu weten dat God haar gebruikt in de geschiedenis van Zijn zoon… heeft zij nooit geweten.

   En dat is hetgeen vandaag de grote les is: is Zijn liefde ons genoeg? Zouden we het kunnen opbrengen nooit te weten wat Zijn plan met ons is… hoe Hij ons gebruikt…

   En ook: zijn we bereid ons te focussen op dat wat Hij ons wel geeft ipv dat wat we nog missen? …

   Like

 2. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s