#CIMart 1/2 – Zout, licht & SOAP / Salt, light & SOAP

(Scroll down for English translation)

2-zout-CIMartEr wordt wel eens gezegd dat bijbellezen gemakkelijk is maar wees eerlijk; als het zo gemakkelijk was, waarom doen christenen het dan niet vaker? Nou, het lezen op zich kan je misschien gemakkelijk afgaan, maar dat wil nog niet zeggen dat het begrijpen je gemakkelijk afgaat, laat staan het toepassen.

Deze week denken we in de #CIMart challenge na over Matteüs 5:13 -14. Jezus staat in de open lucht met een hele mensenmassa voor zich: annen, vrouwen en kinderen die wachten op één van zijn wijze lessen.

Wanneer je de tekst leest moet je altijd rekening houden met de tijd van toen; wat was toen de cultuur? Wat was toen belangrijk? En in dit geval: wat denken al die mensen wanneer Jezus het heeft over zout, licht en een korenmaat?  En welke eigenschappen bezitten zout en licht dat Jezus hen daarmee vergelijkt?

Denk eens zelf na over deze vragen… Zoek de eigenschappen van zout eens op (google) en denk eens na waarom Jezus dan die vergelijking trok.

Maak eventueel gebruik van de SOAP methode:

SSchriftlezing – lees eventueel in meerdere vertalingen. Door de verschillen in vertaling krijg je vaak al een breder beeld.

O – Observeer en onderzoek – Wat staat er wel of wat staat er niet? Wat betekenen bepaalde (kern) woorden? Zoek ze eventueel op in het woordenboek. Of maak gebruik van de Blue letter bible app (Engels) of een concordantie. In welke context staat het geschreven? Aan wie en waarom wordt e.e.a. gezegd?

A – Actie – Over welke principes gaat het en wat doe je daar al mee? Hoe kan je ze (leren) toepassen op jouw leven?

P – Praat met God. Vraag Hem je hart en gedachten te toetsen, je te helpen in begripvorming en eventuele toepassing. Laat Hem de naprediker zijn van je eigen bevindingen.

Morgen  vul ik in deze blog  eea aan met een aantal van mijn bevindingen… Maar eerst daag ik je uit zelf te soap-en. 🙂

 

2-en-salt-CIMartSome people say reading the bible is easy. But be honest: if it was that easy; wouldn’t we read more often? So why don’t we? Well, Reading in itself can be easy but the understanding what you read is a whole other matter. (is this correct English?

‘:))  and what about how to put that knowledge into action … easy? Yeah right! 

This week we focus on Matthew 5:13 and 14. Jesus is standing on a mountain, surrounded by a mass of people. Men, women and children sitting in the green grass are waiting for one of his famous teachings. … When you read the text you always have to keep the difference in time, culture and habits in mind. Back in those days: what was important? What would these people have thought when someone spoke of salt, and light or a basket? What kind of qualities did salt or light have for them?

Think about these questions. Try to Google the qualities of salt, what can you learn? Why would Jesus make this equation?

Maybe you can use the SOAP-method.

  1. Scripture reading – read 2 or 3 different translations; it will open up your view.
  2. Observe – What is happening, Who is talking to who and why? …
  3. Apply – How can you apply principles in your life?
  4. Pray- Pray about it!

Tomorrow I will complement a few of my thoughts in this blog. For now I challenge you to soap 🙂

 

This blog is part of
the Christ in me - challenge.
You can subscribe to this blog: 
scroll to bottom and fill in your email. 
You can also follow me on Instagram. 
Find others in this challenge by using 
#Christinmeart 
#bijbeljournalinggroep 

2 thoughts on “#CIMart 1/2 – Zout, licht & SOAP / Salt, light & SOAP

  1. Pingback: #Cimart 2/2 – Zout der aarde / Salt of the earth | Sara Lindenhols

  2. Pingback: #Cimart Challenge | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s