Milcah: #DTA (Dare to ask) + (free printable)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen  (Scroll down for English translation)

De overdenking van vandaag vind je op de blog van Lucinde! Voor mezelf  is dit weer een verhaal over gezond feminisme. In een tijd waarin het vooral de man was die alles regelde staan deze zussen op om op te komen voor hun eigen rechten.  De cultuur en context was op zich niet onwillend maar ‘men’ had hier nog nooit zo over nagedacht. Hun oprechte vraag vroeg om een stukje buiten de box denken.

Als zussen (in geloof) mogen en moeten we voor elkaar opkomen. We mogen strijden om ons eigen plekje. Samen kunnen we buiten de gebaande paden treden. Dat wat altijd de norm was in kerk en daarbuiten hoeft niet hetgeen te zijn waar we ons bij neer moeten leggen. We mogen samen elkaar en de ‘mannen’ uitdagen hun grenzen in hun denken te verleggen.

En laat ik dan maar gelijk het bommetje opgooien … waarom zou een vrouw in de kerk geen leiding mogen nemen als oudste of als predikant (maar wel leiding over tieners, zangleiding, of in hoge maatschappelijke functie’s…)? Misschien heb je zelf niet de behoefte om in een dergelijke rol te staan. Maar wat als een zuster dat wel heeft? Ben je bereid samen met haar op de barricade te staan?

Op Lucinde haar blog vind je weer een gratis printable van een tekening die ik eerder maakte. Veel plezier met journalen!

Today’s biblical woman can be found on Lucinde’s blog! To me the devotional of today is again an example of feminisme in the bible. In a male dominated culture these sister stand up for their right. They join hands to challenge the men to think outside their culture, outside the box. It wasn’t that the men didn’t want women to have land. Until then nobody ever asked for the possibility… They never had to think about it before. These sisters teach me that we – as sisters in faith – can join hands and step up. 

woordvrouw-milkaWhat has been normative in church for women doesn’t have to stay this way. It is ok to challenge the board of elders to think again. And let me drop the bom for those ladies in a male-dominated church: it is ok to step up and ask them to reconsider! I often see churches that doesn’t allow women to be an elder, speaker or pastor. Why? Especially when women can lead during worship or can lead our teenagers (men and women to be) and children or when it’s ok to have a leading job … : why not as an elder or pastor? And maybe you don’t feel the need for such a position; what if one of your sisters does? Do you dare to join their hands and walk the paths that haven’t been walked (that much) before?  Sisterhood: a precious thing!  

Today on Lucindes blog you can find a free printable (again :))that she created out of one of my drawings. 

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.
Advertisements

#31daysofbiblicalwomen: take a break

20-break-lang#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation)

Dit jaar zullen we tijdens de challenge op zondag geen overdenkingen of giveaways plaatsen. Geniet van je vrije dag, dan doen wij dat ook!

During this years challenge we won’t be posting any devotionals on Sunday’s. Please enjoy your day of rest, so will we!  Tomorrow the next biblical women will posted! 

 

#31daysofbiblicalwomen: GIVEAWAY 3

19-giveaway-lang#woordvrouw Ga snel naar de blog van Lucinde! Vandaag organiseert zij speciaal voor deze challenge een giveaway!

#31daysofbiblicalwomen Quickly, hop over to Lucinde’s blog! She is hosting a giveaway! 

 

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

 

Bithiah: Becoming a daughter of God (+ free printable)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (Scroll down for English translation) 

Bitja: Een dochter van God worden.Jenny Pollett

Exodus 2:5-10, 1 Kronieken 4:17-18, Hebreeën 11:24

Vandaag is de #woordvrouw geschreven door gastblogger Jenny Pollett uit New Zealand. Dank je wel voor je bijdrage, enthousiasme en creativiteit Jenny!

Zachtjes wiegde ze haar baby in haar armen. Bitja rustte tegen de muur van haar nederige huisje in Gosen en keek naar het landschap voor zich wat uitmondde in de Nijl. Terwijl ze de vredige avondlucht inademde dwaalden haar gedachten naar het leven wat ze eens kende. Een leven van welvaart, overvloed en vol priveleges als dochter van de farao. Het leven toen was echter gevuld van angst en spanning, altijd afhankelijk van de willekeur van de Goden, machteloos om zichzelf te verdedigen ten opzichte van de manipulatie van de priesters en de God geworden heerser. Er was altijd maar iets kleins nodig om het slachtoffer van hun ongenoegens te worden.

bitjaZe herinnerde zich de noodlottige dag waarop ze de schreiende baby uit het water had gered. Ze zou gaan baden, haar gedachten hadden destijds een loopje met haar genomen omdat bij de plek waar ze normaal ging baden de dode lichamen van zoveel baby’s hadden voorbij gedreven. Het was door toedoen van de farao dat zoveel Hebreeuwse pasgeboren jongetjes werden vermoord. Het was vreselijk geweest. En tegelijk ook zo oneerlijk; want wat had ze graag een baby van zichzelf gehad. De joodse vrouwen produceerden baby na baby en haar schoot bleef gesloten. Ze wilde wel een baby maar was als de dood voor een zwangerschap of bevalling. Op haar 14de was ze uitgehuwelijkt  en sindsdien werd er van haar verwacht dat ze een zoon zou baren, ook al was haar man een militair en zelden thuis.  En middenin deze gedachtestroom dreef het mandje. Het hartverscheurende geschrei raakte haar hard, ze tilde het kind op, wiegde het in haar armen en wist ‘dit is mijn kind, uit het water getrokken, een geschenk van de Nijl’.

En zo begonnen de jaren van misleiding; angst dat haar geheim bekend werd. Maar er waren ook jaren vol plezier geweest terwijl ze haar kleine prins Mozes liet opgroeien aan het hof. Vaak had ze stiekem meegeluisterd toen de voedster haar zoontje bijzondere verhalen over de God El-shaddai vertelde.  Ze had het altijd al bizar gevonden hoe dit volk maar in 1 God kon geloven. Volgens hun de enige echte God die het volk werkelijk zou liefhebben. In de jaren die volgden ontdekte Mozes beetje bij beetje de waarheid over zijn afkomst, maar hij was ervan doordrongen dat dit een groot geheim was en dit zo moest blijven. Wanneer de waarheid naar buiten kwam en het licht zou zien zouden ze alles kunnen verliezen.

En toen was het onvermijdelijke gebeurd waardoor haar status, welvaart en alle privileges tot een abrupt einde waren gekomen. Mozes had zo lang zijn best gedaan om in het gareel mee te lopen maar de dag kwam dat hij het niet langer kon aanzien en alles wat ze hem ooit had aangeboden de rug keerde. Hij vermoordde een Egyptenaar en had hem verstopt in het zand. Maar toen het bekend werd wat hij had gedaan was hij gevlucht naar Midjan. Met gevaar voor eigen leven had ook zij het paleis verlaten en haar toevlucht genomen bij het volk van Mozes. Haar eigen slaven zorgden nu voor haar al was ze één van hen. Ze hielden haar verborgen voor de overheid, kleedden haar in hun klederdracht en gaven haar een Hebreeuwse naam: Bitja (dochter van God). Ze hadden haar zelfs laten trouwen. Maar helaas was haar echtgenoot onverwacht overleden. 

En hier stond ze nu. Met haar tweede kind in haar armen. Mijmerend over Gods ondoorgrondelijke wegen.  Inmiddels was El-Shaddai de enige God die zij als echt erkende. Al zag ze de uitkomst nog niet, ze was ervan overtuigd dat deze God een plan had voor zijn volk en dat zij, op haar beurt daar een zeer bescheiden rol in mocht vervullen ondanks de jaren van afgoderij en onwetendheid. Door haar geloof had Bitja leren vertrouwen, door geloof had ze vrede gevonden.

bitja2In de bijbel staat er maar erg weinig info over Bitja. Maar Joodse overleveringen en de Midrasj vertellen ons meer over deze vrouw. Zie hiervoor oa. de bijgevoegde link en lees het boek van Mesu Andrews ‘Dochter van de farao’.

Wat we in de bijbel wel duidelijk lezen is dat God Bitja gebruikt in Zijn grote plan voor zijn volk. We lezen ook over een vrouw die haar lot overstijgt en zich weet te ontworstelen aan de heersende heidense godsdienst waarin ze was opgegroeid en zich weet te verzetten door het redden van een ogenschijnlijk onbetekenend slavenkind. Maar het is juist dat kind, wat door haar is opgevoed wat later door God gebruikt wordt om Zijn plan uit te voeren. En Mozes wordt later door Hem beloond vanwege zijn geloof.

En hoewel ze in beginsel weinig moet hebben geweten over de God van de Hebreeën, ze vindt zelf ook haar weg naar dit volk en naar deze God.

 • Hoe moeilijk is het (soms) te geloven dat God ook voor jou een plan heeft? Hoe bitja saramoeilijk is het hierin te vertrouwen wanneer je zelf in moeilijke tijden zit?
 • Durf je te vertrouwen op de belofte uit Jeremiah 29:11 en daarin je rust te vinden?
 • Wat is het belangrijkst voor jou: welvaart en status of geloof en vertrouwen in de God die jou liefheeft?

Bible Journaling: Jenny maakte een prachtige tekening die hier als free printable te downloaden is. Daarnaast maakte ze er tweede tekening bij die je of in de marges van je bijbel kan verwerken of je maakt er een mooie boekenlegger van. Voor mezelf verkleinde ik haar tekening en zette hem met grafietpapier over in mijn bijbel.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren 
(naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of je email
even via het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog 
is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.

BITHIAH: becoming a daughter of God.

Exodus 2:5-10, 1 Chron 4:17-18, Hebr 11: 24 

Today our guestblogger is Jenny Pollett from New Zealand, thank you Jenny for your contribution, enthousiasm and creativity! 

bitjaCradling her sleeping new-born son in her arms, Bithiah rested against the wall of her humble little Goshen home and looked out over the distant Nile. As she drank in the peace of early evening, her mind wandered back to the life she had known, and she wondered at the contrast with the humble life she now lived. Though she had lived a life of wealth and privilege as a daughter of the Pharaoh, yet she had known no peace. Instead she had lived with constant fear, anxiety and terror, always at the mercy of Egypt’s capricious, changeable gods and powerless to defend herself against the whims of powerful rulers believed to be god incarnate, who were able to dispense death and destruction to whomever they chose with very little reason.

She remembered back to that fateful day when she’d drawn a baby from the Nile. Going to bathe that day, her mind had been whirling with emotion; revulsion at having seen bloated, dead babies floating by her private bath-house, after the edict of Pharaoh that Hebrew new-born boys be cast into the Nile. How unfair it had seemed, when she had yet to produce a child,  that these slave women could produce so many sons they could not keep! How she longed for a child of her own, yet she was utterly terrified of childbirth. She’d been given in marriage at age 14 and expected to produce an heir, even though her husband was in the army and seldom home. Then a basket floated by and caught in the reeds where she stood. The plaintive cry tore at her heart, and as she lifted the child to her breast she knew he was hers – a gift from the god of the Nile.

So began the years of deceit; the dread of being found out. And yet they had been years of joy too as she raised her little Moses as her own son; a Prince of Egypt. Many were the times that she listened as her Hebrew nursemaids told stories of their God El-Shaddai. How unbelievable that they could believe in just one all-powerful God, a God they believed to be the only true God and a God who actually cared for his people! As Moses grew he had come to know of his Hebrew origins, but she’d sworn him to secrecy, emphasising how much they both would lose should the truth ever come into the light.

Then the inevitable had happened and her privileged life had come to an abrupt and terrifying end! Moses had fought for many years to reconcile his life of privilege with the deprivation of the people he knew to be his own, and the day finally arrived when the truth became known and Moses turned his back on all he had known to defend his people against their cruel oppressors. He’d killed one of the guards and hidden his body in the sand. Then when the truth came out he’d fled into the wilderness of Midian.  Her life under threat she had run to the only friends she had; her Hebrew slaves, and they had taken her in and hidden her; caring for her as one of their own. They’d given her a new name – Bithiah; daughter of God, dressed her as a Hebrew and provided a new husband for her. (By now she was a widow.)

So here she was, a new babe in her arms and peace in her heart, marvelling at the workings of El-Shaddai, the one God she now understood to be true. Although she had yet to see it, she now truly believed that this El-Shaddai did indeed have a plan for His people, and that she had played a tiny part in that plan in spite of her distorted ideas at the time. By faith Bithiah believed, and by faith she found peace.

Very little is actually written in scripture about the adoptive mother of Moses, so much of what I have written is taken from Jewish history and folk law written in the Midrash, as seen in this link , and from a story by Mesu Andrews: “The Pharaoh’s Daughter.”

In this account we see that God is able to use whomever he chooses in order to carry out his mighty plans for his people. We also see a woman who is able to rise above the depravity of the pagan regime in which she was raised, to defy a despicable edict and compassionately rescue a condemned slave child, and who is eventually able to exercise faith to believe in the plans of the one true God; El-Shaddai, and is rewarded by Him for that faith. Although she knows very little of El Shaddai or his plans yet she is able to become the channel of His provision of a saviour for the people of Israel and as such she comes to faith and trust in Him.

 • How hard is it for you to believe that God has a plan for your life, even in the midst of trauma and difficulties?
 • Can you believe the promise of Jeremiah 29: 11 and rest in God’s overarching plan for your life?
 • What is more important to you: wealth and position, or faith and trust in the one God who loves you?

Bible jouraling: Jenny made a beautiful drawing and has made it available to you as a free printable. She also added a second beautiful drawing that can be used in de margins of your bible. I minimized het drawing and transfered it into my bible. With transferpaper the printable is so easy to transfer!!

 

 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this 
blog is my creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.  

Claudia: Speak up! (+free printable)

#Woordvrouw #31daysofbiblicalwomen    (Scroll down for English)

Claudia -2Claudia Procula: Neem het op voor Jezus!

Matteüs 27:19

Parels van zweet omlijsten haar jonge gezichtje. De frons tussen haar wenkbrauwen onthullen de ernst van haar gedachten. Kreunend van frustratie draait ze zich om. Ze is van koninklijke bloede en hoort niet te rennen. Maar ze rent toch, al weet ze niet precies waarvoor. Angst omklemt haar hart als een ijzeren vuist. Ze heeft geen idee waar ze is maar ze moet hier weg. Er hangt een geur van geronnen bloed en duisternis. Ledematen worden stukgeslagen, ze ziet een speer, water, een spons met wijnazijn. De beelden flitsen voorbij op het ritme van honend gelach en afgrijselijke kreten van pijn. Paniek dreigt haar te overmannen maar dan ziet ze haar echtgenoot. Herkenning. Hij is een stuk ouder dan zijzelf maar desondanks is hij haar rots in de branding. Ook al heeft ze huis en haard voor hem verlaten, zijn ze samen naar dit god verlaten oord gestuurd; bij hem voelt ze zich thuis. Een seconde lang voelt ze opluchting voor de onheilspellende dreiging zich weer meester maakt van haar emoties. Ze struikelt en valt. Ziet nog net het beeld van wassende handen. Ze valt en valt … en valt.

Rillend schiet Claudia overeind. Haar hart bonkt in haar keel, de zijden lakens vallen op de grond maar de angst uit haar droom beklijft. “Mijn mantel, breng me naar Pilatus!”  …

“Pilatus, lief, je weet dat ik me nooit zomaar zou bemoeien. Ik weet in wat voor precaire situatie je je bevindt. Ik weet dat de keizer je op de hielen zit en dat weer een opstand dramatisch zou zijn. Maar ik smeek je, ik heb zo naar gedroomd. Je weet wel zo een bijzondere droom – eentje die je serieus moet nemen. Het was een teken, Pilatus, werkelijk, deze man is onschuldig. Ik weet, ik ben maar een vrouw, en ik ben nog jong, maar …” Claudia herhaalde de woorden voor zichzelf terwijl ze zich door de gallerij haastte. Maar ze was te laat. De zitting was al begonnen. Haastig krabbelde ze wat op een papiertje en gaf haar bediende de opdracht het naar haar man te brengen.

Matteüs geeft deze vrouw geen naam in zijn evangelie. Mogelijk omdat het niet gaat om Claudia -3de vrouw zelf maar meer om wat Pilatus doet met haar advies. Pilatus zat in een politiek onmogelijke situatie en ook al was hij overtuigd van Jezus’ onschuld, hij moest te allen tijde een opstand zien te voorkomen. Weer een opstand in deze heksenketel zou niet alleen een burgeroorlog kunnen veroorzaken, het zou hem zijn positie, zijn kop, en dat van zijn gezin, kunnen kosten. Aan de andere kant, in slechts een enkel vers lezen we over de actie van zijn vrouw. In latere eeuwen kreeg ze de naam Claudia Procula.

Claudia had een bijzondere droom gehad – iets wat in die tijd heel serieus genomen werd (Mat. 2:12,13, 19 en 2:22). Ze had goddelijk inzicht ontvangen en had het lef ernaar te handelen; ze voorzag ze haar echtgenoot van ongevraagd advies. Er werd gehoorzaamheid van haar verwacht, ze werd geacht haar man te steunen, het keizerrijk belangrijker te achten dan wat dan ook… maar ze spreekt zich uit tégen een veroordeling. Pilatus deed er niets mee, misschien schaamde Claudia zich achteraf of voelde ze zich dom. Mogelijk hebben ze er zelfs ruzie om gehad. We weten het niet. Maar Matteüs vond haar actie alsnog zo belangrijk dat hij het wel vermeldde.

 • Heb jij een keer, voor je gevoel, een goddelijke ingeving gehad? Wat heb je ermee gedaan?
 • Heb je wel een keer gehad dat je je (niet) voor Jezus durfde uit te spreken? Wat deed dit met je?

papier simple storiesBible Journaling: Deze keer weer een andere techniek: knippen en plakken! Wie zichzelf niet zo creatief vindt qua tekenen kan zich wel uitleven in knippen en plakken van mooi papier, of door gebruik te maken van washi-tape, cut outs of stickers.  Ik maakte voor deze dag gebruik van een papierset  ‘ faith’  van Simple Stories wat ik bij Lucinde kocht. In dit pakket vind je ook diverse vellen met kaartjes die je perfect als tip-in kan gebruiken. Met een beetje washi-tape hecht je deze in een mum van tijd aan je blad. Je hoeft niet eens zoveel ruimte te hebben zoals ik hier in mijn ESV interleaved bible. Gewoon zo dicht mogelijk bij de rug van je boek plakken. Of je laat hem er als boekenlegger tussen liggen.  Dit is trouwens ook een tijdbesparende techniek! Geen tijd om veel te journalen: no excuse! Neem zo een notitiekaartje en schrijf er je gedachten op: inplakken en klaar! Het dametje is van een free printable die ik vorig jaar voor de #woordvrouw challenge maakte. Vergeet je me niet te taggen wanneer je de printable gebruikt en een foto op social media zet? Ik wil nl niets missen van jullie creativiteit!

Morgen is Jenny Pollet onze gastblogger. Ze zal haar gedachten over Bitja hier op deze blog delen.

Voor  toekomstige tutorials: volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.

Claudia Procula: Speak up for Jesus! 

Matthew 27:19

Pearls of sweat frame her young face. The frown between her eyebrows reveal the seriousness of her thoughts. Groaning with frustration, she turns around. She is of royal blood and shouldn’t run. But she’s running anyway, though she doesn’t exactly know why. Fear wraps her heart like an iron fist. She hasn’t got a clue where she is,  she needs to leave this hellhole . The smell of clotted blood and darkness fills the air. Limbs are being broken, a spear pierces through flesh, water, a sponge with wine vinegar… The images flash before her closed eyes on the rhythm of laughter and horrible cries of pain. Panic threatens to overpower her, but then she sees her husband. Recognition. He is a lot older than herself but nevertheless he is her rock in the surf. Even though she had to leave everything behind, and they were sent to this god-desolated place; she feels at home with him. For a second she feels relief but the ominous threat regains on her emotions. She stumbles and falls. A glimpse of washing hands. She falls and falls … and falls.

Shivering, Claudia jumps to her feet. Her heart thumps in her throat, the silk sheets fall on the floor, but the fear from her dream lasts. “My robe, take me to Pilate!” …
“Pilate, dear, you know I would never just interfere. I know in what precarious situation you are. I know that the Emperor is on your heels and that a new uprising would be dramatic. But I beg you, I have been dreaming about this. You know such a special dream – one that you have to take seriously. It was a sign, Pilate, really, this man is innocent. I know, I’m just a woman, and I’m still young, but … ” Claudia repeats the words as she hurries through the gallery. But she’s too late. The session has already begun. In a hurry she scribbles some thoughts  on a piece of paper and instructs her servant to bring it to her husband.

Claudia -1In his gospel Matthew doesn’t name this woman. Possibly because it’s not about the woman herself but more about what Pilate does with her advice. Pilate had to navigate himself through a politically impossible situation and even though he was convinced of Jesus’ innocence, he had to prevent an uprising at all times. Another revolt in this witches’ cauldron could not only cause a civil war, it could cost him his position, his head, and that of his family. On the other hand, in just a single verse we read about the action of his wife. In later centuries she was named Claudia Procula.

Claudia had a special dream – dreaming was something taken very seriously at the time (Matthew 2: 12,13, 19 and 2:22). Through this dream she received divine insight and she had the guts to act upon it; she provided her husband with unsolicited advice. Obedience was expected from her, she was supposed to support her husband, to regard the empire as more important than anything else … but she speaks out against a conviction, she speaks out for Jesus! Pilate did nothing with it, perhaps Claudia felt embarrassed or stupid. Maybe they even had a fight about it. We do not know. But Matthew thought her action was so important that he had to mentioned it.

 • Did you ever had divine inspiration? What did you do with it?
 • Have you ever find yourself in a position (not) speaking out for Jesus? How did it make you feel?

papier simple storiesBible journaling: A fool-proof technique this time! I bought this ‘ faith’  paper from Simple Stories  on Lucindes blog (Dutch) (American Link) . When you have a lack of time: just grabb a little card: put your thoughts on it and washi it in your bible! Or, with more time: cut and past this beautiful paper to the size of your bible and enjoy the colors! The girl is a free printable I made for last years #31daysofbiblicalwomen challenge.  Please don’t forget to tag me when you use te free printable and post a picture on social media 😅

Tomorrow our guest-blogger is Jenny Pollet. She will be sharing her thoughts on Bithjah here!

Feel free to join our facebookgroup or to follow us on instagram!  Please veel free to share my blogs on social media or with your friends. When you would like to use my blogs in a (church) group, please contact me first. Everything on this blog is my creative proprietorship and therefore cannot be used, other than personal use, without specific permission. 

instagram

Meelach: Forewarned is forearmed + Free printable and time-lapse video.

meelach

#woordvrouw  #31daysofbiblicalwomen (Scroll down for English translation)

De overdenking van vandaag vind je op de blog van Lucinde.  Ikzelf word in dit verhaal elke getroffen door het definitieve lot van Lot zijn vrouw.  Maar ze kon niet loslaten. Ze had vast het gevoel wéér alles en iedereen te moeten achterlaten. Ze vergat zich te focussen op God. Voor mij is dit verhaal een voorbeeld van het feit dat er ook grenzen zijn aan God’s geduld.  Ikzelf heb een aantal keer de keuze gemaakt mijn tot dan toe geleide leventje achter te laten. Maar het was altijd mijn keuze. Nooit gedwongen. Nooit zo drastisch, dramatisch en niet zo definitief… Wat zou ik gedaan hebben in haar plaats?

Ik maakte een time laps video van hoe ik deze pagina maakte (zie hieronder).  Ik gebruikte pastelpotloden, fixatiefspray, een micron fineliner, poscapen en een lijmstift om wat glitter voor het zouteffect op te brengen.

Ik tekende deze dame en Lucinde maakte er een gratis printable van. Deze is samen met de overdenking van vandaag beschikbaar op haar blog!

16-meelach-langToday’s biblical woman can be found on Lucinde’s blog! She talks about Meelach (Hebrew word for salt), Lot’s wife. I always wonder what I would have done in her place. In my live I chose a few times to leave everything behind and to start over elsewhere. But it was always my own choice (and my husbands 🙂 ) and it never was this drastic, dramatic or final. What would I’ve done when I was forced to leave everything and everyone once more?  Meelach forgot to focus on God. Please Lord, help me to always focus on You! 

I created a time laps video that shows how I created this page (see below). I mainly used pastel pencils, spray fixative, a poscapen, Micron fineliner and a glue pen to add glittersalt. I drew the woman twice: ’cause she could have made another choice … 

On Lucinde’s blog you can find the devotional of today + the free printable she created out of my drawing (in the video I use the printable to show how you can use it, but I drew this lady myself)

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.  

Métér: The gift of Hope (+ free printable)

#Woordvrouw  #31daysofbiblicalwomen 2018     (Scroll down for English translation)

Meter- hoopMétér – Het geschenk van hoop.

Lukas 7:11-17

“Ik zeg het je Johannes, je had het gezicht van die legercommandant moeten zien! Stomverbaasd was ie!” “André het was geen commandant maar een officier. En ik vraag me af of hij verbaasd was, eerder vol ongeloof maar dan op een gelovige wijze.” “Commandant, kapitein, officier, wat maakt het uit Ruben? Die kerel wist niet wat hem overkwam!” “Het verbaast me overigens dat een officier zoveel om een simpele knecht geeft, had je niet verwacht bij zo een omhooggevallen Romein. Misschien dat Jezus die knul juist daarom wel genas?” “Geen idee, zou wel kunnen denk ik. Jezus is behoorlijk empathisch, dat bleek ook weer in Nain; wie geeft er nou om een jankende vrouw? Ja, ok, zielig dat haar zoon stierf, maar welke rabbi had zich daar nou mee bezig gehouden?” “ Zou het een trucje zijn geweest? Ik bedoel dat uit de dood opstaan?”

Johannes kijkt zijn leerlingen even meewarig aan. Wat ze gezien en gehoord hebben was blijkbaar behoorlijk indrukwekkend. Er zijn al vaak valse profeten opgestaan die claimden de messias te zijn. Maar zou het deze keer echt …?

“Heren, even terug, wat gebeurde er in Nain? Ik dacht dat jullie in Kafarnaum zaten?”

“Ja daar zaten we ook, maar Jezus trok verder, je had de mensenmassa moeten zien die achter hem aan hobbelde Johan; hordes mannen, vrouwen en kinderen! En toen we de stadspoorten van Nain naderde werd er net een lijkkist de stad uit gedragen. Volgens mij was het een graag geziene kerel want er waren heel wat weeklagers en een behoorlijke groep mensen die de moeder, een weduwe, vergezelden. Die moeder was echt kapot en toen Jezus haar in de gaten kreeg was het net alsof er een soort mantel van verdriet en diep medelijden op zijn schouders werd gelegd, ik stond behoorlijk dichtbij en je zag gewoon dat het hem onwijs diep raakte. En weet je wat die Jezus toen deed? Hij stapte op haar af en zei ‘ Huil niet’. Huil niet, kan je je dat voorstellen? Je bent je kerel al verloren en vervolgens je enige zoon, der is niemand meer die zich om je bekommert en nog voor je je zoon begraven hebt stapt er zo een vreemde rabbi op je af en zegt behoorlijk streng dat je moet ophouden met huilen!”

“Ja Johannes, dat was echt zo raar. Je had haar gezicht moeten zien.” André kijkt even naar Ruben of die het niet erg vindt dat hij verder vertelt. Maar het hele gedoe had zo een indruk gemaakt dat hij niet anders kan dan erover praten. Ruben knikt bevestigend en dus gaat André verder. “Die métér (moeder) was zo met stomheid geslagen dat ze geen stap meer verzette, Jezus had echt indruk gemaakt. Haar ogen leken Hem te begrijpen… maar ook weer niet. Ik bedoel, ze wist natuurlijk niet wat hij bedoelde of wat er zou volgen maar het leek alsof ze hem begreep, snap je? En toen liep Hij naar de open kist en zei met luide stem “Jonge man, ik zeg je, sta op!” En die knul stond op! Johannes die knul stond echt op uit de dood. Iedereen schrok en deed een stap achteruit. En alsof die jongen een kadootje was gaf Jezus hem terug aan zijn moeder.”

Opgewonden haalt André adem. Hij had niet door dat hij aan één ruk door aan het vertellen was geweest.

Johannes zijn blik dwaalt weg richting de horizon. En in gedachten verzonken horen zijn discipelen hem fluisteren: “Dus, Jezus gaf haar het cadeau van hoop. Hij zag een vrouw in diepe rouw; iemand die niets meer had om voor te leven; Hij gaf haar niet zomaar haar zoon terug … Hij schiep haar een hoopvolle toekomst.”

 • Wanneer Jezus de vrouw de opdracht geeft te stoppen met huilen geeft hij haar eigenlijk de opdracht om Hem te vertrouwen. Waarin vraagt Jezus jou om op Hem te vertrouwen?
 • Welk levensdoel heeft Jezus jou gegeven?

meter hoop 2Bible journaling: In mijn ESV interleaved bible heb ik alle ruimte voor knippen en plakken met mixed media. Maar uiteraard kan een tip-in of een leuke boekenlegger net zo leuk zijn. Ik had nog leuk scrappapier uit Amerika  (bij  @Lucinde kan je ook erg leuk papier e.a. bestellen) en maakte er een tekening bij (geïnspireerd door Cinderella Midnight). Mijn tekening als gratis printable vind je hier (bij gebruik van de tekening: tag me aub wanneer je je verwerking op social media plaatst 😅) De dame kleurde ik in, knipte haar uit, het papiertje bewerkte ik met wat acrylverf, sjablonen en inkt, de dame erop geplakt en eea afgewerkt met cut outs van Illustrated Faith (ook te koop bij Lucinde).

Nieuw met mixed media: start simpel. Kies een leuk papiertje uit en gebruik de printable. Gebruik de kleuren uit het papiertje voor het inkleuren van de tekening en knip deze uit. Bepaal de positie van je tekening en kies een passende kleur om de plek achter de tekening – en ruim eromheen- te verven en plak daarna de tekening erop. Werk e.e.a. af met stickers, geprinte en uitgeknipte plaatjes of woorden die jij erbij vindt passen. Werk je in de schrijfbijbel: verklein dan de tekening en werk in de breedte en hoogte van de opengelaten marges!

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.
Métér – The gift of hope. meter-hoop 3

Luke 7:11-17

I’m telling you John, you should’ve seen the face of the captain! Flabbergasted!”  “ André, he wasn’t a captain, just an officer. And he wasn’t just flabbergasted but full of unbelief, but in a faithful way, you know what I’m say’in?” “Chief, captain, officer, who cares Ruben? The dude didn’t know what happened to him! By the way I’m surprised that the officer cared so much for a simple servant. Not something you would expect from a unflinching Roman. But maybe that’s why Jesus healed the young guy?” “I don’t know, but I guess Jesus has a lot of empathy? What happened in Nain shows he does! Who cares for one more widow? I mean, it’s sad and all but what rabbi would’ve felt the way Jesus did?” “Do you think it was a trick? The resurrection part I mean?”

John looks at his disciples. The things they’ve seen and heard obviously made a huge impact. There have been multiple false prophets that claimed to be the messiah. But would He, this time, …

“ Gentlemen, wow, wait, please, not that fast. Slow down. I thought you guys went to Capernaum?”

“We did. But then Jesus decided to walk all the way to Nain. You should’ve seen the mass that was following him! Dozens of men, women and children! As we drew near to the gates of the town a man who had died was being carried out. He was the only son of the grieving widow that walked behind the bearers. It must have been a popular guy ‘cause there was a considerable crowd with her. The women was heartbroken, wailing loudly. And when Jesus saw her it was like a coat of sadness and compassion fell on His shoulders. I was only standing a few yards away and could see how moved he was by her sight. And you know what He did? He stepped forward, right in front of her and told her straightforward ‘Do not weep!’. Do not weep! You get that John? The woman already lost her husband and now her only son, she has nobody to take care of her and even before she could put her son to rest this strange rabbi commands her to not to weep!”

“That’s exactly what happened John!, it was oh so weird! You should’ve seen her face!” André briefly looks at Ruben to check if he doesn’t mind him interrupting. But the whole trip just made this huge impression, it’s impossible to keep quiet. Ruben nods in confirmation so André continues. “Métér (Greek for mom) was flabbergasted and didn’t move an inch! Jesus surely made His point because her eyes seemed to understand Him. I mean, she didn’t … but she did. You know what I mean? She didn’t know what He meant, or what was about to happen but it was like faith you know. She got it. And then Jesus touched the bier and said ‘Young man, I say to you, arise!’ And the dead man sat up and began to speak! John, I’m telling you, he arose from the dead! And as if He was giving a present Jesus handed the son to his mother.

André gasps for air. He didn’t realize he was talking this agitated and excited.

John’s gaze wanders towards the horizon. And as he’s lost in thoughts his disciples hear him whisper “So Jesus gave her the gift of hope. He saw a heartbroken woman who’d lost everything, and  didn’t have anything to live for anymore. So He didn’t just gave her back her son, He created her a hopeful future.”

 • When Jesus orders the woman to stop weeping He actually asked her to trust Him. What grief or trouble is Jesus asking you to trust in Him?
 • What is the hope Jesus has given you to live for?

Bible Journaling: My ESV interleaved bible gives me a lot of room to use mixed media. But using Mixed Media works also with a tip-in. I had some beautiful scrapbookpaper, drew a jong woman (free printable hereplease when you use the printable and place a picture on social media- please tag me 😅), I colored, cut & pasted, used paint and ink and finished it with cut outs from Illustrated Faith.  New at mixed media? Start with a nice background; use a cute piece of paper, stay with 3 main colors and go from there! 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my  creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.

instagram.

Zarephath: How rooted is your faith?

Sarephat -114-zarephath#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation)

Vandaag vind je de overdenking op de blog van Lucinde. Het wonderlijke verhaal van de weduwe uit Sarepta (Sarefat – oudere vertalingen). Ik tekende mijn weduwe met Elia bij het verhaal in 1 Koningen 17. Maar ze wordt ook in Lucas 4 genoemd! Van alle weduwen… waarom koos God haar uit? Het heeft te maken met gastvrijheid, iemand welkom heten en wederom geven van dat wat je niet kan missen.  En ook wij hebben mogen ervaren dat hoe krap we soms financieel zaten; we hebben nooit tekort gehad… zelfs niet toen ik alle jaszakken, de bank en de auto moest afspeuren naar de laatste muntjes om flesvoeding te kunnen kopen voor mijn baby … in die moeilijke tijd bleven we God trouw en Hij beloonde dat. Ineens kregen we maandelijks precies dat bedrag wat we misten in ons postvakje… Veel en veel later ontdekten we pas dat het gegeven werd door studenten die zelf ook niet veel over hadden … wonderlijk! Geven is sindsdien een wezenlijk onderdeel van ons geestelijk leven.

Ik maakte ook een tekening bij het gedeelte uit Lucas. Lucinde maakte er een gratis printable van; je kan hem op haar pagina downloaden!Ga snel naar Lucinde’s blog!

The devotional of today can be found on Lucinde’s blog! A wonderfull story: Why did theSarephat -3 prophet chose this widow, among all the widows in those days? Read Luke 4! It has to do something with hospitality and again with giving from the part you can’t miss. My husband and I also experienced God’s generosity. In times whe hardly had anything to spent: we kept giving. And He blessed it bothways.  So giving is an important part of our life! Hop over to Lucindes blog to read what she learned from this passage. She also made a free printable from a drawing I created with Luke 4. 

 

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.  

Sarephat -2.jpg

#31daysofbiblicalwomen: take a break

13-break-lang#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen

Tijdens deze challenge posten we op zondag geen overdenkingen en houden we geen giveaway’s. Geniet van je vrije dag, dan doen wij dat ook. Wil je toch een beetje inspiratie: link naar onderstaand youtube filmpje is van Mindy Smith, met een nummer wat me enorm raakte. Het sluit voor mijn gevoel vooral aan bij woordvrouw Dinah.

During this challenge we’re not posting devotionals or any giveaway’s on sunday. Enjoy your day of rest, so do we! Tomorrow we’ll be back!  For those who really want some more inspiration… here is a link to a song of Mindy Smith. Somehow I feel like she is talking to #Dinah…

#31daysofbiblicalwomen: GIVEAWAY 2!

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (Scroll down for English translation)

img_6838

 

 

ELKE zaterdag tijdens de challenge hebben we een giveaway in plaats van een overdenking.  En dit is alweer de tweede giveaway – en wat voor eentje! Wederom vallen er maar liefst 3 pakketjes te winnen.

Ik heb weer 2 kleine maar leuke creatief-idee-pakketjes samengesteld waarvan ik hoop dat het nieuwe ideeën en inspiratie geeft om te journalen. Wat zit er zoal in? In elk setje zit weer wat anders maar denk aan leuk papier, mini-bijbeltabs, washi-tape, cut-outs, 3D-letters, tip-ins, stickers, een pen van Faber Castell of een handletterpenseel,  bloemenpaperclips, clear medium …  In ieder geval genoeg om je niet te vervelen!

giveaway 2Het derde pakketje van vandaag is een absolute topper! Maar liefst: 

 • twee verschillende Illustrated Faith sticker-pakketjes,
 • een Micron fineliner,
 • stickers en kaarten uit de Faith collectie van Simple Stories ,
 • een bullet journal met etui,
 • washitape,
 • clear gel medium,
 • 3D-letters,
 • sjabloonpapier,
 • lintjes,
 • letterstickers,
 • leuk papier,
 • klemmetjes,
 • kleine vellum tip-ins,
 • een stempelsetje,
 • een Posca paintmarker (die schrijft over Gelatos heen!)
 • ,…, 
 • en een doos van maar liefst 12 Gelatos van Faber Castell !

Wie wil dit niet winnen? 

Je kan op 2 manieren meedingen:

 1. Door naar onze FacebookGROEP te gaan en in de reactie op de foto van deze giveaway een foto van een eigen #woordvrouw uitwerking te posten.
 2. en / of door op instagram mij zowel als Lucinde te volgen, en in de reactie 2 personen te taggen die je ook een pakketje gunt.
 3. Een repost op instagram (hoeft niet perse via de repostapp, via een screenshot en mij taggen mag ook) hoeft niet maar levert je wel een extra winkans …

Op beide wijzen meedoen verhoogt uiteraard je winkans. De winnaars worden willekeurig gekozen.

Meedoen kan tot maandagavond (14 mei 2018). Dinsdag as, zal ik de winnaars bekend maken op FB en insta.

(Deze giveaway kwam mede tot stand door een stel lieve anonieme sponsors!)

**Winnaars: Instagram: @creakarin  Facebook: Anita Bremer-Blokzijl en Helga Dorman**

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep. 
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.

giceaway2This year we decided to not post any devotionals during the weekend but to host several giveaways!

For this giveaway I’ve put together 2 little creative idea-boxes . I hope these will give someone new ideas and inspiration to spend some creative time with our Lord. Every package will be different (as you can see in the pictures above) but there will be colorful paper, mini-bible tabs, cute cut outs, washi-tape, a Faber Castell pen or a handletterling-pencil, tip-ins,  and more! 

But I also collected some beautiful things for 1 BIG box!

 • 2 stickersets from Illustrated Faith,
 • a Micron fineliner,
 • several stickers en cards from the Simple Stories Faith collection,
 • a bullet journal,
 • pencilcase,
 • washitape,
 • clear gel medium,
 • stencils,
 • stamps,
 • ribbons,
 • a Posca paintmarker,
 • more stuff …
 • and a box bright colored Faber Castell Gelatos!!  

Are you ready to win this??

How do you enlist? You can choose to: 

 1. Go to our FacebookGROUP to the picture of this giveaway and post a picture of one of your #31daysofbiblicalwomen 2018 drawings in reaction to this picture.
 2. and / or to FOLLOW me and lucinde on Instagram, TAG at least 2 friend who you think also would like to win one of these packages! 
 3. SHARING / REPOSTING on instagram will give you an extra entry! (No repost app?  take a screenshot of my giveaway post + tagg me : that’s ok too!)

And yes you can compete both on insta and Facebook! It wil enhance your chance to win. 

Partaking this giveway is possible until monday evening (May 14 2018 – Dutch timezone!) The winner will be announced next Tuesday on FB and insta.  

(This giveaway was possible because of a two people who donated with a happy heart!)

** Winners are (insta:) @creaKarin (Facebook:) Carla Dorman and Anita Bremer-Blokzijl

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.