Chera: Keep praying (+ tutorial +free printable)

 (Scroll down for English translation) #woordvrouw  #31daysofbiblicalwomen

Chera: Zoek aanhoudend Zijn aanwezigheid!

Lukas 18:1-8

1521667537652

Mijn liefste dochter,

Ik weet hoe druk je bent. Maar ik wil dat je weet dat ik van elke seconde geniet wanneer je bij me bent.  Ik weet dat je werk aan je trekt en dat je vriendinnen ook al om je aandacht vragen. Maar alsjeblieft, blijf af en toe met Mij praten. Ik wil zo graag contact met je. Niet sporadisch maar zo vaak als mogelijk. Of het nu via social media of een appje is, via de telefoon of door het sturen van één van die prachtige tekeningen van je. Laat wat van je horen. Ik beloof je dat ik zal luisteren, zal genieten van je aanwezigheid, en je zal bijstaan in raad en daad.

Weet je nog de momenten dat jij aan je keukentafel zat? Ik zat erbij. We waren nauwelijks in gesprek. Ik dronk m’n kopje koffie en jij tekende, kleurde en handletterde woorden en beelden van uitspraken en lessen die ik je ooit meegaf. Je hebt geen idee hoezeer ik van dat soort momenten geniet.

Ik weet dat sommige mensen me afschilderen als een harde veroordelende vader. Alsof ik voor rechtertje speel en je alleen je zin geef wanneer je lang genoeg zeurt; gewoon omdat ik dan van je af wil zijn. Ze vinden dan ook dat ik een afwezige en ongeïnteresseerde vader lijk. En ik weet dat er zulke vaders zijn. Dat er papa’s zijn die zichzelf niet wegcijferen en hun kroost vooral als een stel lastpakken zien.  Veroordelende vaders luisteren en reageren enkel en alleen maar om van het gezeur af te zijn. Maar liefste, onthoud dat jij mij nooit tot last kan zijn! Ik ben niet zoals zij, Ik beloof je dat ik altijd met mijn hele hart naar je luister, zelfs wanneer je zeurt, jammert, klaagt of eindeloos moppert.

Geef nooit toe aan de gedachte dat je niet bij me terecht kunt. Blijf je bij mij welkom en thuis voelen. Blijf aankloppen en tegen me aan praten. Ik wil voor jou een liefhebbende en zorgzame vader zijn. Ik sta al voor jou klaar nog voor je zelf denkt het nodig te hebben. Ik ben al voor jou in de weer nog voordat je het vraagt.  Ik ben jouw papa. En ik zal er altijd voor je zijn. Altijd!

Je hemelse Papa

Jezus vertelde de parabel van de onrechtvaardige rechter en de weduwe (in het Grieks is weduwe Chera) om je aan te moedigen contact met Hem te blijven zoeken. Deze parabel is geen vergelijking maar een contrasterende parabel. Het was niet Jezus’ bedoeling om ons te leren dat als we net zo volhardend zouden blijven zeuren als deze vrouw God wel te ‘verbidden’ valt. Jezus creëert eerder een schril contrast in hoe God NIET is en hoe Hij wel is. Wat Jezus hier wil duidelijk maken is dat God verlangt naar een relatie met jou. Hij wil met je communiceren; luisteren, praten, tijd met elkaar doorbrengen. En of je dat nu doet door aanbiddingsliederen te zingen, door op je knieën te gaan of te bible journalen: als je maar bij Hem komt!  Gebed is veel meer dan alleen maar wat informatieoverdracht. Het is in elkaars aanwezigheid vertoeven!  Jezus laat je hier weten dat God je liefheeft en juist wel voor je wil zorgen en in je noden wil tegemoet komen. Maar Hij laat ook weten dat je niet wil dat God je je zin maar geeft omdat je het zeuren zolang hebt volgehouden… Je wil niet dat God Zijn perfecte plan voor jou wijzigt omdat je er lang genoeg om vroeg. Werkelijk gebed is samen tot Zijn doel komen. Door in Zijn aanwezigheid te vertoeven maakt Hij Zijn plan in jouw hart bekend. God legt Zijn beloften als een bemoediging in je hart, telkens wanneer je Hem nadert.

Aan het eind van deze #woordvrouw challenge mag je onthouden dat je nooit de moed mag laten zakken om tijd voor Hem te vinden. Wees standvastig in het ware gebed, niet omdat het God van gedachten doet veranderen maar omdat het jezelf verandert.

 • Wat heb je nodig om meer tijd met Hem door te kunnen brengen? Wie kan je daar hoe bij helpen?
 • Wat doet het met je te horen dat God jouw tijd met Hem gebruikt om Zijn perfecte plan kenbaar te maken in je hart?
 • Dank God voor zijn goedheid, trouw, zijn bemoedigingen, beloften en vooral: Zijn aanwezigheid.

Bible Journaling: Hieronder vind je een filmpje wat ik bij deze pagina maakte. Ik gebruikte kleur (Gelatos), textuur en disstress-elementen om uit te drukken hoe kleurrijk mijn relatie met Hem is en dat de weg soms hobbelig en stressvol kan zijn. Uiteraard kan je mijn tekening hier gratis downloaden voor eigen gebruik.

Met deze woordvrouw komt nu ook een eind aan deze challenge. Dank je wel voor je deelname (van ‘slechts’ af en toe meelezen tot inclusief alles ook creatief te verwerken) en dank voor de lieve bemoedigingen die we tussendoor mochten ontvangen!! We horen graag wat je tijdens deze challenge het meest geraakt heeft. We hopen in ieder geval dat de challenge je een stapje dichter bij je Vader bracht en het spenderen van (creativi)tijd met Hem.

Dat de challenge nu voorbij is wil niet zeggen dat we niet meer van ons zullen laten horen. Ook de aankomende tijd zullen Lucinde en ik af en toe weer bloggen en onze gedachten en creatieve verwerkingen met je delen.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.

Chera: Keep praying and don’t lose heart!

Luke 18:1-8

Dear daughter

I know you are busy but please come and visit me more often. I know work is calling and friends or even children all wants bits and pieces of your time. But please talk to me. Communicate with me. Whether it’s on the phone, through social media or by sending me beautiful drawings … let me hear from you. I promise I will listen, enjoy and answer. Remember the moments when you sat at my table; we didn’t even really talk … but I watched you coloring with your Gelatos and crayons, hand lettering words I once taught you. You have no idea how much I enjoyed these moments, and still! The moments we are in close proximity are so, so dear to me!

I know people sometimes depict me as a harsh cruel father that is being absent way too often. As if I am the kind of father that mainly wants to judge you. I know there are fathers that try to manipulate their children. Fathers that feel bothered and don’t want to obliterate oneself. Those judgmental fathers only listen, help or encourage their offspring to get rid of the so called whining. But I am by no means like them.

Never lose heart to keep talking to me, to spend time with me and to know I am a loving, tender and affectionate dad. Your loving dad, your daddy, your papa. You are never ever a burden to me. I promise I’ll  even listen to you wholeheartedly when you nag, whine, worry or complain. And I’ll always be here for you. Always.

Your loving Father

Jesus told this parable of the persistent widow  (widow in Greek is Chera) to encourage you to pray and not to faint. This parable isn’t a parallelism but one to show a strong contrast. Jesus isn’t really teaching that you’ve got to persist in prayer and continue and continue and continue until you get your answer. He is saying that God wants you to communicate with Him. He wants you to talk to Him about everything! Whether you spend time with him through worship, by praying on your knees, out loud in church or by spending time to journal in your bible.  Prayer is more than just informing God about our needs. Jesus wants you to know God will avenge speedily those who call unto Him. You don’t want God to change His perfect plan for you as the result of your continued requests. True prayer begins with the purpose of God. Prayer – spending time with Him- makes that known to your heart.

So at the end of this second #31daysofbiblicalwomen challenge: take heart in the knowledge that spending time with Him opens the door for God to those things that He desires  to do in your life.  

 • What do you need to be able to spend more time with your Father? Who can help you realize this?
 • How does it feel that God wants to use your quality time to make His perfect plan known to your heart?
 • Thank God for His goodness, His loving care and encouragements, His presence.

Bible journaling: To me, bible journaling is a way of praying. My way of spending quality time with my heavenly father. I wanted to express this in a lot of color, texture and distressed page. Cause my journey with Him is colorful but also can be hard, bumpy and stressful. I drew the widow as a young woman cause to me it catches the image of a daughter more. You can download this free printable.

In the tutorial-video above I show how I use distress ink by blending it with a baby wipe. I added texture with a stencil and matt medium, (let it dry very well!) I added more Gelatos (rubbing with my finger cause the medium fixated the previous layer and is a smoother surface). Added some stressed-elements with –again- Gelatos (wet).  I used pastelpencils to color my free printable. Cut, position and place. Added some words. And used some ink to distress the edges a little more. The tutorial is in Dutch but I think it shows clearly how I created this. Feel free to ask if not! 

The 2018 #31daysofbiblicalwomen challenge is coming to an end with this last biblical woman. We hope you enjoyed it. Please feel free to let us know what you learned or what moved you.

The end of this challenge doens’t mean the end of journaling or blogging. Keep following Lucinde and me ’cause we will stay in touch through blogging and journaling!

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.

notabouttheart

Advertisements

Naämah: Pursue righteousness (+ pop up +free printable!)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen         (Scroll down for English translation)

Naäma: streef rechtvaardigheid na!

Genesis 4:22, Hebreeën 11:6, 2 Petrus 2:5,9

Naäma rommelde tussen haar aardewerken potten en pannen.  Welke gebruikte ze het meest? Wat zou ze allemaal achter moeten laten? Ze was humeurig en had het even gehad. Nouja, even … de bouw van dat immense geval nam nu al zo een slordige 100 jaar in beslag. En voor wie het nog niet bedacht had: van alle dieren moesten er minimaal 2 stuks mee en dus was haar achtertuin inmiddels in een heuse zoo veranderd.  Het voeren, schoonmaken, in toom houden en tuinieren lag allemaal op haar bordje want manlief was zelden thuis. Wanneer hij niet aan het timmeren en zagen was, stond hij wel in de stadspoort over God te preken. En al sprak hij vol passie, veel gehoor kreeg hij niet. De mensen gingen gewoon hun eigen gang, bespotten hem veelvuldig en namen hem totaal niet serieus. Wanneer ze zelf een keer naar de markt ging werd ze continue nagestaard en hoorde ze het gefluister; “Is dat niet… zij, die brunette daar, is zij niet de dochter van Lamech en Silla?” “Je bedoelt de zus van Tubal-Kaïn?” “Ja, hoe heette ze alweer? Nemo?” –gegiechel- “Nee, Naäma. Vrouw van Noach”

1514633554333Naäma zuchtte en rechtte haar pijnlijke rug. Haar naam betekende ‘lieflijkheid’ of ‘de aangename’ maar zo lief en aangenaam voelde ze zich deze morgen niet. Ze vertrouwde haar echtgenoot, geloofde haast net zo vurig in God maar dat maakte de weg die ze bewandelde niet gemakkelijker. Soms twijfelde ze aan zichzelf. God had Noach uitgekozen omdat hij zo rechtvaardig was. Maar zijzelf dan? Vond God haar ook rechtvaardig genoeg?

In de bijbel wordt de naam van Noachs vrouw niet genoemd. Maar een Joods geschrift (Genesis Rabba) uit de 5de eeuw geeft aan dat Genesis 4 niet voor niets de zus van Tubal-Kaïn bij naam noemt. (vrouwen werden alleen genoemd als er iets bijzonders was) Naäma wordt hier genoemd omdat ze volgens dit geschrift de toekomstige vrouw van Noach was.  In het ‘boek van de oprechte’ (zie Jozua 10:13 en 2 Samuël 1:18) wordt ook aangehaald dat Naämah de vrouw van Noach is.  Maar helaas is dit boek grotendeels verloren gegaan en is de reconstructie ervan niet helemaal betrouwbaar. We kunnen dus niet met grote zekerheid zeggen dat Noachs vrouw inderdaad Naäma heette. Sterker nog, er zijn weer andere geschriften die haar een totaal andere naam geven.

Maar alsnog. Ongeacht haar naam: wat een leven moet de echtgenote van Noach gekend hebben. God had haar man beloofd hen te redden omdat hij zo rechtvaardig was en vervolgens was hij jaren bezig met het bouwen van een immense boot terwijl er geen dreiging te bespeuren viel…. Behalve dat ze aan al die materialen moesten zien te komen, moest er ook om al die dieren gedacht worden. En al zullen die er niet de volledige 120 jaar allemaal geweest zijn, denk eens aan al het eten wat verbouwd moest worden om deze beestenboel te voeren? Hoeveel poep moest er dagelijks geschept worden om de boel enigszins leefbaar te houden? En dan naast al dat keiharde werken heeft het gezin echt wel aan den lijve ondervonden hoe de omgeving over hen gedacht heeft. Hoe was het om jarenlang bespot te worden, niet serieus genomen te worden? Ik denk dat Noach deze taak nooit alleen had aangekund. Denk jij dat Noach het 120 jaar had volgehouden wanneer zijn vrouw en kinderen niet 100% achter hem hadden gestaan? Niet alleen Noach had volharding getoond; zijn gezin net zo!

2 Petrus 2:5, 9 leert ons dat onrechtvaardigen het bij God aan het kortste eind trekken. Maar God ziet om naar wie in Hem geloven en volharden in hun trouw aan Hem.

Wat mij betrof toonde ook de vrouw van Noach volharding in geloof.  Jarenlang geduldig alle spotternij ondergaan en haar man bijstaan. En geloven wil niet zeggen dat je nooit fouten maakt, dat het je nooit overkomt dat de moed je in de schoenen zakt. Volharden in trouw wil niet zeggen dat het nooit rete-moeilijk is om vol te houden. God zoeken wil niet zeggen dat het vinden altijd vanzelf gaat. Het gaat er in de eerste plaats om dat je hem zoekt… dat je rechtvaardigheid nastreeft … en dan volgt een proces wat tot vinden leidt.

 • Noach en zijn vrouw zijn jaren bezig geweest met het proces van bouwen voordat de belofte tot een climax kwam. Hoe trouw ben jij God – ook wanneer Zijn beloften nog lang niet zichtbaar zijn?
 • Hoe zou jij rechtvaardigheid kunnen nastreven?
 • Wat kan jij leren van (de vrouw van) Noach?

Bible journaling: Een keer heel wat anders! Ik vond op internet dit sjabloon van een pop up bootje. Hier vind je de handleiding.  Ik knipte de onderdelen echter uit van gekleurd papier wat ik nog had liggen. Verven kan ook maar doe dit vooral voor je het in elkaar gaat zetten. Met pastelkrijt maakte ik de achtergrond omdat het gemakkelijk uitgewreven kan worden en daardoor heel egaal lijkt qua kleur. Na het fixeren (ik gebruik spray-fixatief van Harolds) schreef ik er met Micron fineliner de teksten uit Hebreeën en  Petrus bij. Op de blz ernaast tekende ik mijn versie van Naäma met de regenboog erachter. Omdat ik een ESV Interleaved bible heb, heb ik dus na elke blz tekst een lege blz. Daar kon ik mijn bootje gemakkelijk op plakken zonder de tekst te blinderen. Voor wie een gewone schrijfbijbel heeft: maak het pop up bootje en voeg hem als tip-in tussen de blz. Of: kopieer de tekst en voeg deze als extra blz ertussen. Dan heb woordvrouw-naamah-libelleje de ruimte om de pop up te plakken. Of … plak de kaart aan het begin van je bijbel: de woorden ‘Streef rechtvaardigheid na’ zijn daarbij een mooie reminder om welke tekst dan ook te lezen…

Wie liever gebruik maakt van een free printable: deze maakte ik speciaal voor vandaag.

Morgen vind je de challenge op Lucinde haar blog.

Voor meer toekomstige filmpjes: volg me op youtube, insta of word 
lid van onze facebookgroep.  Je kan je uiteraard ook op deze blog 
abonneren (naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of
je email even via het contactformulier toesturen.  Alles op deze 
blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke
doeleinden.

Naämah : pursue righteousness! 

Genesis 4:22, Hebrews 11:6, 2 Peter 2:5,9

Naämah rumbled between her earthenware pots and pans. Which one did she use the most? What should she leave behind? She was moody and had had it for a while. Well, a while … the construction of that immense project already had taken up a sloppy 100 years. And for those who hadn’t yet figured it out: at least 2 of every animal had to go with them on that boat and so her backyard had changed into a zoo over the years. The whole zoo-keeping thing was her job because hubby was rarely at home. When he wasn’t hammering and sawing, he was preaching downtown. And although he spoke passionately about the Lord, he didn’t get  a lot of listeners. The people simply went their own way, they frequently mocked him and didn’t take him seriously at all. When she herself went to the market, people would stare and she would hear the whispering; “Isn’t that … she, that brunette there, isn’t she the daughter of Lamech and Zillah?” “You mean the sister of Tubal-Cain?” “Yes, what was her name? Nemo? “-giggling-” No, Naäma. Noah’s wife “


Naämah sighed and straightened her painful back. Her name meant ‘loveliness’ or ‘the pleasant-one’ but she didn’t feel lovely or pleasant this morning. She trusted her husband, almost as fervently as she believed in their God, but that didn’t make this path they walked on any easier. Sometimes she doubted herself. God had chosen Noah because he was so righteous. But what about herself? Did God also consider her righteous enough?

The name of Noah’s wife isn’t mentioned in the Bible. But a Jewish book (Genesis Rabba) from the 5th century indicates that Genesis 4 does mention the name of Tubal-Cain’s sister for a reason. (women were only mentioned if there was something special abouth them) According to this writing Naäma is mentioned because she was the future wife of Noah. The “book of Jasher” (see Joshua 10:13 and 2 Samuel 1:18) also mentioned that Naämah is the wife of Noah. But unfortunately this book has gone lost for a big part and its reconstruction isn’t entirely reliable. Therefore it’s not certain that Noah’s wife indeed was Naamah. In fact, there are other writings that give her a completely different name.

1514633189268But still. Regardless her name, what a life must this wife of Noah have known. God had promised her husband to save them because Noah was very righteous. And then he spent years building an immense boat. Except the fact that they had to gather all those materials… what about all those animals? And even if the animal circus hadn’t been there for the full 120 years; think of all the food that had to be grown to feed them – even for a day!? How much poo had to be shoveled every day to keep things reasonably hygienic? And besides all that hard work; the family experienced how the neighborhood thought about them – for decades! What was it like to be mocked for years, not to be taken seriously? In my opinion it was an impossible job for just one man. Would Noah sustained these years without his wife and children beïng a full 100% behind him?
2 Peter 2: 5, 9 : The unrighteous don’t do well with God. But God looks after those who believe in Him and persevere in their loyalty to Him.

Believing is almost impossible without making mistakes. And persevering in loyalty doesn’t mean that it’s never going to be hard to keep on going. Seeking His prescence and pursueing righteousness is a difficult proces and it can take years before you get to the finding… 

 • Noah spend decades of building before God’s promis came to a climax. Faithful to the max … How faithful are you?
 • How can / do you pursue righteousness? 
 • In what way can Naämah / Noah’s wife be an example to you?

Bible journaling: Something completely different today but I was thrilled the way this one came out! I just love the pop up I found via Pinterest for FREE.  Here is the description. I cut the pieces out some fancy paper I had from a previous project but you can also color or paint it. (before you paste it!) Because I have an interleaved journaling bible it was easy to paste it on an empty page. But it can be pasted as a tip in in any bible. Or … copy the text and past that one as a tip-in… or just paste this one on your first bible page: the quote pursue righteousness is something you can remind yourself with every verse you read! The background is made with pastel. I love how easy it blends. After fixating I used a Micron fineliner to write the verses from Hebrews and Peter on top. I would love to see your creations!! 

woordvrouw-naamah-libelleFor those that prefer to use a free printable: this one I made especially for today! 

Tomorows challenge can be found on Lucinde’s blog. 

 

 

More (future) tutorials: subscribe on youtube, insta or join 
our facebookgroep.  Or subscribe to this blog: here  contactform 
Everything on this blog is our  proprietorship and so cannot be used
(other than personal use) without specific permission.
instagram

#Woordvrouw 23 – Samar

sama

(Scroll down for English translation)

Als je wist wat God je wil geven …

Lezen: Johannes 4:5-30 en Jeremia 29:11

 “He oma, vertel me nog één keer uw pretlichtjesverhaal. Nog ééén keertje, alsjeblief!” 

Samar kijkt haar kleindochter liefdevol aan en lacht. Wat is het toch een schatje. En hoeveel mazzel heeft ze dat ze dit mag meemaken. Wat een voorrecht dat ze het kind van haar kind mag toedekken en verhaaltjes kan vertellen.

“Ok, nog éééén keertje dan… Vroeger, heel lang geleden, toen ik nog zonder rimpels was, toen mijn haar nog dik, golvend en ravenzwart was en toen ik nog snel kon rennen, toen had ik geen lichtjes in mijn ogen. Ik was verdrietig en voelde me altijd heel alleen. Ik had geen vriendinnetjes om mee te lachen of te praten en als ik boodschappen deed, deed ik dat altijd voordat iedereen al op pad was zodat niemand me zag. En wanneer ik water moest putten wachtte ik tot de zon brandend aan de hemel stond; wanneer iedereen dan in de schaduw verkoeling zocht wist ik zeker dat ik rustig naar de put kon lopen; dan zou er niemand zijn om me te pesten of na te staren.”

“Maar die ene keer was er toch wel iemand bij de put hé” “Ja die ene dag zat er inderdaad iemand.” “Die meneer was rabbi Jeshua hé!” “Ja liefje, dat was rabbi Jeshua, maar dat wist ik toen nog niet. Voor mij was het gewoon een stoffige vermoeide meneer met versleten sandalen. Ik had hem eerst niet gezien en schrok best een beetje toen hij me aansprak. Niemand in het dorp praatte met me. En mannen horen al helemaal niet met vrouwen te praten.”

“En toen spraken de Joden toch ook niet met ons Samaritanen?”

“Nee, inderdaad, Joden vonden ons niet gelovig genoeg. Het was dus heel vreemd dat deze meneer ineens iets tegen me zei. Ik dacht dat ie iets van me wilde …” “Wat dan, geld ofzo?” Met grote ogen staart de kleine dame haar oma aan. Ze gaat helemaal op in het verhaal. Peinzend kijkt Samar even naar buiten. Hoe vertelt ze haar kleindochter wat mannen soms van vrouwen willen?

“Maar oma, vertel vertel, wat was zijn kadootje?”

“Oh, je wil gelijk naar het leuke deel van het verhaal? Haha, oké liefje.” Opgelucht hervat ze haar verslag. “Rabbi Jeshua gaf me levend water. Niet het gezonde, levende water wat je met een emmer uit een waterput haalt. Dat water is ook bijzonder maar de rabbi gaf mij geestelijk water zodat mijn eenzame ziel kon drinken. Ik was zo eenzaam dat mijn hart en ziel dorstig hunkerden naar liefde en Zijn geestelijk water bracht weer leven diep binnenin mij. Hij liet me weten hoe graag God me zag. Voor God maakt het niet uit of je man of vrouw bent, Jood of Samaritaan, getrouwd of alleen, of je een oude oma bent of een jong klein meisje…” “Ik ben niet klein!” “Nee, dat is waar, jij bent al een hele grote kleine dame. Maar Rabbi Jeshua leerde mij die middag hoe ik kon drinken van Gods Liefde! Hij zorgde ervoor dat er weer lichtjes in mijn ogen kwamen. Sprankelende lichtjes van plezier.” Een dikke traan welt op en rolt over haar wangen.  Na al die jaren, bevatte ze nog steeds niet dat God ook haar op het oog had.

“En wat deed u toen Oma?” “Nou, ik rende het dorp in en vertelde aan iedereen die het wilde horen dat er een echte profeet bij de put zat en dat deze profeet alles van mij wist en me toch aardig genoeg vond.”

“En dat zette uw hele leven op de kop hé oma?”

“Ja meisje, dat deed het. Ik had nooit durven dromen dat ik een tweede kans in het leven zou krijgen. En God gaf me die. En kijk eens: nu heb ik jou!”

“Ja, en nu hebben we allebei pretlichtjes in de ogen!”

Het gesprek tussen Jezus en de Samar-itaanse vrouw zit boordevol dubbele bodems en diepe betekenissen. Maar de kern is dat Jezus iemand die helemaal onderaan de maatschappelijke ladder staat op het oog heeft. Iemand die niets in te brengen had, iemand die leefde als een paria en gezien werd als het uitschot van de maatschappij. Maar ook deze zondige dame was het waard om gered te worden. Ook zij, of misschien wel juist zij, had het nodig om de goede boodschap te horen; om te weten dat God zóveel van mensen houdt dat Hij zijn eigen zoon stuurde. Jezus leert deze vrouw, zijn discipelen, het hele dorp én ons dat ongeacht hoe zondig iemand leeft, hoe vaak iemand al is afgewezen of uitgesloten, of wat iemands afkomst, leeftijd of geslacht ook is: voor God telt ieder mens. Ook jij. Hij heeft een plan voor jou. Hij heeft jou op het oog! Hij wil je een gelukkige, hoopvolle toekomst geven. Dus drink!

“Rivieren van levend water zullen stromen vanuit het hart van wie in mij gelooft!” Johannes 7:37-38

 Nadenken:

 • Hoe kan je, net als de Samaritaanse vrouw, je geestelijke dorst stillen aan Zijn levende water?
 • Wat betekent het voor je, dat God jou op het oog heeft en je een hoopvolle toekomst wil geven?
 • Hoe kan jij net zo liefdevol leren kijken naar mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan?

 Creatief:

sama3Bij de Samaritaanse vrouw die in haar eentje water gaat putten moest ik qua beeld denken aan de Afrikaanse dames die soms uren lopen om water bij een bron te halen. Dit beeld heb ik op simpele wijze proberen te vangen. Zonder een echt gezicht omdat in ons allemaal wel een iets van een eenzaam of verloren persoon schuilt.

Lijkt het stick-poppetje je nog ingewikkeld? Hiernaast vind je een simpele stap-voor-stap tutorial. Je begint met een cirkel voor het hoofd met daaronder een rechthoek voor het lichaam en van daaruit teken je de lange dunne armen en benen. De jurk en de omlijsting van het blad in mijn bijbel is eigenlijk gewoon een gedoodle van streepjes, vierkantjes, driehoekjes en cirkels. Het inkleuren is het meeste werk. Ik gebruikte pastelpotloden maar ik denk dat gewone, scherp geslepen potloden wat gemakkelijker werken.

Geef gerust een eigen draai aan je creatieve verwerking! Mocht het verhaal je raken nodig ik je uit er op de facebookpagina van de bijbel journaling groep wat over te vertellen of een pb te sturen.

If you only knew what God is willing to give you! 

Read: John 4: 5-30 and Jeremiah 29:11

dag23-sara-samarHey Grandma, can you please tell me your twinkle eyes story again? One more time, please!”
Samar looks at her granddaughter and laughs. She’s so cute! It’s such a privilege to be able to put the child of her child to bed. Especially after all that happened to her before.
“Okay, just one more time. Once upon a time, a very long time ago, during the days the lines hadn’t found my face yet and my hair was still thick, wavy and raven black and when I still could run quickly, in those days I had no twinkle in my eyes. I felt sad and very alone all the time. I didn’t have any friends to laugh or talk with and when I needed groceries, I always went shopping before everyone woke up so no one would see me. And when I had to get water from the well, I waited until the sun was burning high in the sky. When everyone would rest in the shadow, I knew I could walk quietly to the well, and there wouldn’t be anyone to bully or twit me. “
“But there was this one time someone was already sitting next to the well when you arrived, wasn’t there?.” “Yes, one day there was a man.” “And that sir was Rabbi Yeshua!” “Yes, dear, it was rabbi Yeshua, but I didn’t know that at the time. To me, it was just a dusty and tired guy with worn out sandals. At first I didn’t see him and he took me by surprise when he started to talk! No one in the village talked to me and men didn’t talk to women at all. “
“And back then the Jews didn’t talk with us Samaritans, did they?”
“No, indeed, Jews thought we didn’t believe quite good enough. It was so strange that this gentleman, said something to me.” I thought he wanted something from me, you know.”” What would he want, money or something?” A pair of big blue eyes stare into the serious face of this grandmother. Samar thinks for a moment. How does she tell her granddaughter what men want from women?
“But Grandma, tell me tell me, what was his gift?”
“Oh, you want to skip to the fun part of the story? Haha, you’re such a dear sweetheart.” Relieved Samar resumes her story. “Rabbi Yeshua gave me living water. Not the healthy living water that you get with a bucket from the well. That water is special too but the rabbi gave me spiritual water so that my lonely and thirsty soul could drink. I was so lonely that my heart and soul thirsted for love like nothing else and His spiritual water brought the faded light inside me back to life. He told me how much God loved me and that it didn’t matter to God if I was male or female, Jew or Samaritan, married or alone, whether I was an old grandmother or a young little girl … “” I’m not little, nanna!” ” No, that’s true, you’re already a very big little lady. But that afternoon, Rabbi Yeshua taught me how I could drink in God’s love! He brought the light into my eyes again. A beautiful sparkling twinkle.” A tear rises and rolls over her cheeks. After all those years, she still didn’t know how it was possible that God saw her misery and cared enough to change her life for the better.
samar (1)“And then, what did you do, grandma?” “Well, I ran into the village and told everyone who wanted to hear that there was a real prophet at the well and that this prophet knew everything about me and thought I was good enough.”
“And it turned your life upside down didn’t it?”
“Yes, baby girl, it did. I never dreamed that I would have such a second chance in life. And God provided. And look, now I even have you!”
“Yes, and both of us have twinkling eyes!”

(This lady has no name in the bible, I called her Samar because she was a Samar-itan woman.)

The conversation between Jesus and the Samaritan woman is full of double bottoms and deeper meanings. You can study on it for weeks. But the essence is that Jesus also sees someone who’s at the bottom of the social ladder. Someone who had no status, someone that lived like a pariah and was seen as the outcast of society. But even this sinful lady was worth to be saved. Even she needed to hear the good news; to know that God loves us human beings so much that He sent His own Son. Jesus teaches this woman, his disciples, the whole village and us that no matter how sinful someone lives, or how often someone has been rejected or excluded, or what the origin, age or gender is, God’s love counts everyone in! Even you. He has a plan for you. He’s watching you! He wants to give you a happy, hopeful future. So drink His living water!

He who believes in Me, out of his heart will flow rivers of living water. John 7:38

Contemplate:
How can you drink the living water Jesus is offering you?sama3
What does it mean that God has an eye on you and want to give you a hopeful future?
How can you show love to the people at the bottom of the social ladder in your environment?

Creative:
Thinking about this Samaritan woman I pictured her as an African women walking to the well. I simply tried to capture that image. Without a real face because in all of us lies something of a lonely or lost person.
Does this drawing look to difficult? Try this simple tutorial.

 

 

Voel je vrij hieronder een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op de Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 

Morgen kan je dag 24 van de woordvrouw challenge vinden op 
de site van Lucinde.

Homofoob of homofiel?

homofoob“Ik geloof de bijbel van kaft tot kaft.” Mailde Herman Boon me een keer toen ik hem waagde te bevragen naar bepaalde uitingen van de Geest. …  Zo een lompe, ondoordachte opmerking. Van kaft tot kaft… alsof je dat hele boek letterlijk moet nemen en zo op de dag van nu kan plakken.   Toch schrik ik hoe vaak christenen gewoon maar geloven wat ze denken te lezen, of erger nog, klakkeloos de mening van welke spreker dan ook overnemen alsof het de enige mogelijke waarheid is.

Iemand zei me eens ‘Mensen spreken altijd naar de mond van hun eerste leraar.’  En ik vrees dat de persoon in kwestie gelijk had. Het maakt niet uit of je het nu over evolutie, seksualiteit, homeopathie of homofilie hebt; de meeste christenen hebben zelden zelf onderzocht wat Gods woord er werkelijk over te zeggen heeft.  Teksten uit de bijbel worden ondoordacht geknipt, geplakt en verkracht, alles onder het mom van goed christelijk gedrag en uiteraard met de beste bedoelingen.

Afgelopen week, na een dag van stralend strandweer, lagen we met ons viertjes uitgeteld op de bedbank te kijken naar de enige Nederlandse zender die het hotel rijk was. BVN.  Foto’s van één of ander prachtig model passeerde de revue. Wat een knappe kerel was dat zeg! Al snel werd ons in deze docu duidelijk gemaakt dat deze goddelijke adonis ooit een vrouw was geweest. Als meisje wilde ze altijd al kort haar, vond ze het raar om naar een damestoilet  te moeten en zag ze zichzelf als jongen. In de pubertijd sportte ze zoveel mogelijk om er vooral niet vrouwelijker uit te gaan zien.  En uiteindelijk koos ze voor het enige juiste in haar ogen: ze liet zich ombouwen tot man.  En of het gelukt was! Uiterlijk dan, innerlijk was ze altijd al man geweest…

Direct daarna ging het over de homofobe toestanden in Uganda, de homoterreur in Rusland en hoeveel christenen het wagen om anti te zijn.  Zoon 2 zat dit allemaal aan te horen en zuchtte ‘Waar gaat dit over?’ Hij kon niet begrijpen waarom er zoveel (zogenaamde) christenen zijn die zich zo anti uitlaten.   Niet alleen christenen by the way, maar deze stonden in de docu ff in the picture.

Wat moest ik antwoorden? Dat velen ooit gehoord of gelezen hebben dat God het zo niet bedoeld had? Dat ze bepaalde woorden en zinnen uit de bijbel uit de context trekken en andere zinnetjes (zoals ‘heb elkaar lief’) gewoon vergeten? Dat ze de bijbel van ‘kaft tot kaft’ geloven en dus …

Gister zag ik op facebook twee blogs  voorbij waaien die precies verwoordde wat ik dacht – over hoe gemakkelijk mensen iets in de bijbel (denken te) lezen maar de context pas meewegen wanneer het hun uitkomt… Bijvoorbeeld: de bijbel laat zich haast net zo negatief uit over vraatzucht als over homofilie; maar toch heeft menig christen (schaamteloos) een veel te hoog BMI…  (dan heb ik het ff niet over zwaarlijvigheid door ziekte!) . Wat klopt er niet aan dit plaatje? Waarom moeten we de bijbel op het ene vlak niet letterlijk nemen en op het andere vlak wel?  Of wat dacht je van roddel en achterklap? Of over lui zijn? Eerzucht?  … hoe dacht je dat de bijbel zich uitlaat over materialisme (en het zijn juist de ontkenners die er het meest last van hebben!)??

positief

Wanneer je de bijbel leest kan je dat op 2 manieren doen: of je leest een boek vol verboden of je leest een boek over liefde en mogelijkheden. En hoe je het leest zegt meer iets over jezelf dan over het boek zelf.

(ps: lees vooral de blogs van Rachelheldevans.com! -linkjes hierboven ingevoegd)

foto1: bron: ND.nl

foto2: van Facebook