#Woordvrouw 29 – Talita

(Scroll down for English translation)

Ik zal aansterken! 

Lezen: Marcus 5: 21-43talita

Ik voel me al dagenlang slecht. Soms breekt het zweet me ineens uit en een moment later heb ik het ijskoud ondanks de zinderende hitte die in het huis hangt. Mijn moeder zit al dagenlang mijn hoofd af te sponzen en elke paar minuten probeert ze me met een lepel wat water te voeren. Vader ijsbeert door de kamer, strijkt me af en toe zachtjes door het haar om vervolgens het zenuwachtig heen en weer lopen te hervatten. De paar keer dat het lukt m’n ogen te openen zie ik alleen maar bezorgde blikken. De vermoeidheid neemt toe. Hoelang lig ik hier al? Ik glij weg. Vaag hoor ik mama gillen en papa’s voetstappen klinken steeds verder weg. Stilte. Duisternis. Ga ik dood? Was dit het?
Ik hoor geen vogels meer, ik voel niet langer het verschil tussen de koude nacht en de hitte van de dag. Ik voel zelfs m’n droge tong niet meer. Elk tijdsbesef is weg. Hoelang duurt dit al? Stilte. Duisternis.
“Talita Koemi” – de woorden galmen door mijn hoofd met een ongekende autoriteit. Liefdevol, zegevierend, eisend, vol kracht weerklonk het “Meisje sta op”. De duisternis die mijn binnenste in een wurggreep hield laat los en wijkt, een zachte bries kietelt mijn huid om me vervolgens te laten voelen dat mijn hoofd nog klam is. Maar ook dat wordt minder. Het is stil in de kamer alsof iedereen zijn adem inhoudt maar ik hoor de geluiden van de straat terugkeren, ik hoor nu ook de vogels, zelfs het handenwringen van iemand die bij mijn voeteinde staat.
Langzaam open ik mijn ogen. Wat een licht. Het eerste wat ik zie zijn een stel liefdevolle en heldere ogen. Op slag weet ik dat de stem die ik hoorde bij deze ogen past. Liefdevol, zegevierend, eisend en vol kracht. Ik lach, mijn maag knort. “Geef haar te eten, ze moet aansterken” zegt hij zonder zijn blik af te wenden. Gejuich om me heen maar ik heb alleen maar oog voor rabbi Jeshua. Mijn redder.

Lukas, één van Jezus’ discipelen, heeft een heel eigen kijk op het leven van Jezus,. Als arts moeten al die genezingen bijzondere indruk op hem hebben gemaakt. Hij vertelt het verhaal van het dochtertje van Jaïrus vanuit het perspectief van een vader die op het punt staat zijn dochter te verliezen. In blinde paniek, maar vanuit een gelovig hart, rent hij naar Jezus. En Jezus komt. Ogenschijnlijk komt Jezus te laat omdat een ander ook om aandacht vroeg maar Jezus laat zich niet opjutten. Hij zet de tijd naar zijn hand.
Hoe moet het voor dit meisje zijn geweest? Om eerst dagenlang te lijden en af te glijden. Hoe moet de krachtige stem van haar redder in haar hoofd geklonken hebben? Jezus neemt de duisternis weg maar niet de honger. Verder aansterken is iets wat ze zelf moet doen. Hetgeen onmogelijk te overwinnen was, verslaat hij, maar de rest kan het meisje zelf. Wat een levensles!
(De bijbel noemt dit meisje niet bij naam, ik heb haar Talita genoemd vanwege Jezus’ woorden.)

Nadenken:

We hebben allemaal wel eens dat omstandigheden ons dreigen op te slokken. Dat we ons voelen ‘wegglijden’. Dan kan het lijken alsof God wel heel erg lang op zich laat wachten of zelfs te laat komt. Maar we mogen erop vertrouwen dat Hij komt en de tijd naar Zijn hand zet. Hij overwint de duisternis die ons omringt maar laat de verantwoordelijkheid om aan te sterken verder aan ons.
Wanneer heb jij nodig om Zijn stem te horen zeggen “Meisje, sta op! Eet!”
Hoe kan jij ervoor zorgen dat je aansterkt wanneer dat nodig is?

Creatief:

Vandaag heb ik lekker simpel gewerkt met een pennetje en potloden. Ik werk het liefst met pastelpotloden van Bruynzeel Design maar gewone potloden kan uiteraard ook. Ik tekende eerst een meisje in mijn kladblok en heb haar daarna overgezet in mijn bijbel. Wie wil kan gebruik maken van dit gratis sjabloon (ook bruikbaar als kleurplaat om je kinderen mee te laten journalen!)

By the way – vergeet je de giveaway van zaterdag niet 😉 je kan nog tot vanavond meedoen!

Talita – I will recuperate! 

(Read Mark 5: 21-43)

For days now I’ve been feeling terribly ill. One moment I’m freezing cold and shivering and a moment later I’m sweating because of the sweltering heat in the house. The past few days my mother has been sitting next to me and sponging my head every few minutes. Frequently she tried to spoon water into my mouth. Father is pacing up and down, occasionally patting my head and stroking my hair before resuming his nervous pacing back and forth. The few times I’ve succeeded in opening my eyes I see their concerned looks. The fatigue is growing. How long have I been lying here? I’m sliding into the great unknown. Vaguely I hear mummy screaming and my dad’s footsteps fade away. Silence. Darkness. Am I going to die? Is this it? I don’t hear the birds anymore; I no longer feel the difference between the cold night and the swelling heat of the rising day. I’m losing even the sense of time and feeling. Silence. Darkness.
“Talita Koemi” the words echo through my head with unprecedented authority. Loving, triumphant, demanding, claiming and full of strength it sounds “girl, wake up”. The inner darkness withdraws. A soft breeze starts to tickle my skin before I feel that my head is still a little clammy. It is silent in the room and I can hear everyone’s holding their breath but, gently the sounds of the street return to me; birds twitter enthusiastically, and the pedlar down the street commends his goods.
Slowly I open my eyes. What a light. The first thing I see is a pair of bright loving eyes. Instantly, I know these eyes belong to the voice I heard. Loving, triumphant, demanding, calming and full of strength. I laugh, my stomach rumbles. “Give her something to eat, she needs to gain strength.” He talks without losing eye contact. Cheers erupt around me but I only have eyes for rabbi Jeshua. My Savior.

Luke tells us the story of this girl from the perspective of her father Jaïrus. When he realizes that he is about to lose his daughter he runs to Jesus in blind panic. But Jesus is a busy man, and arrives too late. So it seems.
How it must have been for his girl? To suffer for days, slipping into a deep deep sleep. How would Jesus’ powerful voice have sounded in her head? Jesus rescues her from the creepy darkness but He doesn’t take away her hunger, He doesn’t give back all her strength… He only conquers the impossible; the rest is up to her.
(The bible doesn’t name the girl; I called her Talita because of Jesus’ words.)

Contemplate:

Once in a while, or more often, we all experience the darkness catching up on us. We all can relate to time slipping away, losing our grasp on being in control. Often it may seem as if God is taking way too long or even arrives too late. But even when darkness surrounds us we can trust Him putting time into his hand. He will conquer the darkness that surrounds us but leave it up to us to eat and recuperate.
When do you need to hear His voice saying “Girl, get up! Eat!”?
How can you ensure your recuperation?

Creative:

I made a free stencil you can use to trace or just colour! I traced it in my bible, traced it with a staedtler fineliner (You can also use a Micron or a similar pen that doesn’t bleed) and used pastelpencils. Ordinary pencils will work fine too!  Feel free to print an extra stencil so your kids can journal along! 

Don’t forget the giveaway – you have until this evening to enter! 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking 
achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep 
op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de 
hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.
Advertisements

2 thoughts on “#Woordvrouw 29 – Talita

  1. mooi dank je wel. Ik zag laatst in een film dat iemand zei, waar is God als het moeilijk is. Dat de ander in de film zei. Jij bent onderwijzeres, als jij je kinderen een toets laat maken zeg je de antwoorden toch ook niet voor. Dat was voor mij een echte eyeopener.

    Like

  2. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s