#woordvrouw 27 – Eunike

eunike.jpg

(Scroll down for English translation) 

kracht liefde en bezonnenheid

Lezen: 2 Timoteüs 1:4-7

 “Hey mam, had je de aardappels nou al geschild of moet ik het nog even doen? … Mam?”

“Heu? Oh sorry Eunike, wat zei je?”

“De aardappels … waar zat je met je gedachten?”

“Oh, bij Tim. Had je zijn sandalen nog gerepareerd voor hij vertrok? En had je genoeg brood in zijn tas gedaan?”

“Natuurlijk mam. Heb ik allemaal gedaan. Ik maak me om dat soort dingen niet zo druk. Hij redt zich wel. Ik hoop alleen dat hij zich een beetje staande kan houden wanneer hij moet preken. De mensen daar zijn niet altijd even makkelijk.”

“Tja, daar dacht ik ook aan. Wat is hij een geweldige vent geworden hé? Al kan hij soms nog iets te onzeker zijn en aan zichzelf twijfelen; hij heeft een flinke dosis lef. Hij doet het maar gewoon. Heeft hij echt van jou.”

Glimlachend kijkt Loïs op. Wat is ze trots op haar kleinzoon en trots op hoe haar dochter hem heeft opgevoed.

“Het belangrijkste van al heb je hem meegegeven; een rotsvast vertrouwen in de aanwezigheid van de Almachtige. Wat er ook op zijn pad komt, hij zal zich altijd door de Geest laten leiden. Je hebt hem goed onderwezen Eunike!”

“Dank je mam.” Eunike knipoogt naar haar oude moeder “Ik had zelf ook een goede moeder die me al die wijze lessen leerde.”

Loïs grinnikt en kijkt dan peinzend naar buiten. “Weet je nog dat hij vroeger niet vooruit te branden was? Dat hij vaak in huilen uitbarstte omdat iets niet lukte of omdat hij bang was te falen? Jouw liefde voor de Almachtige en al je lessen hebben hem niet alleen gevormd maar ook een vuur in hem aangewakkerd en nu is hij niet te stuiten. Wat bijzonder hé. … Je hebt het goed gedaan mijn dochter, heel goed.” Eunike (1).jpg

De roeping die Timoteüs heeft ontvangen valt hem vaak erg zwaar. Paulus bedenkt zich dus niet en schrijft een emotionele brief terug. “Laat je niet kisten Tim! Denk aan je moeder, aan je oma: krachtige vrouwen die veel hebben meegemaakt maar in alles standvastig bleven in hun geloof! Dat oprechte geloof, dat vertrouwen hebben ze aan jou doorgegeven. Hou je daaraan vast!”

Wat een compliment voor Loïs en Eunike. Dat de befaamde spreker Paulus hun zo als voorbeeld stelt. En wat een voorbeeld zijn die dames ook weer voor ons. In alles wat we doen, hoe klein het ook lijkt, mogen we ons oprechte geloof doorgeven aan de mensen om ons heen. Een oprecht geloof is de basis voor een passievol vuur wat God ons geeft. En het helpt ons in herinnering te brengen dat God ons niet een geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.  

Nadenken:

 • Wat betekent deze tekst voor jou?
 • Voor welke ‘moeder’ in je omgeving heb jij bewondering? Misschien kan je haar dat ter bemoediging laten weten?
 • Hoe kan jij de mooie les van Paulus, dat je een geest van kracht, liefde en bezonnenheid hebt gekregen, aan anderen doorgeven? Voor wie ben jij een voorbeeld?

eunike2Creatief:

DesireeDankt voorzag ons van een stapeltje gratis tekeningen van haar hand. Dank je DesireeDankt! Deze tekeningen mogen we vrij gebruiken in onze bijbels. Ik heb de tekening van deze dame uitgekozen, verkleind uitgeprint en met grafietpapier in mijn bijbel gezet.  Wanneer je moet schipperen met je tijd is zo traceren ideaal, je bent dan geen tijd kwijt aan het bedenken van een tekening en hebt gegarandeerd iets moois in je bijbel staan.  Ik maakte de deze tekening eigen door een geschulpt randje aan de blz toe te voegen en gebruik te maken van een glitterstift voor wat accenten.

We zijn benieuwd naar jullie uitwerking! Maar zeker ook naar jullie gedachten bij de verschillende vragen…

Tip: geen grafietpapier bij de hand? Met een zeer zacht potlood (of stukje grafiet / houtskool) kan je de achterkand van de geprinte tekening inkleuren. Dan leg je de tekening met de achterkant op je blz waar je de tekening wil hebben en met potlood met goede punt trek je de tekening over. Daar waar je drukt zal het grafiet achterblijven op je blad. Nadat je er met een Micron pen of Staedtler oid. bent overgegaan kan je de potloodlijnen uitgummen.

giveaway5.jpgGIVEAWAY 

Giveaway nummer 5 alweer! Wat een feest! Deze keer heeft Ilona vanuit haar webshop Vrolijk Creatief een hartstikke leuk pakketje samengesteld. Voor wie niet zo handig is met handletteren heeft ze er een supergaaf stempelsetje bij gedaan, leuke washitape, een gave goudkleurige art-crayon en nog meer… Dank je wel Ilona!

Wat moet je doen om dit te winnen? Laat ons weten wie (1) jouw ‘Eunike’ is en waarom (2) ! Wie is voor jou een ‘woordvrouw’ (geweest) en heeft veel betekend voor jouw geestelijk leven? Tag (3) die persoon op dit bericht op de bijbel journaling groep op facebook of mijn instagram, of in reactie op deze blog.

Aanstaande maandag, 29 mei 2017,  om 18:00 sluit deze giveaway en maken we de winnaar bekend! 

Winnaar is bekend! Grateful-maartje, (gereageerd op instagram) je mag je adres in pb sturen!! 

Stredag27-sara-eunikenght, love and Self-control

Read: 2 Timothy 1: 4-7

“Hey Mom, did you peel the potatoes or do I have to do it? … Mom? “

“Hey? Oh sorry Eunike, what did you say?”

“The potatoes … where were your thoughts?”

“Oh, with Tim. Did you fix his sandals before he left? And did you put enough bread in his bag?”

“Of course Mom. I did all of that. He will be well. I only hope that he can stand strong enough when he has to preach. The people there are not always that easy.”

“Mmm, I thought so too. He became a great guy didn’t he? Even though he may be somewhat insecure and doubting himself, His courage makes him strong. He’s just like you.”

Loïs looks up and smiles at her daughter. She is so proud of her and of her grandson and of how her daughter raised him.

“The most important thing he needed, you gave him; a firm trust in the presence of the Almighty. Whatever happens, he will always be guided by the Spirit. You have taught him well, Eunice!”

“Thanks mum.” Eunice winks at her old mother. “I had a good mother, who taught me all those wise lessons first.”

Loïs grins but then looks pensive. “Do you remember how he used to be bone-lazy? And how often he cried out because of something he failed at or because he was afraid to fail? Your love for the Almighty, your inner spirit and all your lessons not only formed him but also created a burning fire in him and now he’s full of enthusiasm and passion. What a special one. … You did well my daughter, good job.”

Timothy’s calling often weighs like a heavy burden to him. Therefore Paul doesn’t hesitate and writes an intense and emotional letter. “Don’t you dare giving up, Tim! Think of your mother, and your grandmother: powerful women who have experienced a lot but remained firm in their faith and stood strong through everything! They thought you how to stick with your faith, how to fear God and how to grow in confidence. Stick to it!”

What a compliment for Loïs and Eunice. The famous pastor and speaker Paul holds them as an example. And what an example those ladies are for us now, after all that time! In all we do, how small it may seem, we can pass along our sincere faith to the people around us. Our sincere faith is the basis for the passionate fire God gives us. And it helps us to remind us that God didn’t gave us a spirit of fear but a spirit of power, love and self-control! So pass along that spirit! 

Contemplate:

 • What does this text mean for you?
 • Is there a ‘mother’ In your neighborhood you admire in the way she raises her child(ren)? Why? Perhaps you can let her know?
 • How can you live freely with that spirit of power, love and self-control?  Who passed it along to you? Who are you passing it to?

Creative:

DesireeDankt provided us with a bunch of free templates of her hand. Thank you DesireeDankt! You can use these drawings to trace in your Bible. But you can also use, stamps or printables or paper pieces from Illustrated Faith like I did in the third example.  

GIVEAWAY giveaway5

The 5th giveaway this challenge! What a party! Ilona chose some items from her webshop and donated them for this giveaway. Give her a like on facebook! Thank you Ilona!! As you can see in the picture she added a beautiful golden Art Crayon, a letter stamp-set, washi tape and more!  How can you make a chance to win this: Let us know  who (1) and why (2) has been a true faithfull woman to you; who thought you, who inspired you to grow in faith the way Eunice did to Timothy.  And tag (3) that person on our facebookgroup, or in this give-away photo on my instagram or as a reply in this blog). 

We have a winner! Grateful.Maartje (reacted on Instagram) 

Please feel free to let us know how you've experienced 
this challenge so far! 
Join our facebookgroup:de Bijbel journaling groep. 
Let me know on my instagram. 
 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 

Tomorrow day 28 on Lucinde her blog!
Advertisements

5 thoughts on “#woordvrouw 27 – Eunike

 1. Wat een mooi stukje weer Sara! Met je vragen meteen aan het denken geslagen… mijn Eunike is mijn eigen moeder ( niet te taggen helaas). Ze leerde mij ook door verhalen met haar flanel tijdens de kinderkamlen veel over Gods woord. Ook in ons geizin leerrde ze me de juste wegen te gaan op basis van de woorden van God. Ook Zijn principes leerde ze me hanteren. Dakzij deze inspanningen van mijn moeder mag ik nu de vrouw zijn die ik ben. Ze leerde me juist ook in de moeilijke momenten God te zoeken en Hem trouw te blijven en mijn hulp bij Hem te zoeken.

  Like

 2. Ik kan mijn persoon niet persoonlijk taggen omdat hij in de gevangenis zit. In 2013 is het geloof weer gaan leven door mijn vriend die in usa in de gevangenis zit. Na een bezoek aan hem rade hij mij aan het boek Doelgericht leven van Rick Warren te gaan lezen. Daar door is het geloof voor mij weer gaan leven. Ik zeg dus altijd ik ben bekeerd door een gevangenen. nog steeds voeren wij gesprekken etc.

  Like

 3. Pingback: #Woordvrouw 29 – Talita | Sara Lindenhols

 4. dat is mijn moeder (70+ en doet niet aan internet 🙂
  ze heeft een moeilijk leven achter de rug (o.a. verlies van hun eerste kind)
  toch is haar geloof zo rotsvast, ze bouwt haar hele leven op Hem en leeft haar kinderen dit ook voor.

  Liked by 1 person

 5. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s