#Woordvrouw 3 – Sarah

(scroll down for English translation)

U Maakt dat ik weer lach!dag3-sara-sarah

Lezen: Genesis 18:1-14    

Geloven is niet easy. Sommige verhalen in de bijbel zijn namelijk zo ‘ongelooflijk’ – ik bedoel dit dan niet in de zin van geweldig maar eerder in de zin van ongeloofwaardig. (Oeps, dit is haast vloeken in de kerk, als je er niet tegen kan: klik nu weg!) 

Neem het verhaal van Abraham en Sarah: God had ze een groot nageslacht beloofd maar een kind kregen ze maar niet, laat staan een heel nageslacht. Ze hadden geen pensioen en omdat God nogal op zich liet wachten met dat nageslacht had Sara zich het kind van Hagar en Abraham half en half toegeëigend. Maar deze halfslachtige oplossing bracht haar geen geluk. Pas toen Sarah heel oud was en ze al zoiets had van ‘ik moet de belofte misschien maar figuurlijk opvatten’  kwamen er een stel vreemdelingen voorbij die vertelden dat ze alsnog zwanger zou worden.Sarah

We lezen er veel te vaak overheen, en vinden Sarah gelijk ongelovig of zelfs ondankbaar omdat ze lacht om deze boodschap. Maar weet je wel hoe oud Sarah was? NEGENTIG! Maak hier eens een plaatje van in je hoofd. Hoe zie je haar voor je? Sara was niet zomaar al enigszins op leeftijd, nee, ze was ronduit hoogbejaard. Haar door de zon getaande huid vertoonde een wirwar aan rimpels en ouderdomsvlekjes. Haar handen vlochten de manden lang zo snel niet meer en haar benen waren het huppelen verleerd. Wanneer je er verschillende vertalingen op naslaat lees je dat Sarah zichzelf als verwelkt of zelfs als versleten beschouwt. Geen wonder dat ze moet lachen wanneer ze dit hoort!

Ik? Ik ben al lang en breed versleten! Denken ze nu werkelijk dat ik op mijn leeftijd nog zin in een
nummertje heb? Waar moet ik de energie vandaan halen? Zo een oud mens als ik? En Abraham, wat dacht je zelf? Die is nog eens 10 jaar ouder, hij is al bijna 100 jaar, moet hij ‘m nog omhoog kunnen krijgen? Werkelijk? 

Maar ze wordt echt zwanger en krijgt een zoon. Hoe onmogelijk en ongeloofwaardig het allemaal ook leek, God kwam zijn belofte na. Niet via omstandigheden die meerdere mogelijke interpretaties hadden kunnen hebben maar via een tastbare, levensechte, letterlijk huilende en poepende baby.  En wederom lachte Sarah. Maar deze keer niet uit ongeloof.

Hoe ongeloofwaardig sommige dingen ook lijken, ik hou me vast aan de gedachte dat bij God niets onmogelijk is. En wanneer mijn toekomst uitzichtloos lijkt en ik ernaar neig Zijn beloften ‘maar figuurlijk op te vatten’ mag ik erop vertrouwen dat Hij ongelooflijk geweldige dingen zal doen waardoor ik met mijn hele hart kan juichen: U laat mij weer lachen.

Nadenken:

  • Wat mis je (nog) in je leven?
  • Wat hoop je dat God je nog geeft?
  • Hoe moeilijk vind je het om te vertrouwen in Zijn timing?

Creatief: 

Ik koos ervoor Sarah in mijn schrijfbijbel vrij realistisch te tekenen dat had ik in mijn andere bijbel ook al gedaan en is toch echt mijn ding. Maar niet iedereen vindt deze stijl even gemakkelijk of mooi. Voor wie wil is er uiteraard een gratis sjabloon, je kan deze overtrekken in je bijbel en naar keuze inkleuren.  Dit overtrekken is het gemakkelijkst met grafietpapier. Heb je dit niet: print dit sjabloon in de gewenste grootte en met een erg zacht potlood kleur je de achterkant van je printblaadje helemaal vol. Dan leg je dit blaadje op je bijbel en trek je de tekening over.

Wilsaracartoon je een keer iets ‘anders’? Je kan proberen zelf een lachende oude vrouw te tekenen. Aan de hand van stap voor stap – tutorial lukt het je vast! Mijn cartoon-omaatje kleurde ik vrolijk in met ecoline: let op dit drukt door in je bijbel dus raad ik aan deze als tip-in te maken.  De tekst bij dit lachende cartoon-omaatje vond ik ergens zonder bron op internet, ik vond hem wel toepasselijk bij Sarah.
We merken trouwens dat veel journalers vinden dat ze zelf niet goed kunnen tekenen. Maar vergelijk jezelf aub nooit met anderen. Wanneer je aan het bible journalen bent draait het NIET om je tekentalent. Het draait om je hart, om je liefde voor God en Zijn Woord. Het gaat niet om de prestatie: maar om je hemelse relatie!

Veel plezier met uitwerken.

Voel je vrij hieronder een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op de Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 4 van de woordvrouw challenge vinden 
op de site van Lucinde.

 

Sara – You make me laugh once more.
Reading: Genesis 18: 1-14

Believing isn’t easy. Some stories in the Bible in facts are very ‘unbelievable’ – I don’t mean this in the context of great or awesome but rather in the context of incredibility. (Oops, this is almost blasphemy, if you can’t stand it: click away!)
For example: the story of Abraham and Sarah: God promised to make of them a great nation but they just didn’t get a child, let alone a whole tribe. They had no retirement fund, no secure future, having a child meant security, meant blessing, meant someone would take care of you when you were getting too old. So because God didn’t seem to be in any hurry Hagar came in the picture. But this half-hearted solution didn’t bring Sarah any happiness. It wasn’t until Sarah became past childbearing age and the thought “Perhaps God’s promise was meant metaphorically” had settled in their minds that a few strangers passed by who reported that she would soon be pregnant.
We read the story so often …Was Sarah ungrateful? Or did her loss of faith cause her to laugh? But hey did you know how old Sarah was? NINETY! Picture that in your head! How do you see her before you? Sara was not just past childbearing age, no, she was completely worn out! Her sun-tanned skin showed a maze of wrinkles and age spots. Her hands didn’t weave baskets nearly as fast anymore and her legs forgot how to hop ages ago. No wonder she laughs when she hears this!
Me? Pregnant? I have been worn out for ages! Do they really think that I still feel like partying this night, at my age? Where do I get the energy? And what about Abraham? He’s another 10 years older, he is almost a 100 years old, does his Willy still function at that age? Really?
But she really gets pregnant and gives birth to a son. How impossible and implausible it all seemed, God kept his promise. Not through circumstances that could have been interpreted in several possible ways but through a tangible, life-like, literally crying and pooping baby. And Sarah laughed once more. But this time not because of unbelief.
How unbelievable some things seem, with God nothing is impossible. And when my future seems hopeless and I tend to think His promises “are only figurative to conceive” I can trust that He will do incredibly great things.

Contemplate:

  • What is missing in your life?
  • What do you hope to get from God, what should He do for you or someone else?
  • How hard is it to trust in His timing?

Create:

  • I chose to draw Sara quite realistic in my journalingbible. But not everyone likes this style. For those who wish, there is a free template again, you can trace it into your Bible. Would you like something ‘different’? You can try to draw a smiling old woman yourself. Using these step-by-step tutorial  you will succeed! The text in this smiling cartoon granny I found on the Internet (no source), I thought it was appropriate to Sarah. (And this time it is in English!)
  • Remember: it’s not about the journal, it’s about the journey! It’s not about the art but about the Heart!

Tip: when you like to trace a drawing into your bible there are a few ways to do so: transferpaper, graphitpaper or using a tablet as a lightbox.  I prefer graphitpaper. You can make your own by taking a piece of thin paper and ‘color’ it with a soft pencil (not a colored one, the regular graphit pencil). Place this paper on your bible (graphit side down) and your printed drawing on top: start tracing: de grahit will stick to the bible page but will be easy to remove with an eraser!  


Day 4 of the challenge: tomorrow on Lucinde’s site!

(Sharing on social media: Use hashtags  #31daysofbiblicalwomen, #woordvrouw and / or #bijbeljournalinggroep – Follow me on insta to see more!) 

 

 

Hoogbejaarde wellust in de bijbel

saraGeloven is niet easy. Sommige verhalen in de bijbel zijn namelijk zo ‘ongelooflijk’ – ik bedoel dit dan niet in de zin van geweldig maar eerder in de zin van ongeloofwaardig. (Oeps, dit is haast vloeken in de kerk, als je er niet tegen kan: klik nu weg!) 

Neem het verhaal van Abraham en Sarah: God had ze een groot nageslacht beloofd maar een kind kregen ze maar niet, laat staan een heel nageslacht. Pas toen Sarah heel oud was en ze al zoiets hadden van ‘we moeten de belofte misschien  maar figuurlijk opvatten’  kwamen er een stel vreemdelingen voorbij die vertelden dat ze alsnog zwanger zou worden.

We lezen er veel te vaak overheen, en vinden Sarah gelijk ongelovig of zelfs ondankbaar omdat ze lacht om deze boodschap. Maar weet je wel hoe oud Sarah was? NEGENTIG! Maak hier eens een plaatje van in je hoofd. Hoe zie je haar voor je? Sara was niet zomaar al enigszins op leeftijd, nee, ze was ronduit hoogbejaard. Wanneer je er verschillende vertalingen op naslaat lees je dat ze zichzelf als verwelkt of zelfs als versleten beschouwt. Geen wonder dat ze moet lachen wanneer ze dit hoort!

Ik, ik ben al lang en breed versleten! Denken ze nu werkelijk dat ik op mijn leeftijd nog zin in een nummertje heb? Waar moet ik de energie vandaan halen? Zo een oud mens als ik? En Abraham, wat dacht je zelf? Die is nog 10 jaar ouder, hij is al bijna 100 jaar, moet hij ‘m nog omhoog kunnen krijgen? Werkelijk? 

Maar ze wordt echt zwanger en krijgt een zoon. Hoe onmogelijk en ongeloofwaardig het allemaal ook leek, God kwam zijn belofte na. Niet via omstandigheden die meerdere mogelijke interpretaties hadden kunnen hebben maar via een tastbare, levensechte, letterlijk huilende en schijtende baby.   En wederom lachte Sarah. Maar deze keer niet uit ongeloof.

 

Hoe ongeloofwaardig sommige dingen ook lijken, ik hou me maar vast aan de gedachte dat bij God niets onmogelijk is.

 

 

(Bijschrijfbijbel: gebruik gemaakt van Micronpen 01 en pastelpotloden van Bruynzeel Design, afgewerkt met Spray Fixatief voor pastel.)