#Cimart 2/2: Zout der aarde / Salt of the earth

(Scroll down for English translation) 

week2 schrijfbijbelGisteren vroeg ik je zelf even te SOAPen over het tekstgedeelte van deze week.  Vandaag mijn bevindingen…

Ons overbekende tafelzout geeft voeding extra smaak. Maar dit zout is bewerkt, (‘gezuiverd’, soms zelfs gebleekt, verhit en vermalen) om het ‘bruikbaarder’ de maken. Helaas verliest het hierdoor deels haar smaak en gebruiken we er daarom ook vaak teveel van wat weer ongezond is voor de gezondheid.

Kosjerzout is een klonterige en grove soort zout wat gebruikt wordt om vlees ‘Kosjer’ te maken.  Nadat het vlees geweekt heeft, wordt het met zout ingewreven om de laatste restanten onrein bloed eruit te halen. Het heeft dus voornamelijk een zuiverende werking.

Strooizout is niet lekker als smaakmaker maar maakt dat ijs weer ontdooit tot water.

Van Himalaya zout wordt beweerd dat het zuiverder is dan tafelzout (omdat het niet chemisch bewerkt is) en rijker aan mineralen. Op dit moment is het een hype in vele keukens maar het zou ook heilzame kwaliteiten hebben; zo zou het de luchtwegen kunnen zuiveren, en zelfs een positief regulerend effect kunnen hebben op de bloedsuiker of hormoonspiegel. Het heeft ook een sterkere smaak dan gewoon tafelzout waardoor je er minder van nodig hebt.

Wat alle soorten gemeen hebben is dat ze hygroscopisch zijn; in aanraking met iets anders onttrekken ze vocht (en daarmee onreinheden). De meeste bacteriën hebben vocht nodig en dus overleven ze een persoonlijke kennismaking met zout niet.

Opgelost in water vervalt zout tot heel kleine en beweeglijke moleculen die gemakkelijk binnendringen in voeding. Daardoor blijft het voedsel langer houdbaar.

De chemische eigenschappen van zout maken dat het andere smaken positief beïnvloedt; zo onderdrukt het bitterheid.

2-zout-CIMart

 

En dan staat in de bijbel dat christenen het zout der aarde zijn… Zoveel soorten en typen zout; zoveel soorten christenen met elk hun eigen toepassing. Maar wat maakt dat christenen ‘smaakmakers’ zijn? Wat maakt dat ze de wereld langer houdbaar maken? Wat maakt dat ze bij machte zijn iets onrein, rein te maken? Wanneer kunnen ze ijzige harten ontdooien? Hoe kunnen ze zwemmen in levend water en daardoor dieper doordringen tot de kern van deze wereld?

 

Christenen horen het ‘levend water’ aan te trekken zoals zout dat doet. Ze horen de goede smaak in anderen naar boven te halen.  Ze horen de wereld te laten zien hoe God haar bedoeld had, nog voor het slechte ‘bacteriegedrag’ de kans kreeg alles te bederven. En net als zout komen ze enkel tot hun doel wanneer ze in aanraking komen met anderen.

Helaas heeft zout zo ook haar nadelen. Zout kan klonteren. Het papt aan elkaar en komt niet meer afdoende in contact met het eten. Zout verliest dan haar kracht. Of wanneer zout teveel bewerkt wordt, is het niet meer ‘zichzelf’ en kan het bij overdreven gebruik zelfs schadelijk zijn.  Christenen ‘klonteren’ ook wel eens. In kliekjes drommen ze dan bij elkaar tijdens diverse activiteiten en bedieningen, om, vaak onbedoeld, minder in contact met de wereld te treden. Hun ‘smaak’ wordt overheersend en stoot af in plaats van dat het aantrekt…

Het teveel aan zout hoort in het lichaam door de nieren gefilterd te worden. Het teveel aan zout wordt dan gezien als een afvalstof en wordt verwijderd … het lichaam krijgt meer behoefte aan water (meer verdieping?), om het zoutgehalte in het lijf te verdunnen. Des te meer christenen klonteren … des te meer ze ernaar horen te verlangen om opgelost in het Levend water in contact te treden met de wereld … Blijft het teveel aan zout in het lijf (kerk), wordt het lijf opgeblazen en vermoeid, stijgt de bloeddruk en kan er uiteindelijk zelfs hartfalen optreden.

Wanneer Jezus het heeft over ‘het zout der aarde’ bedoelt Hij dat we als christenen in contact horen te treden met die aarde. Niet dat we moeten samenklonteren…

  • Zout – wat voor zout ben jij? En hoe zorg jij ervoor dat je niet samenklontert? Hoe behoud jij je smaak?
  • Wat leren deze eigenschappen van zout je over jouw identiteit in Christus? Welke principes zou Jezus de mensen, jou, hiermee hebben willen aanleren?week 2 schrijfbijbel2
  • Bedenk eens 1 actiepunt hoe je dit meer kan toepassen in je leven.

Lucinde letterde deze week een mooie quote!

There are many different types of salt;

Refined salt, also referred to as table salt is a processed type of salt. It has been altered from its original state. It has been chemically cleaned and stripped of natural minerals, heated and anti-caking agents are added. It lost a lot of its original taste but is more easy to use. Unfortunately we often use way to much…

Kosher salt was used to remove blood from the surface of meat in order to make the meat Kosher. It’s a flaky, coarse structure.

The less eatable, flaky, caking kind of salt can be used in winter to de-ice roads and sidewalks so people don’t fall and get hurt.

Himalayan salt is known as a very pure salt without modern day toxins, contains lower amounts of sodium than table salt and more minerals as iron, magnesium and calcium. They say it can help balance the body’s pH level support nutrient absorption and it is a bit coarser and offers a strong flavor. You don’t need much to please your taste buds.  

But all types of salt have one thing in common: they love and absorb water!  In water salt dissolves into very little and fast moving molecules that can penetrate the food more easy. And most bacteria can’t survive when they meet the salt up close and personal.So food is more preservable.

The chemical nature of salt has a positive influence on a lot of flavors. When used in the right amounts salt can eliminate bitterness. …

2-en-salt-CIMart

And then Jesus talks about us being the salt of the earth. So many types of salt, so many types of Christians… But how can Christians add taste to this world? How can they make the world more healthy and preservable? How can they melt icy hearts? How do they dissolve in living water to penetrate all the way to the core of this earth? How about you?

Christians need to absorb living water the way salt does. They’re supposed to show the earth how God designed it originally, way before the bacteria ‘sin’ made it sick. But like salt, Christians only meet their goals when they get ‘in touch’.

But, unfortunately, salt has a pullback. It cakes and can overpower the true taste. In a refined state it loses its taste, and in larger amounts it even gets harmful.  So do we, christians: we can clump together and forget to dissolve. And when we do we sicken the body; the body gets tired, bloated, the blood pressure rises and heart failure becomes a threat.

When Jesus talks about us being the salt of the earth: He doesn’t want us to clump, but to dissolve.

  • What type of salt are you? How to you stay tasteful?
  • What do these qualities of salt teach you about you being the salt of this earth?
  • Think up one thing you can put into action in ‘being more salty’…week2 schrijfbijbel

Lucinde lettered a beautiful quote this week! 

Feel free to share. I would love if every christian would come up with just one idea how he or she could be more salty in the way Jesus meant to…  

You can subscribe (scroll to bottom and leave your email) in order to receive an email when I post a new blog. 

 

Advertisements

2 thoughts on “#Cimart 2/2: Zout der aarde / Salt of the earth

  1. Pingback: #CIMart 1/2 – Zout, licht & SOAP / Salt, light & SOAP | Sara Lindenhols

  2. Pingback: #Cimart Challenge | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s