Naämah: Pursue righteousness (+ pop up +free printable!)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen         (Scroll down for English translation)

Naäma: streef rechtvaardigheid na!

Genesis 4:22, Hebreeën 11:6, 2 Petrus 2:5,9

Naäma rommelde tussen haar aardewerken potten en pannen.  Welke gebruikte ze het meest? Wat zou ze allemaal achter moeten laten? Ze was humeurig en had het even gehad. Nouja, even … de bouw van dat immense geval nam nu al zo een slordige 100 jaar in beslag. En voor wie het nog niet bedacht had: van alle dieren moesten er minimaal 2 stuks mee en dus was haar achtertuin inmiddels in een heuse zoo veranderd.  Het voeren, schoonmaken, in toom houden en tuinieren lag allemaal op haar bordje want manlief was zelden thuis. Wanneer hij niet aan het timmeren en zagen was, stond hij wel in de stadspoort over God te preken. En al sprak hij vol passie, veel gehoor kreeg hij niet. De mensen gingen gewoon hun eigen gang, bespotten hem veelvuldig en namen hem totaal niet serieus. Wanneer ze zelf een keer naar de markt ging werd ze continue nagestaard en hoorde ze het gefluister; “Is dat niet… zij, die brunette daar, is zij niet de dochter van Lamech en Silla?” “Je bedoelt de zus van Tubal-Kaïn?” “Ja, hoe heette ze alweer? Nemo?” –gegiechel- “Nee, Naäma. Vrouw van Noach”

1514633554333Naäma zuchtte en rechtte haar pijnlijke rug. Haar naam betekende ‘lieflijkheid’ of ‘de aangename’ maar zo lief en aangenaam voelde ze zich deze morgen niet. Ze vertrouwde haar echtgenoot, geloofde haast net zo vurig in God maar dat maakte de weg die ze bewandelde niet gemakkelijker. Soms twijfelde ze aan zichzelf. God had Noach uitgekozen omdat hij zo rechtvaardig was. Maar zijzelf dan? Vond God haar ook rechtvaardig genoeg?

In de bijbel wordt de naam van Noachs vrouw niet genoemd. Maar een Joods geschrift (Genesis Rabba) uit de 5de eeuw geeft aan dat Genesis 4 niet voor niets de zus van Tubal-Kaïn bij naam noemt. (vrouwen werden alleen genoemd als er iets bijzonders was) Naäma wordt hier genoemd omdat ze volgens dit geschrift de toekomstige vrouw van Noach was.  In het ‘boek van de oprechte’ (zie Jozua 10:13 en 2 Samuël 1:18) wordt ook aangehaald dat Naämah de vrouw van Noach is.  Maar helaas is dit boek grotendeels verloren gegaan en is de reconstructie ervan niet helemaal betrouwbaar. We kunnen dus niet met grote zekerheid zeggen dat Noachs vrouw inderdaad Naäma heette. Sterker nog, er zijn weer andere geschriften die haar een totaal andere naam geven.

Maar alsnog. Ongeacht haar naam: wat een leven moet de echtgenote van Noach gekend hebben. God had haar man beloofd hen te redden omdat hij zo rechtvaardig was en vervolgens was hij jaren bezig met het bouwen van een immense boot terwijl er geen dreiging te bespeuren viel…. Behalve dat ze aan al die materialen moesten zien te komen, moest er ook om al die dieren gedacht worden. En al zullen die er niet de volledige 120 jaar allemaal geweest zijn, denk eens aan al het eten wat verbouwd moest worden om deze beestenboel te voeren? Hoeveel poep moest er dagelijks geschept worden om de boel enigszins leefbaar te houden? En dan naast al dat keiharde werken heeft het gezin echt wel aan den lijve ondervonden hoe de omgeving over hen gedacht heeft. Hoe was het om jarenlang bespot te worden, niet serieus genomen te worden? Ik denk dat Noach deze taak nooit alleen had aangekund. Denk jij dat Noach het 120 jaar had volgehouden wanneer zijn vrouw en kinderen niet 100% achter hem hadden gestaan? Niet alleen Noach had volharding getoond; zijn gezin net zo!

2 Petrus 2:5, 9 leert ons dat onrechtvaardigen het bij God aan het kortste eind trekken. Maar God ziet om naar wie in Hem geloven en volharden in hun trouw aan Hem.

Wat mij betrof toonde ook de vrouw van Noach volharding in geloof.  Jarenlang geduldig alle spotternij ondergaan en haar man bijstaan. En geloven wil niet zeggen dat je nooit fouten maakt, dat het je nooit overkomt dat de moed je in de schoenen zakt. Volharden in trouw wil niet zeggen dat het nooit rete-moeilijk is om vol te houden. God zoeken wil niet zeggen dat het vinden altijd vanzelf gaat. Het gaat er in de eerste plaats om dat je hem zoekt… dat je rechtvaardigheid nastreeft … en dan volgt een proces wat tot vinden leidt.

  • Noach en zijn vrouw zijn jaren bezig geweest met het proces van bouwen voordat de belofte tot een climax kwam. Hoe trouw ben jij God – ook wanneer Zijn beloften nog lang niet zichtbaar zijn?
  • Hoe zou jij rechtvaardigheid kunnen nastreven?
  • Wat kan jij leren van (de vrouw van) Noach?

Bible journaling: Een keer heel wat anders! Ik vond op internet dit sjabloon van een pop up bootje. Hier vind je de handleiding.  Ik knipte de onderdelen echter uit van gekleurd papier wat ik nog had liggen. Verven kan ook maar doe dit vooral voor je het in elkaar gaat zetten. Met pastelkrijt maakte ik de achtergrond omdat het gemakkelijk uitgewreven kan worden en daardoor heel egaal lijkt qua kleur. Na het fixeren (ik gebruik spray-fixatief van Harolds) schreef ik er met Micron fineliner de teksten uit Hebreeën en  Petrus bij. Op de blz ernaast tekende ik mijn versie van Naäma met de regenboog erachter. Omdat ik een ESV Interleaved bible heb, heb ik dus na elke blz tekst een lege blz. Daar kon ik mijn bootje gemakkelijk op plakken zonder de tekst te blinderen. Voor wie een gewone schrijfbijbel heeft: maak het pop up bootje en voeg hem als tip-in tussen de blz. Of: kopieer de tekst en voeg deze als extra blz ertussen. Dan heb woordvrouw-naamah-libelleje de ruimte om de pop up te plakken. Of … plak de kaart aan het begin van je bijbel: de woorden ‘Streef rechtvaardigheid na’ zijn daarbij een mooie reminder om welke tekst dan ook te lezen…

Wie liever gebruik maakt van een free printable: deze maakte ik speciaal voor vandaag.

Morgen vind je de challenge op Lucinde haar blog.

Voor meer toekomstige filmpjes: volg me op youtube, insta of word 
lid van onze facebookgroep.  Je kan je uiteraard ook op deze blog 
abonneren (naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of
je email even via het contactformulier toesturen.  Alles op deze 
blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke
doeleinden.

Naämah : pursue righteousness! 

Genesis 4:22, Hebrews 11:6, 2 Peter 2:5,9

Naämah rumbled between her earthenware pots and pans. Which one did she use the most? What should she leave behind? She was moody and had had it for a while. Well, a while … the construction of that immense project already had taken up a sloppy 100 years. And for those who hadn’t yet figured it out: at least 2 of every animal had to go with them on that boat and so her backyard had changed into a zoo over the years. The whole zoo-keeping thing was her job because hubby was rarely at home. When he wasn’t hammering and sawing, he was preaching downtown. And although he spoke passionately about the Lord, he didn’t get  a lot of listeners. The people simply went their own way, they frequently mocked him and didn’t take him seriously at all. When she herself went to the market, people would stare and she would hear the whispering; “Isn’t that … she, that brunette there, isn’t she the daughter of Lamech and Zillah?” “You mean the sister of Tubal-Cain?” “Yes, what was her name? Nemo? “-giggling-” No, Naäma. Noah’s wife “


Naämah sighed and straightened her painful back. Her name meant ‘loveliness’ or ‘the pleasant-one’ but she didn’t feel lovely or pleasant this morning. She trusted her husband, almost as fervently as she believed in their God, but that didn’t make this path they walked on any easier. Sometimes she doubted herself. God had chosen Noah because he was so righteous. But what about herself? Did God also consider her righteous enough?

The name of Noah’s wife isn’t mentioned in the Bible. But a Jewish book (Genesis Rabba) from the 5th century indicates that Genesis 4 does mention the name of Tubal-Cain’s sister for a reason. (women were only mentioned if there was something special abouth them) According to this writing Naäma is mentioned because she was the future wife of Noah. The “book of Jasher” (see Joshua 10:13 and 2 Samuel 1:18) also mentioned that Naämah is the wife of Noah. But unfortunately this book has gone lost for a big part and its reconstruction isn’t entirely reliable. Therefore it’s not certain that Noah’s wife indeed was Naamah. In fact, there are other writings that give her a completely different name.

1514633189268But still. Regardless her name, what a life must this wife of Noah have known. God had promised her husband to save them because Noah was very righteous. And then he spent years building an immense boat. Except the fact that they had to gather all those materials… what about all those animals? And even if the animal circus hadn’t been there for the full 120 years; think of all the food that had to be grown to feed them – even for a day!? How much poo had to be shoveled every day to keep things reasonably hygienic? And besides all that hard work; the family experienced how the neighborhood thought about them – for decades! What was it like to be mocked for years, not to be taken seriously? In my opinion it was an impossible job for just one man. Would Noah sustained these years without his wife and children beïng a full 100% behind him?
2 Peter 2: 5, 9 : The unrighteous don’t do well with God. But God looks after those who believe in Him and persevere in their loyalty to Him.

Believing is almost impossible without making mistakes. And persevering in loyalty doesn’t mean that it’s never going to be hard to keep on going. Seeking His prescence and pursueing righteousness is a difficult proces and it can take years before you get to the finding… 

  • Noah spend decades of building before God’s promis came to a climax. Faithful to the max … How faithful are you?
  • How can / do you pursue righteousness? 
  • In what way can Naämah / Noah’s wife be an example to you?

Bible journaling: Something completely different today but I was thrilled the way this one came out! I just love the pop up I found via Pinterest for FREE.  Here is the description. I cut the pieces out some fancy paper I had from a previous project but you can also color or paint it. (before you paste it!) Because I have an interleaved journaling bible it was easy to paste it on an empty page. But it can be pasted as a tip in in any bible. Or … copy the text and past that one as a tip-in… or just paste this one on your first bible page: the quote pursue righteousness is something you can remind yourself with every verse you read! The background is made with pastel. I love how easy it blends. After fixating I used a Micron fineliner to write the verses from Hebrews and Peter on top. I would love to see your creations!! 

woordvrouw-naamah-libelleFor those that prefer to use a free printable: this one I made especially for today! 

Tomorows challenge can be found on Lucinde’s blog. 

 

 

More (future) tutorials: subscribe on youtube, insta or join 
our facebookgroep.  Or subscribe to this blog: here  contactform 
Everything on this blog is our  proprietorship and so cannot be used
(other than personal use) without specific permission.
instagram
Advertisements