#CIMART 5: Ik ben (g)een tempel / I am (not) a temple

(Scroll down for English translation)

Tempel-1Wat moeten de kerkleden in Korinthe gedacht hebben toen Paulus’ brief werd voorgelezen? Ze werden zo maar even flink op de vingers getikt. Sinds Paulus er het evangelie had gebracht waren er alweer een paar jaar verstreken en de groeiende gemeenschap had te dealen met een paar ‘probleempjes’. Zeg maar gerust mistoestanden. …

Korinthe was een stad van formaat. Het was de plek waar oost en west elkaar ontmoette en dus werd er goed gehandeld. Geleerden, de elite, hardwerkend ondernemers, vrije slaven, mensen met diverse achtergronden, culturen en religies verzamelden zich in deze wereldstad.  Hier had je alles binnen handbereik, hier kon je fortuin maken. En qua geloof stonden de diverse tempels in rij op je te wachten.

Al die invloeden zorgden voor een groeiende onrust in de christelijke gemeenschap. ErTempel-2 was onenigheid over hoe je nu precies moest leven, wat goed en wat fout was, wat je wel kon doen en wat absoluut niet en dit leidde tot partijvorming. Het werd zelfs zo erg dat de ruzies voor het gerecht uitgevochten werden. En dat allemaal omdat de één geestelijker wilde zijn dan de ander. Om je voor te schamen.

En dus schrijft Paulus een brief om ze eens flink de oren te wassen en ze nogmaals uit te leggen 5-tempel-CIMartwaar het nu om draait in het evangelie. Om de onderlinge partijvorming en het ‘kliekjes-gedrag’ flink aan te pakken zegt Paulus: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont?” Het beeld wat de mensen toen bij een tempel hadden, ongeacht van welke religie was dat van een imposant gebouw waar mensen naar toe gingen om hun God te ontmoeten. Het was een plek waar ze over hun God konden leren en Hem leerden vereren. Het is een plek waar een bepaalde sfeer en toewijding heerst. Maar door de onderlinge verdeeldheid was die sfeer bij de christenen uit Korinthe teniet gedaan. En Paulus zegt dus heel duidelijk “Denk om wat je uitstraalt! Het gaat er niet om wie gelijk heeft en wie niet, het gaat om wie je eert. Het gaat om een sfeer van toewijding en sereniteit!”

Tempel-4En ook al gaat Paulus ook in op diverse persoonlijke zonden, wanneer hij het beeld gebruikt van de tempel gebruikt hij dat niet voor een enkel individu maar voor de gemeenschap als geheel. In het Grieks wordt dit heel duidelijk door de naamvallen die in het meervoud staan. Hij herhaalt dit statement in hoofdstuk 6:19 met de nadruk op het feit dat we gekocht en betaald zijn en dus eigendom van God. Daarom woont zijn Geest in ons midden; omdat we van Hem zijn! En dus moeten we extra fijngevoelig omgaan met dat lichaam.

Paulus roept ons op om extra zuinig om te springen met elkaar. Ieder lid afzonderlijk maakt deel uit van dat lichaam en die tempel. Dus in plaats van vingerwijzen, elkaars zonden aan te wijzen of elkaar de les te lezen moeten we voor ogen houden dat we SAMEN een tempel zijn; Een plek van toewijding aan God in plaats van aan onszelf, een plek waar we Hem ontmoeten en Hem vereren, een plek van vrede en eenheid. Wanneer we ons op HEM focussen in plaats van op elkaar vervaagt de individuele zonde vanzelf.

Overdenk eens: Jij bent Gods tempel. Hoe gedraag jij je als onderdeel van het lichaam? Welke emoties en gedachten kan of moet je loslaten om Zijn Geest weer de ruimte te geven in deze tempel te dwalen?

Bible journaling: Ik maakte een printable (gratis voor iedereen). Voor de achtergrond gebruikte ik een sjabloon met distress ink en pastelpotlood en een poscapen. Met washitape. Ik kleurde de printable, plakte eea voor ik de tekst erop letterde. Ik fixeer mijn maaksels altijd aan het einde met sprayfixatief voor pastel. Lucinde letterde een mooie quote bij deze week. (Wanneer je m’n printable gebruikt en je plaatst een foto op social media van je werk, tag me dan aub 😅)

Volgende week vind je week 6 van de cimart-challenge op Lucinde haar blog! 

5-en-temple-CIMartWhat did the church members think when the elders read Paul’s letter out loud? Paul did give them a reprimand. Since Paul came here for the first time a few years earlier, things had changed. The growing congregation had to deal with some ‘issues’.

Corinth was a big city. Both East and West passed through the city and created a truly cosmopolitan Atmosphere. The educated, the elite, the entrepreneur; people of different backgrounds, religions and cultures made and spent their fortune in Corinth. And for those who wanted the Gods in their favor; a diversity of temples was available. 

All those influences created a growing agitation in the local church.  People disagreed about how to live like a proper Christian, about what was wrong or right in Gods sight, they quarreled and argued and formed cliques within the larger congregation. It even came to a point they sued each other; all in the name of being the most spiritual Christian one could be. Truly and very embarrassing.  

So Paul writes this letter to put them back in their place and to explain what it’s really all about in Christianity.

Tempel-3

To address the divisiveness and the ‘cliques’ Paul writes  ‘Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?” The image of a temple back then was very clear to these people. A temple, of any religion or any God, was a place, a beautiful impressive building, where you could meet your God. A place where you would be thought about your God and how to honor and worship him. It was a place with a certain atmosphere, serenity and devotion. But because of their quarrels and disagreements that sphere was desolated. So Paul makes it crystal clear “You people are way to occupied with yourselves! Your focus should be more missional. As a church you should be the special locus of God’s presence and power at work in this city. Live out God’s holiness so people will experience GOD’S presence in an honoring atmosphere of unity. Act like one body; one temple which God’s spirit is indwelling!”

And though Paul also addresses individual sins and personal growth in this letter, when it comes to the equation of the body as a temple he is talking about the entire body of believers in Corinth. In Greek it’s obvious that Paul’s pronouns are plural. “All of you have been involved in this degradation of the body of believers! But the Holy Spirit lives in you anyway, so act upon it! His Spirit dwells in this temple, in this body of believers,  so you are bound to an intimate relationship with God. You are not your own; so instead of blaming and shaming each other devote yourselves to Christ! Be that kind of a place where others can meet the Spirit that lives in you. Focus on being a God honoring unity! When you do that, individual sins will fade. ”  

Contemplate: You are God’s temple. How do you act upon that as a member of the body of believers? Are there emotions or thoughts you need to let go in order to create more space for the Spirit to dwell? 

Bible journaling:Free printable! I chose to use a stencil for the background (used distress ink, a white paintpen, pastel pencils and some washitape). I coloured the printable and paste it on top before I lettered the words. I always fixate my journaling with a spray fixative.  Lucinde lettered a beautiful quote this week.  (Please tag me when you use my printable and place a picture of your work on social media 😅)

Next week you will find week 6 in this #CimArt (#ChristinmeArt) challenge on Lucinde’s blog. 

Tempel-1

#Cimart 4 – Welk een vriend is onze … / What A Friend we have …

Week 4-2

(Scroll down for English translation)
Je hebt iemand nodig, stil en oprecht

die als het erop aan komt voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen: Ik heb een vriend
Toon Hermans

 

De eerste keer was toen ik een jaar of vijftien was. Het was midden in de nacht en ik was zielsongelukkig, wanhopig van verdriet en enorm eenzaam. Ik lag op mijn zolderkamertje in bed, het was broeierig warm en ik was zo intens aan het huilen dat er geen geluid over mijn lippen kwam. Ik kon niets zeggen, niet om hulp roepen. Het enige wat ik nog kon was me in gedachten uitstrekken naar God. En toen was Hij daar. Het was alsof Hij naast me kwam liggen en zijn armen troostend over mijn schouder legde. Het voelde zo levensecht dat ik me zelfs omdraaide om te checken of er echt niet iemand was. Maar hij was er wel. En het enige wat Hij deed was troosten.

4-vriend-CIMartDe keren dat ik van frustratie alleen maar boosheid ervaarde schreeuwde, gilde en vloekte ik alleen maar naar Hem. Uiterlijk bleef ik zo kalm en rustig mogelijk maar inwendig ontplofte ik. En alleen Hij kon mij zo zien. Hij was vast teleurgesteld in mij, maar stootte me nooit af. Wachtte gewoon tot ik gekalmeerd was en luisterde. Zonder verwijt.

 

De periode dat ik zwaar depressief was dacht ik dat ik niets meer van hem wilde. Zag ik ons als een uitgeblust koppel dat op een bankje zat te wachten op de aanstaande scheiding. Zo bleven we zitten. Ik hield niet meer van Hem maar had ook niet de moed om weg te gaan. Maar ook Hij bleef zitten. Hij weigerde me te verlaten. En de liefde keerde terug, niet de passie van het eerste uur maar in de vorm van diepe genegenheid, waardering en verbondenheid.

En ook in de momenten dat ik nu heel dankbaar ben voel ik zijn aanwezigheid in het intens genieten van simpele dingen als de zon of een bloemetje.

Lang voordat ik het in Johannes 15 las, wist ik al ‘Jezus is mijn vriend’.

(lezen: Johannes 15: 14-16)

Wat is ware vriendschap volgend jou?
Wat betekent het voor jou dat Jezus jou uitkoos om vriendschap mee te sluiten?

(Deze blog is de vierde in de zomer-serie ‘Christus in mij’. Op instagram en de facebookgroep post ik later deze week nog een foto van hoe ik dit handletterde. Vind elkaars creaties op social media met #cimart #christinmeart en #bijbeljournalinggroep) 

 

4-en-friend-CIMartYou need someone, silent and upright,
who, when needed, will pray for you or fight.
The one you can grizzle and smile with without pretend
is the one you can call  ‘my true friend’.

(freely translated poem by Toon Hermans)

The first time was when I was fifteen.  It was a moonless night and I felt so miserably my stomach hurted.  My crying was something between wailing, weeping and howling. But without a sound. I’ve never felt that lonely before. I was desperate but couldn’t ask for help so my soul stretched out to the one and only… And He came. It felt so real I actually turned around to see who just putted an arm around me. But I know what I felt. And despite my troubles and fears He was my consolement.

In times my suppressed emotions made me frustrated and angry I yelled at Him, railed Him. On the outside I seemed calm and in controle but my heart and my mind just exploded furiously. I must ‘ve disappointed Him but He never rejected me. He just waited until I calmed down and He listened. He never blaimed me for anything.

Week 4-1When I was depressed (I’ve been for years) and thought I lost my love for Him, I felt like an old couple. Too tired to love but too tired to walk away from each other. So we stayed together. Then I realized it was me feeling that way, not Him. But He never gave up on me. And my love woke up. Not in a butterfly- kind of way. But in deeper, allied, treasured and inclined way.

And now, in moments of happiness, or  when I experience a simple but deep gratitude for the so called plain things in life; a shining sun, beautiful flowers on the table or children playing outside … He is there beside me.

Long before I ever read about it in John 15 I knew: Jesus is my one and true friend!

(Read: John 15:14-16) 

What is a true friend to you?

What does it mean to you that Jesus chose you to be  friends with? 

 

This blog is the 4th blog in the serie ‘Christ in me Art’.  A weekly summer bible journaling challenge.  Feel free to join! Follow me on instagram or join the Dutch bible journaling group. Share your thoughts and creations on social media using #cimart , #christinmeart  or #bijbeljournalinggroep.

#CIMART 3 – Blijf in mij / Abide in me

Lucinde(Scroll down for English translation)

Week 3 wijnstok-1Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Mijn Vader is de wijnbouwer; Hij is degene die snoeit. Maar wie in mij blijft zal veel vrucht dragen. Blijf dus in mij en dan blijf ik in jullie en Gods grootheid zal dan zichtbaar worden.  Het gaat erom dat je in mijn liefde blijft, dat doe je door je aan mijn geboden te houden. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad en dan zal jullie vreugde volkomen zijn  … (parafrase op Johannes 15:1- 17)

Jezus’ woorden lijken soms raadsels. Hoe moet deze vergelijking overgekomen zijn bij de toehoorders? Wat voor gevoel zouden zij gehad hebben bij woorden als wijnstok en ranken? Dat de mensen toen, daar waarschijnlijk een beter beeld zouden hebben gehad bij wat Jezus hiermee bedoelde is vrij logisch. Onze wijn komt meestal uit een fles of een pak die we bij de supermarkt hebben opgehaald. De ambacht van het druiven kweken en wijn persen is niet meer algemeen bekend.

Nu zou je kunnen googlen op waar je op moet letten bij het kweken van wijndruiven. Je leest dan over het belang van het opbinden van de ranken, het in de wind houden om schimmels te voorkomen, over de nodige voedingsstoffen, het snoeien, krenten enz enz. En dan kan je nadenken over hoe je dit allemaal geestelijk kan opvatten. Erg interessant.

Maar vandaag wil ik inzoomen op het doel en hoe je dat doel bereikt. Waarom zegt Jezus dit? Jezus zegt het zelf al in vers 8 en 11; Hij wil dat we Gods Grootheid zullen zien en Zijn vreugde ervaren. Hij zegt dus eigenlijk dat hij ons opperst gelukkig wil zien.  En hij vertelt er gelijk bij hoe we dat geluk kunnen ervaren; door in hem te blijven.

In het Grieks wordt hier het woordje μένω (ménoo) voor gebruikt. Ook wel te vertalen met vertoeven / verblijven, verduren / doorstaan en verweven met/ blijven bij. Dit woordje heeft 3 aspecten in zich.

 1. Verblijf bij Mij!

Verblijven of vertoeven zegt iets over waar je staat; heel dicht bij Hem. Je vertoeft in Zijn aanwezigheid. Je houdt je aan Hem vast, verwijdert je niet van Hem.

 1. Verduur met Mij!

Ménoo heeft ook een aspect van tijd in zich. Het verblijven is geen momentopname maar iets wat duurt. Verduurt. Het bij elkaar zijn continueert. Het zegt iets over je levenswijze, over volhouden.

 1. Verweef met Mij!

Het beeld van de wijnstok en de ranken en de oproep van blijf in mij is tegelijk een uitnodiging om samen één te zijn. Jezus wil dat je je met Hem verweeft.

Deze prachtige verzen onthullen Jezus grootste wens; dat je zo verknocht bent aan elkaar dat je met Hem Gods grootheid zal kunnen aanschouwen en van daaruit diepe innerlijke tevredenheid en vreugde zult ervaren.  Zijn geboden houden is iets wat daaruit voortvloeit zowel als iets wat dit in stand houdt.

Week 3 wijnstok-2Jouw identiteit in Christus: je bent altijd heel dicht bij Hem, wat er ook gebeurd; je doorstaat alles met Hem en nooit alleen, je bent met Hem verweven; Hij is in jou, samen ben je één.

Actie: Vertel God in welke mate je je met Hem verweven voelt. Wat ervaar je hierin? Wat wens je nog meer? Hoe kan je nog dichter bij Hem blijven? (Zijn er misschien geboden die je nog een tikje beter kan leren onderhouden?)

Bible journaling / handlettering: Qua handlettering heb ik een combi willen maken van de Engelse tekst en het Griekse woord ménoo. (ik upload de foto hiervan elders deze week op instagram en de facebookgroep)  Qua journaling: In mijn interleaved bijbel wilde ik een combi maken van lettering en het simpel uittekenen met een fineliner. Voor wie het fijn vind is er een gratis printable; je kan deze inkleuren en knippen / plakken of overnemen in je bijbel met grafietpapier.

Ik ben in ieder geval benieuwd naar jullie creaties. Tag ze met #christinmeart of #cimart op social media, dan vinden we elkaar en kunnen we elkaar met onze creaties inspireren en bemoedigen! Lucinde deelt ook regelmatig haar gedachten en uitwerkingen over deze challenge.

Week 3 wijnstok-3

 

I am the vine, you are the branches. God, my father, is the vine-dresser. He does the pruning. Abide in me and you will bear lots of fruit! Abide in me because the Father wants you to see His glory and find the ultimate love and joy! Abide in me by keeping my commandments and I command you to love one other the way I love you.  (paraphrase of John 15:1-14)

Jesus often talks in riddles. What did his listeners hear when he spoke these words, talking about branches and vine and the vine-dresser. What kind of feelings did it evoke to the people there and then? They must have had a better idea of how to interpret this metaphor. We buy our wine bottled and labeled in stores. The image of grapevines hardly come to mind when we sip our glasses.

Now, you could google about the trade of winery, trying to find out what soil a vine needs, why and how to prune or how much wind the branches need to prevent fungi. … after that you could contemplate on how to translate it in a spiritual way. It would be interesting by far! 

But today I just want to focus on the reason why Jesus is talking about this. What is His goal and how do we reach his goal for us? Well, Jesus says so himself; He wants us to see Gods Glory so we can experience ultimate love and joy! And we can experience that by abiding in Him.

The Greek word for ‘abide’ is μένω  (ménoo). You could translate it with remain, live, stay or keep close. But this tiny word contains so much more than the eye can see.

 1. Keep close to Me! This verb shows us a reference of place. He holds you! He keeps you close to Him and wants you to stay with Him! He is near!
 2. Keep close to Me! In reference to time this word teaches us we are never alone. He is with us in times of trouble. And He will continue to be. And He invites you to stay with Him, not for a moment but for a long long time. Endure with Him!
 3. Keep close to Me! In reference to state or condition, Jesus wants us to know we are one. He doesn’t want you to become another, nor does he want you to behave in a way that doesn’t accord the way God created you. But He does want you to be one! One with and in and through Him!

This beautiful word and these verses reveal Jesus’ greatest wish; He wants a deeply connection with you so you can see Gods Glory and experience His great love and ultimate joy! Keeping his commandments is the way to abide in Him as well as an instant result of experiencing His love.

Your identity in Christ: You are never alone, He’s always near, He is deeply devoted to you, He abides in you; together you are one!

Act: Tell Jesus how you experience your connection with Him. Do you want more? How? Why? How can you deepen your connection with Him? (Are there any commandments you can grow at?)

Lettering / bible journaling: I wanted to letter the Greek word as well as the English. In a few days I wil upload the picture to my Instagram and to the Dutch facebook journaling group.   I wanted to journal these words and the image of a vine into my ESV interleaved bible (I’m so in love with this journaling bible, love the space and the look). I love to use color but often I really like the power of just using a fine liner … For those who would like it: I made a a free printable. You can color or trace it; feel free!

I would love to see your creations. Please use the hashtags #Christinmeart and #cimart so we can inspire and encourage each other. Please visit the blog of Lucinde: she will post her thoughts on these verses too and is an awesome (journaling) artist 

#Cimart 2/2: Zout der aarde / Salt of the earth

(Scroll down for English translation) 

week2 schrijfbijbelGisteren vroeg ik je zelf even te SOAPen over het tekstgedeelte van deze week.  Vandaag mijn bevindingen…

Ons overbekende tafelzout geeft voeding extra smaak. Maar dit zout is bewerkt, (‘gezuiverd’, soms zelfs gebleekt, verhit en vermalen) om het ‘bruikbaarder’ de maken. Helaas verliest het hierdoor deels haar smaak en gebruiken we er daarom ook vaak teveel van wat weer ongezond is voor de gezondheid.

Kosjerzout is een klonterige en grove soort zout wat gebruikt wordt om vlees ‘Kosjer’ te maken.  Nadat het vlees geweekt heeft, wordt het met zout ingewreven om de laatste restanten onrein bloed eruit te halen. Het heeft dus voornamelijk een zuiverende werking.

Strooizout is niet lekker als smaakmaker maar maakt dat ijs weer ontdooit tot water.

Van Himalaya zout wordt beweerd dat het zuiverder is dan tafelzout (omdat het niet chemisch bewerkt is) en rijker aan mineralen. Op dit moment is het een hype in vele keukens maar het zou ook heilzame kwaliteiten hebben; zo zou het de luchtwegen kunnen zuiveren, en zelfs een positief regulerend effect kunnen hebben op de bloedsuiker of hormoonspiegel. Het heeft ook een sterkere smaak dan gewoon tafelzout waardoor je er minder van nodig hebt.

Wat alle soorten gemeen hebben is dat ze hygroscopisch zijn; in aanraking met iets anders onttrekken ze vocht (en daarmee onreinheden). De meeste bacteriën hebben vocht nodig en dus overleven ze een persoonlijke kennismaking met zout niet.

Opgelost in water vervalt zout tot heel kleine en beweeglijke moleculen die gemakkelijk binnendringen in voeding. Daardoor blijft het voedsel langer houdbaar.

De chemische eigenschappen van zout maken dat het andere smaken positief beïnvloedt; zo onderdrukt het bitterheid.

2-zout-CIMart

 

En dan staat in de bijbel dat christenen het zout der aarde zijn… Zoveel soorten en typen zout; zoveel soorten christenen met elk hun eigen toepassing. Maar wat maakt dat christenen ‘smaakmakers’ zijn? Wat maakt dat ze de wereld langer houdbaar maken? Wat maakt dat ze bij machte zijn iets onrein, rein te maken? Wanneer kunnen ze ijzige harten ontdooien? Hoe kunnen ze zwemmen in levend water en daardoor dieper doordringen tot de kern van deze wereld?

 

Christenen horen het ‘levend water’ aan te trekken zoals zout dat doet. Ze horen de goede smaak in anderen naar boven te halen.  Ze horen de wereld te laten zien hoe God haar bedoeld had, nog voor het slechte ‘bacteriegedrag’ de kans kreeg alles te bederven. En net als zout komen ze enkel tot hun doel wanneer ze in aanraking komen met anderen.

Helaas heeft zout zo ook haar nadelen. Zout kan klonteren. Het papt aan elkaar en komt niet meer afdoende in contact met het eten. Zout verliest dan haar kracht. Of wanneer zout teveel bewerkt wordt, is het niet meer ‘zichzelf’ en kan het bij overdreven gebruik zelfs schadelijk zijn.  Christenen ‘klonteren’ ook wel eens. In kliekjes drommen ze dan bij elkaar tijdens diverse activiteiten en bedieningen, om, vaak onbedoeld, minder in contact met de wereld te treden. Hun ‘smaak’ wordt overheersend en stoot af in plaats van dat het aantrekt…

Het teveel aan zout hoort in het lichaam door de nieren gefilterd te worden. Het teveel aan zout wordt dan gezien als een afvalstof en wordt verwijderd … het lichaam krijgt meer behoefte aan water (meer verdieping?), om het zoutgehalte in het lijf te verdunnen. Des te meer christenen klonteren … des te meer ze ernaar horen te verlangen om opgelost in het Levend water in contact te treden met de wereld … Blijft het teveel aan zout in het lijf (kerk), wordt het lijf opgeblazen en vermoeid, stijgt de bloeddruk en kan er uiteindelijk zelfs hartfalen optreden.

Wanneer Jezus het heeft over ‘het zout der aarde’ bedoelt Hij dat we als christenen in contact horen te treden met die aarde. Niet dat we moeten samenklonteren…

 • Zout – wat voor zout ben jij? En hoe zorg jij ervoor dat je niet samenklontert? Hoe behoud jij je smaak?
 • Wat leren deze eigenschappen van zout je over jouw identiteit in Christus? Welke principes zou Jezus de mensen, jou, hiermee hebben willen aanleren?week 2 schrijfbijbel2
 • Bedenk eens 1 actiepunt hoe je dit meer kan toepassen in je leven.

Lucinde letterde deze week een mooie quote!

There are many different types of salt;

Refined salt, also referred to as table salt is a processed type of salt. It has been altered from its original state. It has been chemically cleaned and stripped of natural minerals, heated and anti-caking agents are added. It lost a lot of its original taste but is more easy to use. Unfortunately we often use way to much…

Kosher salt was used to remove blood from the surface of meat in order to make the meat Kosher. It’s a flaky, coarse structure.

The less eatable, flaky, caking kind of salt can be used in winter to de-ice roads and sidewalks so people don’t fall and get hurt.

Himalayan salt is known as a very pure salt without modern day toxins, contains lower amounts of sodium than table salt and more minerals as iron, magnesium and calcium. They say it can help balance the body’s pH level support nutrient absorption and it is a bit coarser and offers a strong flavor. You don’t need much to please your taste buds.  

But all types of salt have one thing in common: they love and absorb water!  In water salt dissolves into very little and fast moving molecules that can penetrate the food more easy. And most bacteria can’t survive when they meet the salt up close and personal.So food is more preservable.

The chemical nature of salt has a positive influence on a lot of flavors. When used in the right amounts salt can eliminate bitterness. …

2-en-salt-CIMart

And then Jesus talks about us being the salt of the earth. So many types of salt, so many types of Christians… But how can Christians add taste to this world? How can they make the world more healthy and preservable? How can they melt icy hearts? How do they dissolve in living water to penetrate all the way to the core of this earth? How about you?

Christians need to absorb living water the way salt does. They’re supposed to show the earth how God designed it originally, way before the bacteria ‘sin’ made it sick. But like salt, Christians only meet their goals when they get ‘in touch’.

But, unfortunately, salt has a pullback. It cakes and can overpower the true taste. In a refined state it loses its taste, and in larger amounts it even gets harmful.  So do we, christians: we can clump together and forget to dissolve. And when we do we sicken the body; the body gets tired, bloated, the blood pressure rises and heart failure becomes a threat.

When Jesus talks about us being the salt of the earth: He doesn’t want us to clump, but to dissolve.

 • What type of salt are you? How to you stay tasteful?
 • What do these qualities of salt teach you about you being the salt of this earth?
 • Think up one thing you can put into action in ‘being more salty’…week2 schrijfbijbel

Lucinde lettered a beautiful quote this week! 

Feel free to share. I would love if every christian would come up with just one idea how he or she could be more salty in the way Jesus meant to…  

You can subscribe (scroll to bottom and leave your email) in order to receive an email when I post a new blog. 

 

#CIMart 1/2 – Zout, licht & SOAP / Salt, light & SOAP

(Scroll down for English translation)

2-zout-CIMartEr wordt wel eens gezegd dat bijbellezen gemakkelijk is maar wees eerlijk; als het zo gemakkelijk was, waarom doen christenen het dan niet vaker? Nou, het lezen op zich kan je misschien gemakkelijk afgaan, maar dat wil nog niet zeggen dat het begrijpen je gemakkelijk afgaat, laat staan het toepassen.

Deze week denken we in de #CIMart challenge na over Matteüs 5:13 -14. Jezus staat in de open lucht met een hele mensenmassa voor zich: annen, vrouwen en kinderen die wachten op één van zijn wijze lessen.

Wanneer je de tekst leest moet je altijd rekening houden met de tijd van toen; wat was toen de cultuur? Wat was toen belangrijk? En in dit geval: wat denken al die mensen wanneer Jezus het heeft over zout, licht en een korenmaat?  En welke eigenschappen bezitten zout en licht dat Jezus hen daarmee vergelijkt?

Denk eens zelf na over deze vragen… Zoek de eigenschappen van zout eens op (google) en denk eens na waarom Jezus dan die vergelijking trok.

Maak eventueel gebruik van de SOAP methode:

SSchriftlezing – lees eventueel in meerdere vertalingen. Door de verschillen in vertaling krijg je vaak al een breder beeld.

O – Observeer en onderzoek – Wat staat er wel of wat staat er niet? Wat betekenen bepaalde (kern) woorden? Zoek ze eventueel op in het woordenboek. Of maak gebruik van de Blue letter bible app (Engels) of een concordantie. In welke context staat het geschreven? Aan wie en waarom wordt e.e.a. gezegd?

A – Actie – Over welke principes gaat het en wat doe je daar al mee? Hoe kan je ze (leren) toepassen op jouw leven?

P – Praat met God. Vraag Hem je hart en gedachten te toetsen, je te helpen in begripvorming en eventuele toepassing. Laat Hem de naprediker zijn van je eigen bevindingen.

Morgen  vul ik in deze blog  eea aan met een aantal van mijn bevindingen… Maar eerst daag ik je uit zelf te soap-en. 🙂

 

2-en-salt-CIMartSome people say reading the bible is easy. But be honest: if it was that easy; wouldn’t we read more often? So why don’t we? Well, Reading in itself can be easy but the understanding what you read is a whole other matter. (is this correct English?

‘:))  and what about how to put that knowledge into action … easy? Yeah right! 

This week we focus on Matthew 5:13 and 14. Jesus is standing on a mountain, surrounded by a mass of people. Men, women and children sitting in the green grass are waiting for one of his famous teachings. … When you read the text you always have to keep the difference in time, culture and habits in mind. Back in those days: what was important? What would these people have thought when someone spoke of salt, and light or a basket? What kind of qualities did salt or light have for them?

Think about these questions. Try to Google the qualities of salt, what can you learn? Why would Jesus make this equation?

Maybe you can use the SOAP-method.

 1. Scripture reading – read 2 or 3 different translations; it will open up your view.
 2. Observe – What is happening, Who is talking to who and why? …
 3. Apply – How can you apply principles in your life?
 4. Pray- Pray about it!

Tomorrow I will complement a few of my thoughts in this blog. For now I challenge you to soap 🙂

 

This blog is part of
the Christ in me - challenge.
You can subscribe to this blog: 
scroll to bottom and fill in your email. 
You can also follow me on Instagram. 
Find others in this challenge by using 
#Christinmeart 
#bijbeljournalinggroep 

#Woordvrouw samengevat #31daysofbiblicalwomen summarized

(Scroll down for English translation)

woordvrouw-challenge-schema-en-1Wanneer we de bijbel lezen zijn we heel snel geneigd te lezen vanuit onze eigen ervaring. Wat we meemaken, onze emoties; pijn, verdriet, vreugde of plezier… we nemen het allemaal mee in onze leesbeleving. Dit heeft te maken met onze wijze van verwerking en het feit dat onze hersenen ook een soort coockies hebben die onthouden waar je mee bezig bent en alle info die binnenkomt op die wijze sorteert en aanbiedt.

Eisegese noemen ze dit; je eigen ervaring en gedachten , bewust of onbewust in de bijbel lezen. En hoewel dit af en toe bemoedigend kan werken, geeft het soms ook een vertekend beeld van wat de bijbel ons leren wil.  Bijvoorbeeld: wanneer je al jarenlang vergeefs wacht op een kindje, maar je wordt maar niet zwanger, dan kan het lijken of al de woordvrouwen gezegend werden met nageslacht – of juist niet in geval van zonde. Je kan dan onzeker of verdrietig worden of je zelfs afvragen welke zonde er in jouw leven is dat je niet ontvangt. Maar dat is niet de boodschap. We hebben altijd de kloof van taal, tijd en cultuur te overbruggen met daarnaast nog eens onze eigen emoties. En dat kan af en toe best lastig zijn.

De 31 dames en tekstgedeelten die we tijdens woordvrouw hebben overdacht hebben elk hun eigen boodschap. Per dame zijn er vast meerdere lessen die we kunnen leren maar hieronder even op een rij waar het de afgelopen weken om ging.

 1. Eshet-Chayil: laat je ontzag voor God doorklinken in alles wat je doet.
 2. Michal: minacht niet wie zich op eigen wijze volledig overgeeft aan God!
 3. Sarah: God’s wonderen zijn ongelooflijk maar zijn er voor je geluk; lach!
 4. Esther: God heeft een doel met je, doe waartoe je geroepen bent.
 5. Eva: sta niet toe dat twijfel zich in je hart verankert!
 6. Abigail: wijsheid en inzicht worden beloond.
 7. Mirjam: prijs God, acht Hem altijd hoger dan jezelf !
 8. Hannah: breng je verdriet aanhoudend bij God, het gaat niet om ontvangen maar om je toewijding en vertrouwen in Hem!
 9. Puah: vrees God meer dan anderen.
 10. Batseba: kijk voorbij de zonde naar de genade!
 11. Elaion: bereid jezelf voor op moeilijke tijden!
 12. Delilah: ken je eigen invloed en gebruik deze ten goede.
 13. Ruth: durf alles achter te laten voor een toekomst met God.
 14. Noomi: Je kan de zegen niet ontvangen als je wegloopt voor de straf.
 15. Martha: doen is niet erg wanneer je op Jezus gefocusd blijft!
 16. Jochebed: durf alles over te geven aan Hem hoe uitzichtloos alles ook lijkt.
 17. Maria: je zult Gods grootheid zien als je gelooft.
 18. Rachab: je wordt beloond als je je onder God schaart! Hij gebruikt je in zijn plan.
 19. Leah: God kiest de ongekozene, Hij deelt je status uit, niet mensen.
 20. Tamar: wacht niet lijdzaam af: durf te streven naar gerechtigheid!
 21. Rachel: je zin krijgen maakt je niet gelukkig; God deelt de zegen en status uit.
 22. Elisabeth: herken en erken de aanwezigheid van de Koning, durf te geloven zonder bewijs!
 23. Samar: God geeft je altijd een nieuwe kans. Hij geeft je levend water.
 24. Maria: bewaar Zijn woorden in je hart!
 25. Sulem: God heeft je innig lief! Hij is een plaats voor jou aan het voorbereiden.
 26. Anna: aanbid Hem, langdurig en standvastig!
 27. Eunike: geef je geloof door zodat een ander er ook in groeien mag.
 28. Dorkas: toon vrijgevige naastenliefde.
 29. Talita: God is er in je donkerste momenten; Hij herstelt hetgeen jij niet kan maar je hebt ook zelf verantwoordelijkheid te dragen.
 30. Lydia: zelfs als je al gelooft kan God je hart (nog verder) openen.
 31. Bat-Melech: jij bent van koninklijke bloede; gekozen, geadopteerd en naar waarde geschat door de hoogste God.

 

When we read the bible we often tend to read from our own experiences. Our happiness, pain, sadness, joy … it makes us read and interpret the bible in a certain way.  It’s a bit like how cookies work on internet: our brain remembers everything but filters what we read and think by what we experienced, saw and thought before. This can be encouraging, but it can also hurt or even blur the true meaning of the Word. In theology this is called ‘Eisegesis’.  For example: when you are waiting for years to get pregnant but your womb stay closed; you can read about all these women and see how God blessed them (or not if they sinned) – and feel ashamed or uncertain or even worry if you have sin in your live. This is NOT  how the scripture is meant to be read. Those were different times, different circumstances and a completely different culture … when we read we have to keep those things in mind. 

During this #31daysofbiblicalwomen challenge we contemplated on several women and scripture passages. And though each lady could teach us even more, these are the core lessons of the challenge:

 1. Eshet-Chayil: Fear the Lord in everything you do! 
 2. Michal: In everything you do: fear the Lord.
 3. Sarah: God’s miracles are incredible but He will make you laugh again.
 4. Esther: You have a purpose! Act upon it.
 5. Eve: Don’t let doubt sicken your heart!
 6. Abigail: God rewards acts of wisdom and sense. 
 7. Miriam: Worhip and praise God and never rely on yourself! 
 8. Hannah: It’s not about receiving, it’s about giving Him your trust and turning to Him in your sadness. 
 9. Puah: Fear God more than others or than circumstances. 
 10. Bathseba: Look past the sin to forgiveness. 
 11. Elaion: Prepare yourself for troubled times! 
 12. Delilah: Know the influence you have as a woman and use it for the good! 
 13. Ruth: Dare to follow God, even if you don’t know Him or His ways well enough!
 14. Naomi: Don’t run from the consequences of your sin; you will lose the blessings too! 
 15. Martha: It’s okay do be a doer, but focus on Jesus! 
 16. Jochebed: Dare to trust Him even when circumstances are hopeless and desperate. 
 17. Mary: You will see His glory if you believe! 
 18. Rahab: Join Him and you will be rewarded! 
 19. Leah: God selects what men rejects. 
 20. Tamar: don’t wait in misery, strive for righteousness!
 21. Rachel: Your way doesn’t make you happy, only God’s way!
 22. Elisabeth: Do you recognize the presence of the King, dare to believe without evidence!
 23. Samar: God gives second chances. He gives you living water! 
 24. Mary: remember His words in your heart, contemplate on them. 
 25. Shulam: God is madly in love with you! He is preparing a place for you! 
 26. Anna: Worship Him! Steadfast and over a long period of time! 
 27. Eunice: Pass along the sincere faith that was given to you. 
 28. Dorcas: care for others, give and be helpful. 
 29. Talitha: even in your darkest moment: God is there! He will do what you can’t but you have to take your responsibility too! 
 30. Lydia: Allow God to open up your heart – even when you already believe! 
 31. Bat Melech: You are the daughter of a king! You’re a royal! Chosen and adopted! 

The next 3 months we will contemplate weekly on our identity in Christ. Follow this blog!

 

Feel free to follow me on instagram
or join the Dutch bijbel journaling groep. 
When you have questions, don't hesitate to ask me! 
You can subscribe to this blog by 
scrolling to the bottom, click 'follow' or 'volg'
and leaving your email.
#woordvrouw , #31daysofbiblicalwomen
#bijbeljournalinggroep
#Christinmeart #Cimart

CIM-Art: Christus In Mij aan zet!

 

(Scroll down for English translation) 

woordvrouw jij bent aan zetEen maand lang hebben we iedere dag bij een bepaalde dame uit de bijbel stil gestaan en nagedacht over wat deze vrouwen ons konden leren. Het was een heerlijk avontuur en ik heb genoten van alle reacties en creatieve verwerkingen!

Maar hoe nu verder? De druk mag nu weer van de ketel, maar we mogen ons blijven inspireren met Gods woord! Hoe houden we dit vol?

Elke dag tijd vrij maken was en is een hele klus zeker als je behalve het lezen er ook nog creatief mee aan de slag wil.  Maarja, dit uitdagende aspect hoort een beetje bij een challenge… Misschien zijn er nog #woordvrouwen die je nog een keer wil lezen of waar je wat langer bij stil wil staan. Neem je tijd hiervoor! Onze blogs blijven online staan en de verschillende sjablonen en free printables blijven beschikbaar.

Op veler verzoek proberen we bij deze ook te voorzien in een (wat langzamer en eenvoudiger) vervolg. Wie graag gebruik maakt van een houvast om verder te gaan met het journalen wil ik uitnodigen de aankomende maanden (tot september) wekelijks één van onderstaande teksten te lezen, te overdenken en er wat bij te maken. Qua thema sluit het zó mooi aan op #woordvrouw. We hebben het namelijk over zoveel andere vrouwen gehad dat we nu ook mogen stilstaan bij wat voor vrouw / man wijzelf zijn en willen zijn.

Hier zijn 14 bijbelteksten die je iets leren over wie en hoe jij bent in Christus. Teksten die je zeggen wie jij als Bat (of Bar) Melech bent! Teksten die je bemoedigen, aanmoedigen, opbouwen en sterken. Deze teksten zijn het waard om uit het hoofd te leren!

In tijden dat ik erg onzeker was en twijfelde aan mezelf (en mijn geloofsleven) printte ik dit lijstje uit en plakte het op de slaapkamerdeur, in de badkamer én in een keukenkastje (ik weet het heel gek, maar tegelijk heel bijzonder – probeer het maar!). Meerdere keren per dag las ik dan 1 van de verschillende uitspraken, sloot mijn ogen en herhaalde wie ik was. Zo prentte ik het mezelf in. En langzamerhand geloofde ik het ook steeds meer.  Ik kan dit van harte aanbevelen.CIMart-overzicht

Deze 14 ‘Christus In Mij’ teksten vormen bij deze gelijk het zomerthema van de bijbel journaling groep op Facebook. Normaal hebben we altijd een maandthema, maar deze keer dus een zomerthema (tot september). Lucinde en ik zullen er af en toe (zonder planning vooraf) een blog of een uitwerking van posten om jullie aan te moedigen hierin door te gaan,. We hopen ook jullie uitwerkingen op social media te mogen bewonderen. Tag deze verwerkingen met #Christinmeart of #CIMart, dan kunnen we elkaar op social media blijven aanmoedigen!

Ik heb de eerste tekst uit Petrus alvast uitgewerkt. Dit is echt 1 van mijn favoriete teksten uit de bijbel! Hij vertelt me dat ik gewild, gewenst en van waarde ben, dat ik een belangrijke taak heb en dat God mij persoonlijk kiest voor zijn plan. En dat geldt ook voor jou. Jij bent gewild, gewenst, van waarde, van nut 1-uitverkoren-CIMarten persoonlijk uitgekozen voor Zijn plan!

Omdat ik wilde benadrukken dat dit echt over mij ging heb ik er een selfie bij gemaakt. Wees gerust, het lijkt indrukwekkender en moeilijker dan dat het is. Er zijn een heleboel foto-appjes waarmee je een foto van jezelf kan omzetten in ‘tekenstijl’. zo een ‘tekening’ heb ik op vellum overgenomen en in mijn bijbel geplakt. De bladzijde zelf met distress ink bewerkt.  Ik daag je uit: probeer eens een selfie! (je kan ook gewoon een foto op vellum printen 😉 )

Je blijft van harte welkom om je verwerkingen via social media te delen. 
Mocht je je uitwerking van 1 van bovenstaande teksten willen delen gebruik 
dan de hashtags 
#bijbeljournalinggroep 
#CIMart (Christus In Mij - Art)

Ben je nog geen lid van de bijbel journaling groep op facebook:
voel je er welkom! Ook op instagram zijn we te vinden.
Hier vind je Lucinde haar blog. 
#woordvrouw en #31daysofbiblicalwomen blijven van kracht!

 

Christ In Me

woordvrouw jij bent aan zetFor a month, we daily read and journaled about a biblical woman and contemplated on what we could learn about her. It was a wonderful adventure and I enjoyed all the reactions and each and every one of your creative treatments!

But how do we continue after this? We can leave the pressure of the challenge behind, but we don’t want stop reading and journaling the bible, do we?! How can we continue, in a slower pace but with as much enthusiasm, and inspire ourselves with Gods word?  

Maybe there are some biblical women you want to read again or contemplate a little longer. Take your time! Our blogs remain online and so will the various templates and free printables.

For those who would like a continuation to journals about, I highly recommend to read, contemplate and journal the following 14 “Christ In Me’ bible verses. The theme fits #31daysofbiblicalwomen. We have been talking about so many other women, now it’s time to contemplate about the woman (or man) we, ourselves, are and want to be. 

These 14 bible verses teach you something about who and how you are in Christ. Verses that tell you who you, Bat (or Bar) Melech, are! Verses that encourage, build and strengthen. These texts are worth memorizing! 

In times when I was very uncertain and doubted myself (and my spiritual life) I printed this list and put it on the bedroom door, in the bathroom and in a kitchen cabinet (I know it’s crazy but at the same time very special – try it!). Several times a day I read one of these statements, closed my eyes and repeated who I was. That’s how I strengthened myself. And day by day I believed it more and more. I highly recommend it. CIMart-overview-english

These 14 ‘Christ in me’  verses combined are the theme of this summer! The Dutch Bijbel journaling groep on Facebook normally has a monthly theme but this time it’s a summer theme (until September).  On social media we can encourage, get inspired and enjoy this challenge using #christinmeart or #CIMart 

I have already journaled the first text. This is truly one of my favorite bible verses! It tells me (and you) “You are wanted, chosen, loved, useful, and important in His plan.

Because I wanted to emphasize that this was really about me I made a selfie. I can assure you, it seems more impressive and difficult than it is. There are a lot of photo-apps that allow you to convert a picture of yourself into “drawing style.” Such a “drawing” I traced on vellum made a tip-in in my bible.  I challenge you: try a selfie! (You can also simply print a photo on vellum;))

On social media we can keep sharing our
#31days0fbiblicalwomen 
and add our #christinmeart 
#CIMart creations. 
Let’s fan the enthusiasm and feed the burning fire for Christ in us!