Study wears you out

Scroll down for English translation

Prediker 12:12-13

img_7891

Als docent ben ik in dit stadium van het schooljaar behoorlijk toe aan vakantie. En de meeste leerlingen beleven dit net zo.

Het is goed om jezelf uit te dagen en te blijven leren, studeren. Kennis doet je goed. Het helpt je in het verwerven van inzicht en het behalen van je doelen.

Maar deze waarschuwing van Prediker trof me vandaag. Er zijn eindeloos veel boeken geschreven en teveel studeren put je uit. En ik denk dat veel leerlingen dat laatste volmonding beamen. 😉

Met alles wat je in het leven leert en bestudeert draait het volgens Prediker uiteindelijk maar om 1 ding: dat je God vreest. Niet als in angst voor Hem hebben, maar als in ontzag voor Hem hebben. Wat hoe machtig mooi, ingewikkeld en wonderbaarlijk heeft Hij alles immers bedacht!

 

But, my child, let me give you some further advice: Be careful, for writing books is endless, and much study wears you out … Here now is my final conclusion: Fear God and obey his commands, for this is everyone’s duty. Ecc 12:12,13

I’m a teacher, in desperate need for a summer break. I guess my students feel the same way. These last 2 weeks before summer break are wearing me out.

It is good to study and to grow in knowledge. But this warning just hit me… in the end, it’s all about obeying God… Fear God: not as in be afraid. But as in have awe for everything Is because of Him and His wonders!

Advertisements

#31daysofbiblicalwomen 2018 – overview

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (English translation in purple below!) 

Wat een challenge was het afgelopen maand! Na maanden voorbereiden en een maand lang intensief ‘draaien’ voelt het enerzijds een beetje als een domper, maar anderzijds: er was zoveel zegen, zoveel ‘roering’, God raakte zoveel harten en leerde ons zoveel waardevolle lessen… Dank je wel aan ieder die deze uitdaging met ons aangegaan is!

Dank ook aan het gebedsteam wat gedurende de challenge actief voor alle deelnemers gebeden heeft (en nog steeds)!

Onderaan deze pagina (naar beneden scrollen) een overzichtje van alle gepasseerde dames voor wie e.e.a. nog een keer wil nalezen of in een rustiger tempo de challenge af wil maken! (ontbrekende nummers zijn weekend-dagen). Klik op de naam en je wordt automatisch doorgelinkt naar de betreffende blog.

woordvrouw2018-schema-vierkantWhat a challenge it was! After months (almost a year) of studying and preparing everything and after this intensive month it almost feels like a letdown… but what a blessing it was! What stories have been shared on social media … How many lives have been moved, changed and encouraged… thanks for joining this challenge! 

Also a big thank you for the prayer-team that actively prayed for each member that joined this journey (and still!) 

Below you find an overview with links to each and every devotional for those who would like to finish in a slower pace or wants to reread things…  Thank you for joining! (missing numbers were weekend-days) Click on the name and you will be linked to the devotional. 

 

bonus-sheba1-rebekkah2-naama3-zipporah4-vashti7-jael8-dinah9-asenath10-marym11-kodrantes14-zarephath15-meter16-meelach17-claudia18-bithiah21-milcah22-trapeza23-joanna24-salome25-gomer28-mary29-sapphira30-hapto31-chera

 

 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep.  
Or subscribe to this blog (scroll down and leave your email 
or ask me with the contactform. Everything on this blog is 
my creative proprietorship and therefor cannot be used (other than personal) 
without specific permission. Sharing on social media will be appreciated.

Hapto: Have faith!

hapto1#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation)

Ik weet wat het is om pijn te hebben. Om ziek te zijn… om zoveel pijn te hebben dat het leven niet langer het nastreven waard lijkt.

Hapto was ziek. Al jaren. En ik denk dat ik me haar wanhoop een beetje kan inbeelden. Maar ook hoe Hij -dwars door al het lichamelijke leed- er voor je is. En herstel biedt. Jaren geleden schreef ik over mijn martelgrafie die uiteindelijk leidde tot een operatie waarbij er een flink risico was op verlamming. Maar Hij was erbij en liet me dat weten.

hapto2

Vandaag vind je de overdenking van #woordvrouw op de blog van Lucinde.  Lucinde maakte bij de overdenking van vandaag een mooie printable die op haar pagina gratis te downloaden valt. Ik gebruikte de printable in mijn bijbel en kleurde hem in met pastelpotloden.

You can find the devotional of today on Lucinde’s blog. She made a beautiful printable I was happy to use to create my page today. I used pastelpencils. You can download the printable for free on her blog!

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

Sapphira: Equality (+ free printable)

#Woordvrouw #31daysofbiblicalwomen    (Scroll down for English translation) 

1517053372442Saffira: Draag bij aan gelijkheid

Handelingen 5:1-11

‘Hey mam, ga je mee shoppen? Manlief laat me weer eens in de steek en deze keer heb ik geen zin om te wachten. Ga je mee?’ ‘Nou, natuurlijk ga ik mee, leuk! Maar euh, heb je geld dan?’ ‘Geld genoeg mam, Ananias heeft het land verkocht, weet je nog?’ ‘Maar jullie zouden dat geld toch volledig aan Petrus geven?’ ‘Doen we ook, maar het is zo een flink bedrag, ik mag mezelf best eerst even verwennen. Er zijn luitjes die een stuk minder inbrengen, en ik werk er hard genoeg voor.’ ‘Oh, ok …’ ‘Wat, ben je het er niet mee eens ofzo?’ ‘Nou, tja, ik weet het niet Saf, je kiest er zelf voor om je bij deze groep aan te sluiten. Ze verplichten je tot niets, en je hebt al tegen ze gezegd dat je alles zou afstaan, toch?’ ‘Niet zo moeilijk doen, mam. Ik doe toch niets verkeerd? Zelfs met dat kleine beetje wat ik voor mezelf achterhoud blijft er nog genoeg voor ze over. En je vraagt me zelf vaak zat of ik wel goed genoeg om mezelf denk, bij deze, dat doe ik. En als je mij niet gelooft, vraag het Ananias, die denkt er precies zo over.’ Saffira draait zich om en met haar kin een tikje hooghartig geheven stapt ze in het rijtuig. Ze heeft geen idee wat haar echtgenoot is overkomen…

Ananias en Saffira hadden niets hoeven verkopen en ze hadden niets moeten afstaan. Maar het was blijkbaar een soort van prestige voor hen om dit wel te doen. Wanneer je bij een groep hoort draag je bij, dat is normaal. Zit je op voetbal dan betaal je contributie, volg je een creatieve cursus; dan betaal je de kostprijs …  Maar wat Ananias en Saffira deden zou je misschien, enigszins, een beetje, kunnen vergelijken met het beloven dat je je tienden aan de kerk geeft maar dat je vervolgens het bedrag rijkelijk naar beneden afrondt. Of dat je een keer een maand of meer overslaat omdat je toch die ene reis wilde boeken; je was niets verplicht, zei zelf toe dat je zou geven, maar ondertussen …

1517053615261Maar de Geest liet zich niet bedotten en God grijpt in. Ze bekopen het beide met hun leven. Heftig. De moraal van het verhaal gaat behalve over eerlijkheid ook over gelijkheid. De groep gelovigen bestond uit een heel gemêleerd gezelschap; lang niet iedereen had voldoende inkomen; de één was slaaf, de ander landarbeider en weer een ander handelaar of politicus. En in een wereld waar ongelijkheid zegevierde onderscheidde de christenen zich door onderlinge gelijkheid na te streven. Daarom hadden ze alles gemeenschappelijk. Niet omdat het verplicht was, maar omdat ze met elkaar een ideaal nastreefden. Christus’ ideaal. Blijkbaar ging het Ananias en Saffira niet om het ideaal.

 • Hoe denk jij over het principe ‘En ze hadden alles gemeenschappelijk’?
 • Kijk eens naar jouw tijd, geld en energie; draag jij naar behoren bij?  En hoe eerlijk ben je hierover ten opzichte van jezelf en anderen?
 • Hoe draag jij bij aan gelijkwaardigheid in jouw omgeving?

Bible journaling:  Met wat leuk papier, washitape, acrylverf en een stukje noppenfolie maakte ik de achtergrond. De tekening kleurde ik in en plakte ik erop. Je kan de tekening uiteraard ook verkleinen of overtrekken. De gratis printable vind je hier. Vergeet je me niet te taggen wanneer je de tekening gebruikt en een foto op social media plaatst? Ik wil jouw gedachten en creatieve uitwerking bij dit gedeelte niet missen! 😅

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.

Sapphira: Strive for equality 

Acts 5:1-11

“Hey mom,wanna go shopping? Hubby didn’t show up, once again, and this time I don’t want to wait. Are you coming?” “Well, of course I’m going, let’s have fun! But uh, do you have money to spend? “”Enough money! Ananias sold the land we owned, remember.” “But, I thought you promised to give that money to Peter?”  “We did and we do, but it’s such a large sum, there’s enough to pamper me first! There are several louts that don’t bring that much, and I have worked hard enough.”” Oh, ok …” “What,  you don’t agree?” “Well, uh I don’t know Saf, you yourself choose to join this group. They didn’t commit you to anything did they? And you’ve already told them you’would give everything, right?” “Don’t be that difficult, Mom. I’m not doing anything wrong. Even with the little bit I keep for myself, there is still plenty to spend on them. And often enough you tell me to take care of myself, well, I do. And if you don’t believe me, ask Ananias, he thinks exactly the same.” 

Sapphira turns around and with her chin raised a little haughty, she steps into the carriage. She has no idea what happened to her husband …
1517053659306Ananias and Sapphira didn’t have to sell their land. They weren’t asked to give up everything. But, apparently, it was some kind of prestige for them to do so. When you belong to a group you contribute, that’s normal. When you play football or another sport you pay the membership fees, when you attend a creative course; you pay what they charge  … But what Ananias and Sapphira did you could perhaps, in a way compare with promising your tithes to the church you attend but cipher down the amount richly. Or skip a month or more because you wanted to book that one once in a lifetime trip. You weren’t obliged, you said yourself that you would give, but in the meantime …

But the Spirit didn’t get fooled and God intervenes. They both pay for it with their lives. Fiercely. The moral of the story is about equality. The group of believers was a very mixed company. Not everyone had enough income. And in a world where inequality prevailed, Christians distinguished themselves by pursuing mutual equality. That’s why they had everything in common. Not because it was mandatory, but because they were striving for an ideal together. Apparently, Ananias and Sapphira didn’t share this ideal.

 • How do you think about the principle ‘And they had everything in common’?
 • Look at your time, money and energy; are you properly contributing? And how honest are you about this towards yourself and others?
 • How do you contribute on equality in your neighborhood?

Bible journaling: Free printable can be found here. I added some color to the background with paper, paint and washi-tape. When you don’t have an interleaved bible, you can downsize the printable or just trace it. Please don’t forget to tag me when you use the printable and post it on social media, I would love to see it! 😅

 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my  creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.

 

#31daysofbiblicalwomen: 1+1+1=6 giveaway!

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation) 

Last but not least! Van alle giveaways is dit toch echt mijn favoriet! Alweer heel wat weken geleden vroeg ik in onze facebookgroep of – wie ook maar wilde- eens door zijn hobbyspullen kon gaan om te kijken of hij of zij niet wat had liggen wat nog goed én bruikbaar was maar overtollig.  Ik beloofde alles te verzamelen en dan zouden we er een groot bemoedigings-pakket van maken voor iemand uit deze facebookgroep.  Dus deze giveaway is speciaal gericht op de leden van onze facebookgroep!

Maar er werd ZOVEEL ingeleverd … Alle inzenders: wat hebben jullie ruimhartig gegeven.  Dank je wel! Ik heb er 2 grote pakketten van gemaakt. 2 pakketten met (aquarel)potloden, stempels, inkt, mooi papier, washi-tape, cut outs, een bible-journaling boekje, prachtige zelfgemaakte paperclips, 3D (foam)letters, fineliners, embellishments, clipjes, handletter-penselen, stickers, rub-ons, vilten figuren of bloemen … noem maar op! (Niet alles staat op de foto: het zijn echt 2 zeer goed gevulde schoendozen!) Echt ZO geweldig!

En behalve deze 2 grote pakketten valt er ook 1 leuke vriend(inn)en-box te winnen: een box met maar liefst 4 geweldig leuke en kleurrijke mini-pakketjes om SAMEN met een stel anderen te journalen.

Hoe kan je winnen? 

Dit bericht verschijnt vandaag ook in onze facebookgroep. In reactie op dat bericht kan jij iemand taggen (jezelf of een ander lid uit de groep) waarvan jij vindt dat die persoon dit pakket verdient + noem erbij waarom (hoeft niet tot in detail 😉).  We gunnen dit pakket aan iemand in het bijzonder, iemand die een extra bemoediging kan gebruiken. Dit kan iemand zijn die zelf niet de mogelijkheden heeft tot het kopen van diverse materialen en door het bible journalen dicht tot God kan naderen… Maar het kan ook iemand zijn die door een pittige periode gaat en met zo een pakket extra bemoedigd of aangemoedigd wordt om extra tijd met God door te brengen. Of iemand die altijd alles weggeeft van wat ze zelf amper heeft … Het kan ook iemand zijn die … vul zelf maar in waarom jij denkt dat iemand (of jijzelf; en dat mag echt!) dit pakket verdient.

Kans maken op het vriendinnenpakket: in reactie op hetzelfde bericht zet je *vriendinnenpakket* + je tagt minimaal 2 vriendinnen met wie jij graag samen wil gaan journalen.

Uiteraard mag je voor zowel een groot pakket als het vriendinnenpakket meedingen!

Aanstaande donderdag, op de laatste dag van deze challenge maken we de winnaar via onze facebookgroep bekend!

Last but not least. Of all the giveaways there have been during this challenge; this one is my absolute favourite! Several weeks ago I asked in our Facebookgroup if members could go through their journaling stuff and to decide what they could give away. We agreed it had to be whole, not broken and still usefull! I promised that of all that would be send to me: I would create a beautiful giveaway out of it. But there was SO MUCH to give … I decided to create 2 beautiful boxes full of stamps, ink, fineliners, (watercolor)pencils, paint, bible journaling magazines, hand made paperclips, awesome paper, stickers, tip-ins, cut outs, fineliners, brushpens, … SO much! 

And to add even more fun: There is also one friends-box to win! In this box there are 4 little but cute and beautiful smaller giveaways to invite your friends to journal together and double the fun! 

All those who send in stuff: thank you for your generosity! 

How to win? Well … you have to be a member of our facebookgroup.  In our facebookgroup this blog will be posted. As a member you can give a reaction in that post. Tell us who (you or  another member of the group – tag that someone!!) should win this giveaway + why.  We want this giveaway to go to someone who really ‘needs’ it. As an encouragement, as an opportunity to get some stuff that otherwise would not be bought … because they are going through a hard time, or because they always give so much to others or … you tell us!

For the friends-box: go to the same post on our facebookgroup and leave a comment *friendsbox* + tag 2 friends who you would love to journal with together. 

Next thursday, on the last day of this challenge we will announce the winners on our facebookgroup. 

This slideshow requires JavaScript.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my 
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

Trapeza: Satisfied with crumbs (+ free printable)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen  (Scroll down for English translation)

trapezaTrapeza: ben jij tevreden met de kruimels?

Marcus 7:24-30

 Als eerste had ze de man in hem gezien en niet zozeer de goddelijke genezer. Ze had gezien hoe zijn vermoeidheid zijn geduld op de proef had gesteld. Voor het oog leek het alsof hij haar keihard had afgewezen. Zijn volgelingen hadden met haast plaatsvervangende schaamde en hoorbaar hun adem ingehouden toen hij haar schijnbaar tactloos met een kleine hond vergeleek. Maar in zijn ogen lag een doelgerichte vastberadenheid en ze had door dat hij, vermoeid als hij was, een punt had willen maken. In haar cultuur was de vergelijking overigens niet zo denigrerend. Een vrouw die van zich kon afbijten en voor zichzelf durfde opkomen werd vaak ‘bitch’; hond genoemd, het was een zo vaak gebruikt woord dat het nauwelijks beledigend was. En ze had inderdaad lef getoond door voor zijn voeten te vallen en haar wens duidelijk kenbaar te maken. En hij noemde haar ook nog eens kleine hond ; dat verkleinwoord haalde de gemene angel eruit en maakte haar duidelijk dat hij het echt niet gemeen bedoelde.

Haar vriendin had haar geprezen om het feit dat zij, een vrouw notabene, de grote genezer van gedachten had kunnen laten veranderen. Alsof zij zo invloedrijk was geweest. Maar ze durfde te betwijfelen of dit het geval was. Hij stond erom bekend altijd compassie te tonen. Waarom zou dat nu ineens anders zijn geweest? En iedereen wist dat Joden bij voorkeur niets met anders-gelovigen van doen wilden hebben en er normaal niet over zouden peinzen hun huis in te gaan. Maar dat was exact wat hij wel had gedaan. Hij verbleef zelfs al een aantal dagen in hun dorp.  Volgens haar was zijn aanvankelijke afwijzing mogelijk gewoon een tactiek geweest om zijn leerlingen een les te leren.

Hij had dan wel ‘eigen volk eerst’ gezegd, maar zij had direct begrepen dat hij daar niet mee bedoelde ‘en dus niet de anderen’. Ze had de ruimte in zijn woorden gehoord en geen afwijzing. Dus gaf ze hem gelijk. Ze vroeg ook niet van hem om van zijn doel af te wijken. Ze gaf hem groot gelijk! Het enige wat ze wilde was dat hij, nu hij er toch was, haar dochter zou genezen. Ze vroeg geen heel brood. Ze had voldoende geloof en vertrouwen in zijn goddelijkheid om tevreden te zijn met een paar kruimels onder de tafel (Trapeza is Grieks voor tafel).  En stiekem dacht ze dat hij daarom haar wens had ingewilligd.  

De barrière van tijd, taal en cultuur zijn in dit verhaal heel voelbaar. Wanneer je het voor de eerste keer leest denk je al snel dat Jezus denigrerend en afwijzend doet of dat Hij op z’n minst chagrijnig is. Maar het verhaal toont juist dat Jezus niet alleen voor eigen volk alleen kwam, maar voor iedereen die in Hem gelooft en zijn vertrouwen in Hem stelt. Dat is de boodschap die gaandeweg dit evangelie steeds duidelijker wordt. (Lees ook Marcus 11:17)

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Psalm 84:11

 • Hoe groot is jouw vertrouwen in God in tijden van wanhoop?
 • Ben jij in je (geestelijk) leven tevreden met de kruimels?
 • Welke les leer jij uit het verhaal van vandaag?

Bible Journaling:  Het beeld van een bedelend hondje bleef bij me hangen na het lezen van dit gedeelte. En omdat Jezus zijn opmerking hoogstwaarschijnlijk niet denigrerend maar in bepaalde mate juist liefdevol en vertederd bedoelde, tekende ik dit hondje met een fineliner in mijn bijbel. Met grafietpapier kan je deze gratis printable gemakkelijk in je eigen bijbel overtrekken.  Met waterverf gaf ik er kleur aan.

We vinden het geweldig wanneer je jouw gedachten bij dit gedeelte en / of jouw creaties hier deelt of op social media. Laat wat van je horen! Op social media kan je ons vinden met #woordvrouw of #bijbeljournalinggroep.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.

trapeza2Trapeza: Are you satisfied with just the crumbs? 

Mark 7:24-30

At first sight she had seen the man in him and not so much the divine healer. She had seen how his fatigue had put his patience to the test. To the eye it seemed as if he had rejected her harshly. His followers had, audibly and with almost deputy shame, held their breath as he compared her seemingly tactless with a small dog. But in his eyes there had been a purposeful determination and she knew that he, tired as he was, wanted to make a point. Being called a dog in her culture wasn’t as derogatory as for them. A woman who could stand up for herself often was called a dog more often. It was a word so often used that it was hardly insulting. And indeed she had shown guts by falling in front of his feet and expressing her wish clearly. And he also called her a little dog; that diminutive took out the mean sting and made it clear to her that he really did not mean it harshly.

Her bff had praised her for the fact that she, a woman, had made the great healer change his mind.  As if she had been so influential. She dared to doubt whether this was the case. He was known to always show compassion. Why would that have been different so suddenly? And everyone knew that Jews prefer not to have anything to do with gentiles and normally, by far, wouldn’t think about going into their house. But that was exactly what he had done. He even stayed a few days in their village.

According to her, his initial rejection might have been just a tactic to teach his students a lesson. When he said “our people first”, she immediately had understood that he didn’t mean ‘and not the others’. She had heard the space in his words and no rejection. And she agreed. She didn’t ask him to deviate from his goal. All she wanted was, now that he was there anyway, he would cure her daughter. She didn’t ask for a whole loaf. Her faith and confidence in his divinity was sufficient to be content with a few crumbs under the table (Trapeza is Greek for table). In her opinion her faith was the reason he therefore granted her wish.

The barrier of time, language and culture are very tangible in this story. When you read it for the first time, you soon think that Jesus is denigrating and rejecting or that He is at least grumpy. But the story shows precisely that Jesus came not only for his own people, but for everyone who believes in Him and puts his trust in Him. ‘Our people first’ is just a springboard to reach everybody else. That is the message that gradually becomes clearer this gospel. (Read also Marcus 11:17)

For a day in Your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wickedness. Psalms 84:10

 • How steadfast is your confidence in the Lord in desperate times?
 • Would you be happy with just a few crumbs? Why (not)? 
 • What is this woman teaching you today? 

Bible journaling: After contemplating on this story, the image of a little begging dog kept popping up in my mind. So I had to use that image. Watercolor isn’t my thing. But I tried. I drew the dog in my bible using a fineliner and added the watercolor. I made a free printable out of it. Feel free to use it. When you do and you post your creation on social media, I would love to see it, so please tag me 🙂 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my  creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.

Meelach: Forewarned is forearmed + Free printable and time-lapse video.

meelach

#woordvrouw  #31daysofbiblicalwomen (Scroll down for English translation)

De overdenking van vandaag vind je op de blog van Lucinde.  Ikzelf word in dit verhaal elke getroffen door het definitieve lot van Lot zijn vrouw.  Maar ze kon niet loslaten. Ze had vast het gevoel wéér alles en iedereen te moeten achterlaten. Ze vergat zich te focussen op God. Voor mij is dit verhaal een voorbeeld van het feit dat er ook grenzen zijn aan God’s geduld.  Ikzelf heb een aantal keer de keuze gemaakt mijn tot dan toe geleide leventje achter te laten. Maar het was altijd mijn keuze. Nooit gedwongen. Nooit zo drastisch, dramatisch en niet zo definitief… Wat zou ik gedaan hebben in haar plaats?

Ik maakte een time laps video van hoe ik deze pagina maakte (zie hieronder).  Ik gebruikte pastelpotloden, fixatiefspray, een micron fineliner, poscapen en een lijmstift om wat glitter voor het zouteffect op te brengen.

Ik tekende deze dame en Lucinde maakte er een gratis printable van. Deze is samen met de overdenking van vandaag beschikbaar op haar blog!

16-meelach-langToday’s biblical woman can be found on Lucinde’s blog! She talks about Meelach (Hebrew word for salt), Lot’s wife. I always wonder what I would have done in her place. In my live I chose a few times to leave everything behind and to start over elsewhere. But it was always my own choice (and my husbands 🙂 ) and it never was this drastic, dramatic or final. What would I’ve done when I was forced to leave everything and everyone once more?  Meelach forgot to focus on God. Please Lord, help me to always focus on You! 

I created a time laps video that shows how I created this page (see below). I mainly used pastel pencils, spray fixative, a poscapen, Micron fineliner and a glue pen to add glittersalt. I drew the woman twice: ’cause she could have made another choice … 

On Lucinde’s blog you can find the devotional of today + the free printable she created out of my drawing (in the video I use the printable to show how you can use it, but I drew this lady myself)

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.  

#31daysofbiblicalwomen: take a break

13-break-lang#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen

Tijdens deze challenge posten we op zondag geen overdenkingen en houden we geen giveaway’s. Geniet van je vrije dag, dan doen wij dat ook. Wil je toch een beetje inspiratie: link naar onderstaand youtube filmpje is van Mindy Smith, met een nummer wat me enorm raakte. Het sluit voor mijn gevoel vooral aan bij woordvrouw Dinah.

During this challenge we’re not posting devotionals or any giveaway’s on sunday. Enjoy your day of rest, so do we! Tomorrow we’ll be back!  For those who really want some more inspiration… here is a link to a song of Mindy Smith. Somehow I feel like she is talking to #Dinah…

Vashti: Blessing in disguise (+free printable)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen  (Scroll down for English translation)

Wasti-3

Ester 1:1-10

Wasti: de vloek die een zegen bleek.

Terwijl de brandende zon zich een weg omhoog baant, lijkt de zinderende lucht de terracotta kleurige huizen te doen trillen. In de stoffige straten met kleurige kramen heerst er een intense bedrijvigheid. Handelaren prijzen hun producten luidruchtig aan, slaven en bedienden onderhandelen fanatiek. En hoewel een enkele bedelaar zich af en toe laat horen is het een merendeel rijke omgeving. Deze stad, Susa, is het toonbeeld van waar het rijk voor staat.  Met maar liefst 127 provincies van Ethiopië tot India vormt het Perzische rijk een smeltkroes van culturen.  

Ondanks de rijke invloed van de vele beschavingen die zich hier in de loop der tijd, al dan niet vrijwillig, vestigden heest er een duidelijk hoge moraal. Zo is er voor de slaven en allochtonen een relatieve vrijheid gecreëerd:  Joodse slaven hebben alweer  jaren geleden de mogelijkheid gekregen om terug te keren naar hun eigen land maar ze kozen er zelf voor om te blijven. Het leven is hier namelijk  best goed, voor mannen vooral. Vrouwen horen zich bescheiden en op de achtergrond op te stellen. En zeker voorname dames horen zich niet met mannen op te houden en moeten zich kuis kleden om de eer van de familie hoog te houden. Koning Ahasvervos, ook wel Xerxes genoemd leidt het rijk met sterke hand. Tegenspraak wordt niet geduld. In de grensgebieden heersen er altijd spanningen en de geruchten over een oorlog tegen Griekenland doen al tijden de rondte.  

Vanuit haar ouderlijke woning kijkt Wasti naar het prachtige landschap voor zich. Het is alweer jaren geleden maar nog steeds werd ze gemeden. Merendeel van de bevolking had geen medelijden met haar. De schande was nog steeds torenhoog. Haast iedereen zag haar weigering van destijds als onbeschoft en arrogant. Maar het was juist uit hoge achting en waardering voor de heersende normen en waarden dat ze had gemeend een voorbeeld te moeten stellen. De opdracht was ook behoorlijk dubbelzinnig geweest. Ze was gevraagd te verschijnen met haar kroon op. Maar de eunuch had duidelijk laten weten dat de koning was uitgedaagd en dus haar schoonheid wilde showen. Verhullende kleding was dus niet echt gewenst. Had hij gevraagd om alléén een kroon te dragen? Of was moreel ongepaste kleding voldoende geweest?

Wasti-1Xerxes was beroemd, geroemd zowel als berucht maar wanneer ze daadwerkelijk aan zijn bezopen verzoek gehoor had gegeven was het juist zijn eer die was aangetast. Niet alleen die van haar. Een vrouw van stand hoorde de status van haar man te reflecteren, hoe had ze dat als hoerige prijskoe op een catwalk kunnen doen? Waar vraagt een vrouw om wanneer ze schaars gekleed haar verleidelijke schoonheid aan een stel dronkenlappen etaleert?  Wanneer ze zichzelf en haar echtgenoot naar waarde schatte, kon ze niet anders dan te weigeren. Met alle gevolgen van dien.

De pijn van het haar overkomen onrecht schuurde nog steeds. Maar het leed verzachtte toen ze zag wat Ester voor het land betekende. Blijkbaar was het haar overkomen onrecht nodig geweest om al die onschuldige Joden te redden. Zonder koningin Ester was Haman nooit ontmaskert geweest.  Wat ooit een vloek leek bleek later, weliswaar voor anderen, een zegen. En dat idee hielp haar zich in haar lot te schikken.

 • Wasti komt op voor zichzelf, en haar echtgenoot, maar tegelijk vraagt deze actie erom zich te schikken in de gevolgen. Hoe moeilijk vind jij het om jezelf – in alle omstandigheden- naar waarde te blijven schatten en daarnaar te handelen?
 • Durf jij (waardig) voor jezelf op te komen ondanks gevolgen? Wanneer / waarom wel/niet?
 • Welke zegen zou je kunnen zien in het jou overkomen onrecht?

Biblejournaling: Wasti haar weigering intrigeert me al jaren en dus heb ik haar al vaker getekend, ook in deze bijbel. Deze keer koos ik ervoor om ook Xerxes erbij te tekenen. Gebruikte materialen: met een micron pennetjes zet ik de tekening erop en met pastelpotlood kleurde ik in.  De Hebreeuwse tekst heb ik met een zilverpen (posca) erop gezet. Het viel me achteraf een beetje tegen dat de tekst niet echt leesbaar bleef. Maar ach, daar zet ik me dan wel weer overheen :). In het Hebreeuws letterde ik er de uitspraak ‘Koningin Wasti weigerde’ en ‘De koning was door wijn beneveld’ bij.  Velen zullen bij deze pagina al iets over Ester gemaakt hebben. Gezien het bovenstaande verhaal zou je ook kunnen overwegen om op de laatste blz. van het boek over Wasti te journalen; want het einde was niet mogelijk zonder dit begin. Uiteraard kan je ook een tip-in maken of gebruik maken van een gratis printable.  (Deze gebruikte ik bij een andere woordvrouw maar ze past ook zeker bij Wasti). Wanneer je een printable van mij gebruikt waardeer ik dat je me tagt wanneer je het op social media post 🙂

Onthoud dat bible journaling er NIET om draait hoe goed je kan tekenen of hoe mooi je je pagina kan aankleden. Het draait erom dat je tijd met God doorbrengt. Daar is Hij het meest blij mee!

Giveaway Alert! Tijdens deze challenge kiezen we ervoor om in het weekend geen woordvrouwen te bespreken. Er is dus tijd om nog een keer bij één of meer van de reeds gepasseerde dames stil te staan, of om een gemiste dag in te halen. Maar hou onze blogs en instagram-accounts wel in de gaten, tijdens de challenge valt er elke zaterdag e.e.a te winnen!

Voor  toekomstige tutorials: volg me op youtube, insta of word lid 
van onze facebookgroep.  Je kan je uiteraard ook op deze blog 
abonneren (naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of je 
email even via het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is 
ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke 
doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.

 

Vashti: Blessing in disguise

Wasti-2While the burning sun slowly moves towards the sky, the shimmering air seems to vibrate the terracotta-colored houses. In the dusty streets with colorful stalls, an intense activity rules. Traders price their products noisily, slaves and clerks negotiate fanatically. And although a single beggar occasionally shows up, it is a mostly rich environment. This city, Shushan, is the essence of what the empire stands for. With no fewer than 127 provinces from Ethiopia to India, the Persian empire forms a melting pot of cultures.

In spite of the rich influence of the many civilizations that settled here in the course of time, whether or not voluntarily, there is a clear high morality. For example; a relative freedom has been created for slaves and immigrants: Jewish slaves were given the opportunity to return to their own country years ago, but they chose to stay here. Life is pretty good here, especially for men. Women are expected to be modest and in the background. And certainly distinguished ladies should not occupy themselves with men and they have to dress chaste in order to keep the family’s honor high. King Ahasvervos, also known as Xerxes, leads the empire with a strong hand. Contradiction is not tolerated. There are always tensions in the border regions and the rumors about a war against Greece have been around for ages.

From her parental home Vasthi looks to the beautiful landscape before her. It has been years ago but still she was shunned. The majority didn’t feel sorry for her. The disgrace was still towering. At the time almoste everyone saw her refusal as rude and arrogant. But it was precisely out of high esteem and appreciation for the prevailing norms and values that she had intended to set an example. The kings assignment back then was quite ambiguous. She was asked to appear wearing her crown. But the eunuch had made it clear that the king had been challenged and wanted to show off her beauty. So modest clothing was not really what he desired. Had he asked to only wear a crown? Or was morally inappropriate clothing sufficient?

Xerxes was famous, praised as well as ill-famed, but when she had actually agreed to his dreadful request, it was precisely his honor that would have been affected. Not just hers. A nobel woman was supposed to represent her husband’s status, how could she have done that on a catwalk as a whorish price winning cow? What does a woman ask for when she scrubs up her seductive beauty on a bunch of drunks? If she valued and appreciated herself and her husband, she could not help but refuse with all its consequences.

The pain of the injustice still racked. But the suffering started to soften when she noticed what the new queen meant for the empire. Injustice was needed to be able to save all those innocent Jews. Without Queen Esther, Haman would never have been unmasked. What once seemed like a curse turned out to be a blessing later on, albeit for others. And that idea helped her to accept her fate.

 • Vashti stands up for herself and her husband, but at the same time this action asks for it to submit to the consequences. How difficult do you think it is to keep valuing yourself in all circumstances and to act accordingly?
 • Do you dare to stand up for yourself (dignified) despite consequences? When / Why / not?
 • What blessing could be seen in your pain and injustice?

Bible Journaling: I used a Micron and pastelpencils. Regular pencils are good too! To journal you really don’t need fancy material! In Hebrew (with a silver paintpen) I lettered “Queen Vasthi refused” and “The king, merry with wine”.  When you are journaling for a while there’s a big chance you already created something beautiful on the first page of this book. Consider journaling on the last page … because the ending wasn’t possible without the refusal… Of course you can also make a tip – in or add something small to the page…  free printable I drew and used with another biblical women but she also can be used for this courageous queen. 

Remember: journaling is all about the heart, not the art. It’s about the journey, not the journal! So even when you can’t draw – or just prefer to use free printables – God is happy with the time you spend with Him! (When you use one of my free printables I appreciate it when you tag me as soon as you post it on social media. I love to see how others use them! 

Give away alert! During this challenge we chose to not post a devotional during the weekends. We wanted to give you the opportunity the reread and ponder some more about the ladies we already talked about or, if you missed a day; to catch up. But keep an eye on our blog and instagram! During this challenge a few giveaways will follow! 

Follow me on youtube, insta of join our facebookgroep.  
Subscribe to this blog to not miss a day. contactform  
Everything posted on this blog is my personal creative proprietorship 
and cannot be used, other than personal use, without specific permission.

Wasti-3

Zipporah: Soul Searching (+ tutorial + free printable)

sippora#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation)

Vandaag vind je de overdenking van  #woordvrouw op de blog van Lucinde.  Op haar blog vind je ook mijn tekening als gratis printable. Je ziet hoe ik hem hier in mijn bijbel verwerkte. In het onderstaande youtube filmpje wat ik erbij maakte leg ik uit welke stappen ik nam en welke materialen ik gebruikte.  In het filmpje laat ik je ook zien op welke wijze je een printable zoal kan gebruiken.

Wat mij trof in het stukje van Lucinde was dat het besnijden bij de Midjanieten een gebruik was wat hoorde bij een huwelijk. Dit deed mij denken aan hoe het boek Hooglied ook een allegorie is op de liefde van God voor zijn volk … iets wat door de bevrijding van de Hebreeën uit Egypte weer duidelijk wordt.  Meer nog: het huwelijk tussen God en zijn mensen loopt vaak spaak: maar God laat nooit los. Zijn liefde eindigt niet. Hij volhardt in trouw.  Zo heeft elke relatie zijn momentjes en moeten we allemaal soms offers brengen om ons huwelijk met Hem gestand te houden.  Maar Hij offert het meest.

Today you can find the devotional on Lucinde her blog.  There you can find the free printable she made out of my drawing from Sippora. Here you find the tutorial of how I made my page this morning. (The tutorial is in Dutch but it is a youtube-link and you can add subtitels on Youtube. But I think images say enough: I show how you can use a printable in different ways and how I used it this time. If you have any questions left: please contact me, I’ll be happy to awnser!) 

What I learned from Lucinde: that the ritual was already common among Zipporah’s people; to them it was a sign of marriage (for adults). Circumcision was an act of marrying God… And every marriage has it’s ups and downs. And for ages Israël experienced a down-period. But God never left.  In fact God is always the one that sacrifices more. Never looked at it this way … Thanks @Lucinde! 

 

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren 
(naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of je email
 even via het contactformulier toesturen.  
Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en 
dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders
 dan voor persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op 
social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . 
Everything on this blog is my  creative proprietorship 
and therefore cannot be used (other than personal) without 
specific permission.  Sharing on social media will be appreciated.