#Cimart 4 – Welk een vriend is onze … / What A Friend we have …

Week 4-2

(Scroll down for English translation)
Je hebt iemand nodig, stil en oprecht

die als het erop aan komt voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen: Ik heb een vriend
Toon Hermans

 

De eerste keer was toen ik een jaar of vijftien was. Het was midden in de nacht en ik was zielsongelukkig, wanhopig van verdriet en enorm eenzaam. Ik lag op mijn zolderkamertje in bed, het was broeierig warm en ik was zo intens aan het huilen dat er geen geluid over mijn lippen kwam. Ik kon niets zeggen, niet om hulp roepen. Het enige wat ik nog kon was me in gedachten uitstrekken naar God. En toen was Hij daar. Het was alsof Hij naast me kwam liggen en zijn armen troostend over mijn schouder legde. Het voelde zo levensecht dat ik me zelfs omdraaide om te checken of er echt niet iemand was. Maar hij was er wel. En het enige wat Hij deed was troosten.

4-vriend-CIMartDe keren dat ik van frustratie alleen maar boosheid ervaarde schreeuwde, gilde en vloekte ik alleen maar naar Hem. Uiterlijk bleef ik zo kalm en rustig mogelijk maar inwendig ontplofte ik. En alleen Hij kon mij zo zien. Hij was vast teleurgesteld in mij, maar stootte me nooit af. Wachtte gewoon tot ik gekalmeerd was en luisterde. Zonder verwijt.

 

De periode dat ik zwaar depressief was dacht ik dat ik niets meer van hem wilde. Zag ik ons als een uitgeblust koppel dat op een bankje zat te wachten op de aanstaande scheiding. Zo bleven we zitten. Ik hield niet meer van Hem maar had ook niet de moed om weg te gaan. Maar ook Hij bleef zitten. Hij weigerde me te verlaten. En de liefde keerde terug, niet de passie van het eerste uur maar in de vorm van diepe genegenheid, waardering en verbondenheid.

En ook in de momenten dat ik nu heel dankbaar ben voel ik zijn aanwezigheid in het intens genieten van simpele dingen als de zon of een bloemetje.

Lang voordat ik het in Johannes 15 las, wist ik al ‘Jezus is mijn vriend’.

(lezen: Johannes 15: 14-16)

Wat is ware vriendschap volgend jou?
Wat betekent het voor jou dat Jezus jou uitkoos om vriendschap mee te sluiten?

(Deze blog is de vierde in de zomer-serie ‘Christus in mij’. Op instagram en de facebookgroep post ik later deze week nog een foto van hoe ik dit handletterde. Vind elkaars creaties op social media met #cimart #christinmeart en #bijbeljournalinggroep) 

 

4-en-friend-CIMartYou need someone, silent and upright,
who, when needed, will pray for you or fight.
The one you can grizzle and smile with without pretend
is the one you can call  ‘my true friend’.

(freely translated poem by Toon Hermans)

The first time was when I was fifteen.  It was a moonless night and I felt so miserably my stomach hurted.  My crying was something between wailing, weeping and howling. But without a sound. I’ve never felt that lonely before. I was desperate but couldn’t ask for help so my soul stretched out to the one and only… And He came. It felt so real I actually turned around to see who just putted an arm around me. But I know what I felt. And despite my troubles and fears He was my consolement.

In times my suppressed emotions made me frustrated and angry I yelled at Him, railed Him. On the outside I seemed calm and in controle but my heart and my mind just exploded furiously. I must ‘ve disappointed Him but He never rejected me. He just waited until I calmed down and He listened. He never blaimed me for anything.

Week 4-1When I was depressed (I’ve been for years) and thought I lost my love for Him, I felt like an old couple. Too tired to love but too tired to walk away from each other. So we stayed together. Then I realized it was me feeling that way, not Him. But He never gave up on me. And my love woke up. Not in a butterfly- kind of way. But in deeper, allied, treasured and inclined way.

And now, in moments of happiness, or  when I experience a simple but deep gratitude for the so called plain things in life; a shining sun, beautiful flowers on the table or children playing outside … He is there beside me.

Long before I ever read about it in John 15 I knew: Jesus is my one and true friend!

(Read: John 15:14-16) 

What is a true friend to you?

What does it mean to you that Jesus chose you to be  friends with? 

 

This blog is the 4th blog in the serie ‘Christ in me Art’.  A weekly summer bible journaling challenge.  Feel free to join! Follow me on instagram or join the Dutch bible journaling group. Share your thoughts and creations on social media using #cimart , #christinmeart  or #bijbeljournalinggroep.

One thought on “#Cimart 4 – Welk een vriend is onze … / What A Friend we have …

  1. Pingback: #Cimart Challenge | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s