#CIMART 5: Ik ben (g)een tempel / I am (not) a temple

(Scroll down for English translation)

Tempel-1Wat moeten de kerkleden in Korinthe gedacht hebben toen Paulus’ brief werd voorgelezen? Ze werden zo maar even flink op de vingers getikt. Sinds Paulus er het evangelie had gebracht waren er alweer een paar jaar verstreken en de groeiende gemeenschap had te dealen met een paar ‘probleempjes’. Zeg maar gerust mistoestanden. …

Korinthe was een stad van formaat. Het was de plek waar oost en west elkaar ontmoette en dus werd er goed gehandeld. Geleerden, de elite, hardwerkend ondernemers, vrije slaven, mensen met diverse achtergronden, culturen en religies verzamelden zich in deze wereldstad.  Hier had je alles binnen handbereik, hier kon je fortuin maken. En qua geloof stonden de diverse tempels in rij op je te wachten.

Al die invloeden zorgden voor een groeiende onrust in de christelijke gemeenschap. ErTempel-2 was onenigheid over hoe je nu precies moest leven, wat goed en wat fout was, wat je wel kon doen en wat absoluut niet en dit leidde tot partijvorming. Het werd zelfs zo erg dat de ruzies voor het gerecht uitgevochten werden. En dat allemaal omdat de één geestelijker wilde zijn dan de ander. Om je voor te schamen.

En dus schrijft Paulus een brief om ze eens flink de oren te wassen en ze nogmaals uit te leggen 5-tempel-CIMartwaar het nu om draait in het evangelie. Om de onderlinge partijvorming en het ‘kliekjes-gedrag’ flink aan te pakken zegt Paulus: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont?” Het beeld wat de mensen toen bij een tempel hadden, ongeacht van welke religie was dat van een imposant gebouw waar mensen naar toe gingen om hun God te ontmoeten. Het was een plek waar ze over hun God konden leren en Hem leerden vereren. Het is een plek waar een bepaalde sfeer en toewijding heerst. Maar door de onderlinge verdeeldheid was die sfeer bij de christenen uit Korinthe teniet gedaan. En Paulus zegt dus heel duidelijk “Denk om wat je uitstraalt! Het gaat er niet om wie gelijk heeft en wie niet, het gaat om wie je eert. Het gaat om een sfeer van toewijding en sereniteit!”

Tempel-4En ook al gaat Paulus ook in op diverse persoonlijke zonden, wanneer hij het beeld gebruikt van de tempel gebruikt hij dat niet voor een enkel individu maar voor de gemeenschap als geheel. In het Grieks wordt dit heel duidelijk door de naamvallen die in het meervoud staan. Hij herhaalt dit statement in hoofdstuk 6:19 met de nadruk op het feit dat we gekocht en betaald zijn en dus eigendom van God. Daarom woont zijn Geest in ons midden; omdat we van Hem zijn! En dus moeten we extra fijngevoelig omgaan met dat lichaam.

Paulus roept ons op om extra zuinig om te springen met elkaar. Ieder lid afzonderlijk maakt deel uit van dat lichaam en die tempel. Dus in plaats van vingerwijzen, elkaars zonden aan te wijzen of elkaar de les te lezen moeten we voor ogen houden dat we SAMEN een tempel zijn; Een plek van toewijding aan God in plaats van aan onszelf, een plek waar we Hem ontmoeten en Hem vereren, een plek van vrede en eenheid. Wanneer we ons op HEM focussen in plaats van op elkaar vervaagt de individuele zonde vanzelf.

Overdenk eens: Jij bent Gods tempel. Hoe gedraag jij je als onderdeel van het lichaam? Welke emoties en gedachten kan of moet je loslaten om Zijn Geest weer de ruimte te geven in deze tempel te dwalen?

Bible journaling: Ik maakte een printable (gratis voor iedereen). Voor de achtergrond gebruikte ik een sjabloon met distress ink en pastelpotlood en een poscapen. Met washitape. Ik kleurde de printable, plakte eea voor ik de tekst erop letterde. Ik fixeer mijn maaksels altijd aan het einde met sprayfixatief voor pastel. Lucinde letterde een mooie quote bij deze week. (Wanneer je m’n printable gebruikt en je plaatst een foto op social media van je werk, tag me dan aub 😅)

Volgende week vind je week 6 van de cimart-challenge op Lucinde haar blog! 

5-en-temple-CIMartWhat did the church members think when the elders read Paul’s letter out loud? Paul did give them a reprimand. Since Paul came here for the first time a few years earlier, things had changed. The growing congregation had to deal with some ‘issues’.

Corinth was a big city. Both East and West passed through the city and created a truly cosmopolitan Atmosphere. The educated, the elite, the entrepreneur; people of different backgrounds, religions and cultures made and spent their fortune in Corinth. And for those who wanted the Gods in their favor; a diversity of temples was available. 

All those influences created a growing agitation in the local church.  People disagreed about how to live like a proper Christian, about what was wrong or right in Gods sight, they quarreled and argued and formed cliques within the larger congregation. It even came to a point they sued each other; all in the name of being the most spiritual Christian one could be. Truly and very embarrassing.  

So Paul writes this letter to put them back in their place and to explain what it’s really all about in Christianity.

Tempel-3

To address the divisiveness and the ‘cliques’ Paul writes  ‘Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?” The image of a temple back then was very clear to these people. A temple, of any religion or any God, was a place, a beautiful impressive building, where you could meet your God. A place where you would be thought about your God and how to honor and worship him. It was a place with a certain atmosphere, serenity and devotion. But because of their quarrels and disagreements that sphere was desolated. So Paul makes it crystal clear “You people are way to occupied with yourselves! Your focus should be more missional. As a church you should be the special locus of God’s presence and power at work in this city. Live out God’s holiness so people will experience GOD’S presence in an honoring atmosphere of unity. Act like one body; one temple which God’s spirit is indwelling!”

And though Paul also addresses individual sins and personal growth in this letter, when it comes to the equation of the body as a temple he is talking about the entire body of believers in Corinth. In Greek it’s obvious that Paul’s pronouns are plural. “All of you have been involved in this degradation of the body of believers! But the Holy Spirit lives in you anyway, so act upon it! His Spirit dwells in this temple, in this body of believers,  so you are bound to an intimate relationship with God. You are not your own; so instead of blaming and shaming each other devote yourselves to Christ! Be that kind of a place where others can meet the Spirit that lives in you. Focus on being a God honoring unity! When you do that, individual sins will fade. ”  

Contemplate: You are God’s temple. How do you act upon that as a member of the body of believers? Are there emotions or thoughts you need to let go in order to create more space for the Spirit to dwell? 

Bible journaling:Free printable! I chose to use a stencil for the background (used distress ink, a white paintpen, pastel pencils and some washitape). I coloured the printable and paste it on top before I lettered the words. I always fixate my journaling with a spray fixative.  Lucinde lettered a beautiful quote this week.  (Please tag me when you use my printable and place a picture of your work on social media 😅)

Next week you will find week 6 in this #CimArt (#ChristinmeArt) challenge on Lucinde’s blog. 

Tempel-1

2 thoughts on “#CIMART 5: Ik ben (g)een tempel / I am (not) a temple

  1. I love this! I made a post a while back about being God’s temple but I love how you have a different perspective 😊 Keep writing

    Like

  2. Pingback: #Cimart Challenge | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s