CIM-Art: Christus In Mij aan zet!

 

(Scroll down for English translation) 

woordvrouw jij bent aan zetEen maand lang hebben we iedere dag bij een bepaalde dame uit de bijbel stil gestaan en nagedacht over wat deze vrouwen ons konden leren. Het was een heerlijk avontuur en ik heb genoten van alle reacties en creatieve verwerkingen!

Maar hoe nu verder? De druk mag nu weer van de ketel, maar we mogen ons blijven inspireren met Gods woord! Hoe houden we dit vol?

Elke dag tijd vrij maken was en is een hele klus zeker als je behalve het lezen er ook nog creatief mee aan de slag wil.  Maarja, dit uitdagende aspect hoort een beetje bij een challenge… Misschien zijn er nog #woordvrouwen die je nog een keer wil lezen of waar je wat langer bij stil wil staan. Neem je tijd hiervoor! Onze blogs blijven online staan en de verschillende sjablonen en free printables blijven beschikbaar.

Op veler verzoek proberen we bij deze ook te voorzien in een (wat langzamer en eenvoudiger) vervolg. Wie graag gebruik maakt van een houvast om verder te gaan met het journalen wil ik uitnodigen de aankomende maanden (tot september) wekelijks één van onderstaande teksten te lezen, te overdenken en er wat bij te maken. Qua thema sluit het zó mooi aan op #woordvrouw. We hebben het namelijk over zoveel andere vrouwen gehad dat we nu ook mogen stilstaan bij wat voor vrouw / man wijzelf zijn en willen zijn.

Hier zijn 14 bijbelteksten die je iets leren over wie en hoe jij bent in Christus. Teksten die je zeggen wie jij als Bat (of Bar) Melech bent! Teksten die je bemoedigen, aanmoedigen, opbouwen en sterken. Deze teksten zijn het waard om uit het hoofd te leren!

In tijden dat ik erg onzeker was en twijfelde aan mezelf (en mijn geloofsleven) printte ik dit lijstje uit en plakte het op de slaapkamerdeur, in de badkamer én in een keukenkastje (ik weet het heel gek, maar tegelijk heel bijzonder – probeer het maar!). Meerdere keren per dag las ik dan 1 van de verschillende uitspraken, sloot mijn ogen en herhaalde wie ik was. Zo prentte ik het mezelf in. En langzamerhand geloofde ik het ook steeds meer.  Ik kan dit van harte aanbevelen.CIMart-overzicht

Deze 14 ‘Christus In Mij’ teksten vormen bij deze gelijk het zomerthema van de bijbel journaling groep op Facebook. Normaal hebben we altijd een maandthema, maar deze keer dus een zomerthema (tot september). Lucinde en ik zullen er af en toe (zonder planning vooraf) een blog of een uitwerking van posten om jullie aan te moedigen hierin door te gaan,. We hopen ook jullie uitwerkingen op social media te mogen bewonderen. Tag deze verwerkingen met #Christinmeart of #CIMart, dan kunnen we elkaar op social media blijven aanmoedigen!

Ik heb de eerste tekst uit Petrus alvast uitgewerkt. Dit is echt 1 van mijn favoriete teksten uit de bijbel! Hij vertelt me dat ik gewild, gewenst en van waarde ben, dat ik een belangrijke taak heb en dat God mij persoonlijk kiest voor zijn plan. En dat geldt ook voor jou. Jij bent gewild, gewenst, van waarde, van nut 1-uitverkoren-CIMarten persoonlijk uitgekozen voor Zijn plan!

Omdat ik wilde benadrukken dat dit echt over mij ging heb ik er een selfie bij gemaakt. Wees gerust, het lijkt indrukwekkender en moeilijker dan dat het is. Er zijn een heleboel foto-appjes waarmee je een foto van jezelf kan omzetten in ‘tekenstijl’. zo een ‘tekening’ heb ik op vellum overgenomen en in mijn bijbel geplakt. De bladzijde zelf met distress ink bewerkt.  Ik daag je uit: probeer eens een selfie! (je kan ook gewoon een foto op vellum printen 😉 )

Je blijft van harte welkom om je verwerkingen via social media te delen. 
Mocht je je uitwerking van 1 van bovenstaande teksten willen delen gebruik 
dan de hashtags 
#bijbeljournalinggroep 
#CIMart (Christus In Mij - Art)

Ben je nog geen lid van de bijbel journaling groep op facebook:
voel je er welkom! Ook op instagram zijn we te vinden.
Hier vind je Lucinde haar blog. 
#woordvrouw en #31daysofbiblicalwomen blijven van kracht!

 

Christ In Me

woordvrouw jij bent aan zetFor a month, we daily read and journaled about a biblical woman and contemplated on what we could learn about her. It was a wonderful adventure and I enjoyed all the reactions and each and every one of your creative treatments!

But how do we continue after this? We can leave the pressure of the challenge behind, but we don’t want stop reading and journaling the bible, do we?! How can we continue, in a slower pace but with as much enthusiasm, and inspire ourselves with Gods word?  

Maybe there are some biblical women you want to read again or contemplate a little longer. Take your time! Our blogs remain online and so will the various templates and free printables.

For those who would like a continuation to journals about, I highly recommend to read, contemplate and journal the following 14 “Christ In Me’ bible verses. The theme fits #31daysofbiblicalwomen. We have been talking about so many other women, now it’s time to contemplate about the woman (or man) we, ourselves, are and want to be. 

These 14 bible verses teach you something about who and how you are in Christ. Verses that tell you who you, Bat (or Bar) Melech, are! Verses that encourage, build and strengthen. These texts are worth memorizing! 

In times when I was very uncertain and doubted myself (and my spiritual life) I printed this list and put it on the bedroom door, in the bathroom and in a kitchen cabinet (I know it’s crazy but at the same time very special – try it!). Several times a day I read one of these statements, closed my eyes and repeated who I was. That’s how I strengthened myself. And day by day I believed it more and more. I highly recommend it. CIMart-overview-english

These 14 ‘Christ in me’  verses combined are the theme of this summer! The Dutch Bijbel journaling groep on Facebook normally has a monthly theme but this time it’s a summer theme (until September).  On social media we can encourage, get inspired and enjoy this challenge using #christinmeart or #CIMart 

I have already journaled the first text. This is truly one of my favorite bible verses! It tells me (and you) “You are wanted, chosen, loved, useful, and important in His plan.

Because I wanted to emphasize that this was really about me I made a selfie. I can assure you, it seems more impressive and difficult than it is. There are a lot of photo-apps that allow you to convert a picture of yourself into “drawing style.” Such a “drawing” I traced on vellum made a tip-in in my bible.  I challenge you: try a selfie! (You can also simply print a photo on vellum;))

On social media we can keep sharing our
#31days0fbiblicalwomen 
and add our #christinmeart 
#CIMart creations. 
Let’s fan the enthusiasm and feed the burning fire for Christ in us!

8 thoughts on “CIM-Art: Christus In Mij aan zet!

 1. Hoi Sara,

  Ik heb nog een vraag over de vorige challenge: heb je voor de laatste 9 of 10 woordvrouwen ook zo’n rake typering zoals je op 22 mei van de eerste 22 hebt gegeven? Ik wil die op de een of andere manier nog in mijn bijbel verwerken.
  Bedankt voor deze super challenge. Ik heb er zoveel van geleerd en van genoten.

  Hartelijke groet,
  Tiny van der Wal (@tinylettering)

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

  Liked by 1 person

 2. Pingback: #CIMart 2 – Zout, licht & SOAP / Salt, light & SOAP | Sara Lindenhols

 3. Pingback: #CIMART 5: Ik ben (g)een tempel / I am (not) a temple | Sara Lindenhols

 4. Pingback: #Cimart – A member of the body or not? | Sara Lindenhols

 5. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

 6. Pingback: #Cimart 11: Ik maak je weer nieuw / I make you whole again | Sara Lindenhols

 7. Pingback: #Cimart Challenge | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s