#31daysofbiblicalwomen: take a break!

27-break-langDuring this challenge we don’t post devotionals during the weekend. Enjoy your day of rest; so do we! 

Gedurende deze challenge posten we in het weekend geen overdenkingen. Geniet van je vrije dag, dan doen wij dat ook!

 

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

 

Advertisements

#31daysofbiblicalwomen: 1+1+1=6 giveaway!

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation) 

Last but not least! Van alle giveaways is dit toch echt mijn favoriet! Alweer heel wat weken geleden vroeg ik in onze facebookgroep of – wie ook maar wilde- eens door zijn hobbyspullen kon gaan om te kijken of hij of zij niet wat had liggen wat nog goed én bruikbaar was maar overtollig.  Ik beloofde alles te verzamelen en dan zouden we er een groot bemoedigings-pakket van maken voor iemand uit deze facebookgroep.  Dus deze giveaway is speciaal gericht op de leden van onze facebookgroep!

Maar er werd ZOVEEL ingeleverd … Alle inzenders: wat hebben jullie ruimhartig gegeven.  Dank je wel! Ik heb er 2 grote pakketten van gemaakt. 2 pakketten met (aquarel)potloden, stempels, inkt, mooi papier, washi-tape, cut outs, een bible-journaling boekje, prachtige zelfgemaakte paperclips, 3D (foam)letters, fineliners, embellishments, clipjes, handletter-penselen, stickers, rub-ons, vilten figuren of bloemen … noem maar op! (Niet alles staat op de foto: het zijn echt 2 zeer goed gevulde schoendozen!) Echt ZO geweldig!

En behalve deze 2 grote pakketten valt er ook 1 leuke vriend(inn)en-box te winnen: een box met maar liefst 4 geweldig leuke en kleurrijke mini-pakketjes om SAMEN met een stel anderen te journalen.

Hoe kan je winnen? 

Dit bericht verschijnt vandaag ook in onze facebookgroep. In reactie op dat bericht kan jij iemand taggen (jezelf of een ander lid uit de groep) waarvan jij vindt dat die persoon dit pakket verdient + noem erbij waarom (hoeft niet tot in detail 😉).  We gunnen dit pakket aan iemand in het bijzonder, iemand die een extra bemoediging kan gebruiken. Dit kan iemand zijn die zelf niet de mogelijkheden heeft tot het kopen van diverse materialen en door het bible journalen dicht tot God kan naderen… Maar het kan ook iemand zijn die door een pittige periode gaat en met zo een pakket extra bemoedigd of aangemoedigd wordt om extra tijd met God door te brengen. Of iemand die altijd alles weggeeft van wat ze zelf amper heeft … Het kan ook iemand zijn die … vul zelf maar in waarom jij denkt dat iemand (of jijzelf; en dat mag echt!) dit pakket verdient.

Kans maken op het vriendinnenpakket: in reactie op hetzelfde bericht zet je *vriendinnenpakket* + je tagt minimaal 2 vriendinnen met wie jij graag samen wil gaan journalen.

Uiteraard mag je voor zowel een groot pakket als het vriendinnenpakket meedingen!

Aanstaande donderdag, op de laatste dag van deze challenge maken we de winnaar via onze facebookgroep bekend!

Last but not least. Of all the giveaways there have been during this challenge; this one is my absolute favourite! Several weeks ago I asked in our Facebookgroup if members could go through their journaling stuff and to decide what they could give away. We agreed it had to be whole, not broken and still usefull! I promised that of all that would be send to me: I would create a beautiful giveaway out of it. But there was SO MUCH to give … I decided to create 2 beautiful boxes full of stamps, ink, fineliners, (watercolor)pencils, paint, bible journaling magazines, hand made paperclips, awesome paper, stickers, tip-ins, cut outs, fineliners, brushpens, … SO much! 

And to add even more fun: There is also one friends-box to win! In this box there are 4 little but cute and beautiful smaller giveaways to invite your friends to journal together and double the fun! 

All those who send in stuff: thank you for your generosity! 

How to win? Well … you have to be a member of our facebookgroup.  In our facebookgroup this blog will be posted. As a member you can give a reaction in that post. Tell us who (you or  another member of the group – tag that someone!!) should win this giveaway + why.  We want this giveaway to go to someone who really ‘needs’ it. As an encouragement, as an opportunity to get some stuff that otherwise would not be bought … because they are going through a hard time, or because they always give so much to others or … you tell us!

For the friends-box: go to the same post on our facebookgroup and leave a comment *friendsbox* + tag 2 friends who you would love to journal with together. 

Next thursday, on the last day of this challenge we will announce the winners on our facebookgroup. 

This slideshow requires JavaScript.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my 
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

Gomer: Overwhelming mercy

Gomersara #woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (Scroll down for English translation)

Vandaag vind je op de blog van Lucinde de overdenking van gastblogger Anja Bonhof.  Anja maakte er samen met haar vriendin een erg leuke printable bij. Deze vind je op de blog van Lucinde.

Ikzelf had Gomer eerder al op deze wijze getekend. De free printable daarvan vind je hier.

Today our guestblogger Anja Bonhof talks about Gomer on the blog of Lucinde. She created a beautiful printable you can download for free on Lucinde’s blog. 

I also drew Gomer in my bible and you can download that free printable here

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

 

Salome: Drinking His cup + time lapse

Salome-1#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation)

Salome: Uit welke beker drink je?

Matteüs 20: 20-28, Marcus 15:40-41

Wat had ze gedaan? Uit welke beker zouden haar zoons drinken? Wat had Hij bedoeld? 

Het leek alweer zo lang geleden dat deze rabbi hun dorp had aangedaan en bij haar zoons in de boot was gestapt. Ze hadden een goed draaiend vissersbedrijfje, maar het bleven maar ‘vissers’, geen eervolle studiebollen. Al toen Johannes 4 was had zijn vader hem leren lezen maar net als Jakobus had hij zijn tijd liever buiten bij het meer doorgebracht. Het was haar altijd duidelijk geweest dat haar zoons veel meer in hun mars hadden dan dat ze lieten zien. Maar op school blonken ze nou niet bepaald uit. Het had vast aan die oude rabbi gelegen, die had ze gewoon nooit echt kunnen motiveren.  Met 12 jaar waren ze het bedrijf ingestapt om on the job te leren en de hoop op een hoge en eervolle positie in de maatschappij was vervlogen. Tot rabbi Jezus kwam; die zag in haar zoons wat zij al jaren verkondigde. En hij nam ze mee. Hoe eervol was dat! Normaal gesproken vroegen rabbi’s alleen maar de aller-, allerbeste leerlingen tot volgeling. Maar Jezus had háár zoons gevraagd. Ze hadden – zoals het hoorde wanneer een rabbi je uitkoos- alles achter gelaten om Hem te volgen. Ze zouden nu ‘on the job’ leren wat het was om een rabbi te zijn. Hij zou ze letterlijk stap na stap, onderwijzen in de Schrift en ze leren hoe ze de moeilijke stukken moesten overdenken en toepassen.

Ook zij had Zebedeüs achter gelaten en was in hun kielzog meegereisd. Die knullen moesten toch iemand hebben die voor ze zorgde?  En ze was dankbaar dat ze niet de enige vrouw was geweest. Van alle dames trok ze nu het meest op met Maria uit Magdala en Maria de moeder van de andere Jakobus.

Al snel was het haar duidelijk geweest dat deze rabbi anders was dan anderen. Ze had in hem de beloofde Messias gezien. Het was haar echter niet in dank afgenomen dat ze haar zoons had aangespoord om een eervolle plek in Zijn koninkrijk. “Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?” had Hij geantwoord.

En nu hing Hij hier. Hij was tot het uiterste gegaan en verder. Zijn koningschap bestond uit dienstbaarheid en opoffering, Kijkend naar zijn levenloze lichaam drong het langzaam tot haar door wat ze gevraagd had. En wat Hij werkelijk bedoeld had.. De plaatsen links en rechts van hem waren al vergeven …  wat had de beker der dienstbaarheid voor haar zoons in petto?  

Salome had alleen maar het beste voor haar zoons gewild. Geen onnatuurlijk verlangen van een moeder. Maar ze had destijds niet helemaal begrepen dat het in Zijn koninkrijk niet draait om eigen verdiensten,  slimme koppen of eervolle posities. Bij Jezus draait het om dienstbaarheid, de minste willen zijn, vertrouwen op God en opofferingsgezindheid. Zelf had ze niet anders gedaan dan Hem en haar zoons dienen. Maar desondanks had ze ook, tevergeefs, eer nagejaagd.

Wanneer je naar je eigen leven kijkt

 • Hoe belangrijk vind je het om niet al te laag op de maatschappelijke ladder te staan?
 • Hoe belangrijk is ‘gezien’ of ‘gewaardeerd’ zijn voor jou in vergelijking met het belang om je dienstbaar op te stellen en de minste willen zijn?
 • Ben jij bereid de beker die Jezus jou aanbiedt te drinken? Ook wanneer deze lijden en opoffering bevat in plaats van eer en status?

Bible Journaling: In het filmpje onderaan deze blog (ff scrollen) zie ik hoe ik de pagina van vandaag heb gemaakt. Ik maakte gebruik van Gelatos (bij Lucinde ook per stuk te verkrijgen tegen een schappelijke prijs) en fixeerde deze met Matt Medium van Amsterdam. Fixeren hoeft niet met Gelatos tenzij je er een nieuwe laag bovenop wil zetten voor structuur of meer kleurdiepte. Ik bracht structuur aan met matte gel medium. Met een Pitt Pen zette ik de kruisen erop. De witte tekst in Poscapen.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.

Salome-2Salome: Are you able to drink the cup He is offering you?

Mat:20:20-28, Mark 40-41

What had she done? What cup would her sons be drinking from? What did He mean back then?

It seemed so long ago that this rabbi had visited their village and stepped into the boat with her sons. They had a good running fishing company, but they remained ‘fishermen’, not honorable study bulbs. Already when John was four his father had taught him how to read and write but, like James, he had preferred to spent his time outside by the lake. It had always been clear to her that her sons had much more to offer than they showed. But at school they didn’t exactly stand out. The odd old rabbi must have been the cause, he just could never really have motivated them. At age twelve  they both had entered the company to learn on the job, and the hope of a high and honorable position in society had evaporated. Until Rabbi Jesus came; he saw in her sons what she had been saying for years. And he chose them. How honorable was that! Normally rabbis only asked the very, very best pupils to become followers. And Jesus had asked her sons! They had – as it should be when a rabbi chose you – left everything behind to follow Him. They would now learn ‘on the job’ what it was like to be a rabbi. He would teach them the Scriptures, step by step, literally, and teach them how to think and apply the difficult parts.

She too had left Zebedee behind and had traveled in their wake. Those guys had to have someone who took care of them, didn’t they? She was grateful that she had not been the only woman. Of all the ladies among His followers she spended most of her time with Mary Magdalene and Mary the mother of the other boy named James.

Soon it had been clear to her that this rabbi was different from all the others. She had seen the promised Messiah in Jesus.  However, the other didn’t liked it very much that she had urged her sons to ask for an honorable place in His kingdom. “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with?” He had answered.

And now He was hanging here. He had gone to the limit and beyond. His kingship consisted of servitude and sacrifice. Looking at his lifeless body, she slowly realized what she had asked for back then. And what He really meant by ‘drinking the same cup’. She looked at the men left and right of Him and remembered His words ‘it is for those whom it is prepared for’ … what a relief it was to not see her boys there. But what did the cup He was drinking have in store for her sons?

Salome had only wanted the best for her sons. No unnatural desire of a mother. But she had not fully understood at the time that his kingdom didn’t revolve around own merits, clever heads or honorable positions. With Jesus it was and is all about servitude, being the least among others, relying on God and sacrifice. She herself had done no more than serve Him and her sons. But nevertheless she had, in vain, pursued honor.

When you look at your own life

 • How important do you think it is not to be too low on the social ladder?
 • How important is ‘being seen’ or ‘being appreciated’ for you compared to the importance of being able to serve and to be the least?
 • Are you willing to drink the cup that Jesus offers you? Even if it contains suffering and sacrifice instead of honor and status?

Bible journaling: I journaled this in Mark. Look at the time lapse below! I used Gelatos, Matt medium from Amsterdam and a few paintmarkers. 

 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my  creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.

Joanna: God is grace

johanna

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (Scroll down for English translation)

Vandaag vind je de overdenking op de blog van Lucinde.  Ikzelf tekende Johanna in deze bundel stralen: niet als stralen die van haarzelf uitgaan – ook al volgde ze Jezus bewust en moest ze daarmee een voorbeeld zijn geweest voor anderen, ik zag de stralen meer als iets wat richting haar gaat; we denken zo vaak dat de bijbel vooral mannen in het daglicht zet, maar niets is minder waar! Juist het feit dat er ogenschijnlijk subtiel maar wel met regelmaat verwezen wordt naar het feit dat vrouwen als Johanna de nodige ondersteuning boden laat zien dat God ook vrouwen in het daglicht zet. En wat een vrijheid en genade geeft Hij ons daarmee.  Maar ga snel naar de blog van Lucinde; zij maakte een printable van deze tekening en je kan hem op haar pagina gratis downloaden.

Today you can find the challenge on Lucindes blog. I chose to draw Joanna in a bundle light rays; We often think the bible mostly talks about men, not women. As if God only uses men in His master plan. But the truth is that there frequently are subtle clues that show the importance of women in His plan. Just like Joanna. And though it’s often subtle God does put women like Joanna on a stand and in the spotlights. And in her own way she radiated because of her support.  But please do read the contemplation on Lucindes blog; she created a free printable out of my drawing you can download it on her blog for free!

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

Trapeza: Satisfied with crumbs (+ free printable)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen  (Scroll down for English translation)

trapezaTrapeza: ben jij tevreden met de kruimels?

Marcus 7:24-30

 Als eerste had ze de man in hem gezien en niet zozeer de goddelijke genezer. Ze had gezien hoe zijn vermoeidheid zijn geduld op de proef had gesteld. Voor het oog leek het alsof hij haar keihard had afgewezen. Zijn volgelingen hadden met haast plaatsvervangende schaamde en hoorbaar hun adem ingehouden toen hij haar schijnbaar tactloos met een kleine hond vergeleek. Maar in zijn ogen lag een doelgerichte vastberadenheid en ze had door dat hij, vermoeid als hij was, een punt had willen maken. In haar cultuur was de vergelijking overigens niet zo denigrerend. Een vrouw die van zich kon afbijten en voor zichzelf durfde opkomen werd vaak ‘bitch’; hond genoemd, het was een zo vaak gebruikt woord dat het nauwelijks beledigend was. En ze had inderdaad lef getoond door voor zijn voeten te vallen en haar wens duidelijk kenbaar te maken. En hij noemde haar ook nog eens kleine hond ; dat verkleinwoord haalde de gemene angel eruit en maakte haar duidelijk dat hij het echt niet gemeen bedoelde.

Haar vriendin had haar geprezen om het feit dat zij, een vrouw notabene, de grote genezer van gedachten had kunnen laten veranderen. Alsof zij zo invloedrijk was geweest. Maar ze durfde te betwijfelen of dit het geval was. Hij stond erom bekend altijd compassie te tonen. Waarom zou dat nu ineens anders zijn geweest? En iedereen wist dat Joden bij voorkeur niets met anders-gelovigen van doen wilden hebben en er normaal niet over zouden peinzen hun huis in te gaan. Maar dat was exact wat hij wel had gedaan. Hij verbleef zelfs al een aantal dagen in hun dorp.  Volgens haar was zijn aanvankelijke afwijzing mogelijk gewoon een tactiek geweest om zijn leerlingen een les te leren.

Hij had dan wel ‘eigen volk eerst’ gezegd, maar zij had direct begrepen dat hij daar niet mee bedoelde ‘en dus niet de anderen’. Ze had de ruimte in zijn woorden gehoord en geen afwijzing. Dus gaf ze hem gelijk. Ze vroeg ook niet van hem om van zijn doel af te wijken. Ze gaf hem groot gelijk! Het enige wat ze wilde was dat hij, nu hij er toch was, haar dochter zou genezen. Ze vroeg geen heel brood. Ze had voldoende geloof en vertrouwen in zijn goddelijkheid om tevreden te zijn met een paar kruimels onder de tafel (Trapeza is Grieks voor tafel).  En stiekem dacht ze dat hij daarom haar wens had ingewilligd.  

De barrière van tijd, taal en cultuur zijn in dit verhaal heel voelbaar. Wanneer je het voor de eerste keer leest denk je al snel dat Jezus denigrerend en afwijzend doet of dat Hij op z’n minst chagrijnig is. Maar het verhaal toont juist dat Jezus niet alleen voor eigen volk alleen kwam, maar voor iedereen die in Hem gelooft en zijn vertrouwen in Hem stelt. Dat is de boodschap die gaandeweg dit evangelie steeds duidelijker wordt. (Lees ook Marcus 11:17)

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Psalm 84:11

 • Hoe groot is jouw vertrouwen in God in tijden van wanhoop?
 • Ben jij in je (geestelijk) leven tevreden met de kruimels?
 • Welke les leer jij uit het verhaal van vandaag?

Bible Journaling:  Het beeld van een bedelend hondje bleef bij me hangen na het lezen van dit gedeelte. En omdat Jezus zijn opmerking hoogstwaarschijnlijk niet denigrerend maar in bepaalde mate juist liefdevol en vertederd bedoelde, tekende ik dit hondje met een fineliner in mijn bijbel. Met grafietpapier kan je deze gratis printable gemakkelijk in je eigen bijbel overtrekken.  Met waterverf gaf ik er kleur aan.

We vinden het geweldig wanneer je jouw gedachten bij dit gedeelte en / of jouw creaties hier deelt of op social media. Laat wat van je horen! Op social media kan je ons vinden met #woordvrouw of #bijbeljournalinggroep.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.

trapeza2Trapeza: Are you satisfied with just the crumbs? 

Mark 7:24-30

At first sight she had seen the man in him and not so much the divine healer. She had seen how his fatigue had put his patience to the test. To the eye it seemed as if he had rejected her harshly. His followers had, audibly and with almost deputy shame, held their breath as he compared her seemingly tactless with a small dog. But in his eyes there had been a purposeful determination and she knew that he, tired as he was, wanted to make a point. Being called a dog in her culture wasn’t as derogatory as for them. A woman who could stand up for herself often was called a dog more often. It was a word so often used that it was hardly insulting. And indeed she had shown guts by falling in front of his feet and expressing her wish clearly. And he also called her a little dog; that diminutive took out the mean sting and made it clear to her that he really did not mean it harshly.

Her bff had praised her for the fact that she, a woman, had made the great healer change his mind.  As if she had been so influential. She dared to doubt whether this was the case. He was known to always show compassion. Why would that have been different so suddenly? And everyone knew that Jews prefer not to have anything to do with gentiles and normally, by far, wouldn’t think about going into their house. But that was exactly what he had done. He even stayed a few days in their village.

According to her, his initial rejection might have been just a tactic to teach his students a lesson. When he said “our people first”, she immediately had understood that he didn’t mean ‘and not the others’. She had heard the space in his words and no rejection. And she agreed. She didn’t ask him to deviate from his goal. All she wanted was, now that he was there anyway, he would cure her daughter. She didn’t ask for a whole loaf. Her faith and confidence in his divinity was sufficient to be content with a few crumbs under the table (Trapeza is Greek for table). In her opinion her faith was the reason he therefore granted her wish.

The barrier of time, language and culture are very tangible in this story. When you read it for the first time, you soon think that Jesus is denigrating and rejecting or that He is at least grumpy. But the story shows precisely that Jesus came not only for his own people, but for everyone who believes in Him and puts his trust in Him. ‘Our people first’ is just a springboard to reach everybody else. That is the message that gradually becomes clearer this gospel. (Read also Marcus 11:17)

For a day in Your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wickedness. Psalms 84:10

 • How steadfast is your confidence in the Lord in desperate times?
 • Would you be happy with just a few crumbs? Why (not)? 
 • What is this woman teaching you today? 

Bible journaling: After contemplating on this story, the image of a little begging dog kept popping up in my mind. So I had to use that image. Watercolor isn’t my thing. But I tried. I drew the dog in my bible using a fineliner and added the watercolor. I made a free printable out of it. Feel free to use it. When you do and you post your creation on social media, I would love to see it, so please tag me 🙂 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my  creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.

Milcah: #DTA (Dare to ask) + (free printable)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen  (Scroll down for English translation)

De overdenking van vandaag vind je op de blog van Lucinde! Voor mezelf  is dit weer een verhaal over gezond feminisme. In een tijd waarin het vooral de man was die alles regelde staan deze zussen op om op te komen voor hun eigen rechten.  De cultuur en context was op zich niet onwillend maar ‘men’ had hier nog nooit zo over nagedacht. Hun oprechte vraag vroeg om een stukje buiten de box denken.

Als zussen (in geloof) mogen en moeten we voor elkaar opkomen. We mogen strijden om ons eigen plekje. Samen kunnen we buiten de gebaande paden treden. Dat wat altijd de norm was in kerk en daarbuiten hoeft niet hetgeen te zijn waar we ons bij neer moeten leggen. We mogen samen elkaar en de ‘mannen’ uitdagen hun grenzen in hun denken te verleggen.

En laat ik dan maar gelijk het bommetje opgooien … waarom zou een vrouw in de kerk geen leiding mogen nemen als oudste of als predikant (maar wel leiding over tieners, zangleiding, of in hoge maatschappelijke functie’s…)? Misschien heb je zelf niet de behoefte om in een dergelijke rol te staan. Maar wat als een zuster dat wel heeft? Ben je bereid samen met haar op de barricade te staan?

Op Lucinde haar blog vind je weer een gratis printable van een tekening die ik eerder maakte. Veel plezier met journalen!

Today’s biblical woman can be found on Lucinde’s blog! To me the devotional of today is again an example of feminisme in the bible. In a male dominated culture these sister stand up for their right. They join hands to challenge the men to think outside their culture, outside the box. It wasn’t that the men didn’t want women to have land. Until then nobody ever asked for the possibility… They never had to think about it before. These sisters teach me that we – as sisters in faith – can join hands and step up. 

woordvrouw-milkaWhat has been normative in church for women doesn’t have to stay this way. It is ok to challenge the board of elders to think again. And let me drop the bom for those ladies in a male-dominated church: it is ok to step up and ask them to reconsider! I often see churches that doesn’t allow women to be an elder, speaker or pastor. Why? Especially when women can lead during worship or can lead our teenagers (men and women to be) and children or when it’s ok to have a leading job … : why not as an elder or pastor? And maybe you don’t feel the need for such a position; what if one of your sisters does? Do you dare to join their hands and walk the paths that haven’t been walked (that much) before?  Sisterhood: a precious thing!  

Today on Lucindes blog you can find a free printable (again :))that she created out of one of my drawings. 

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

#31daysofbiblicalwomen: take a break

20-break-lang#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation)

Dit jaar zullen we tijdens de challenge op zondag geen overdenkingen of giveaways plaatsen. Geniet van je vrije dag, dan doen wij dat ook!

During this years challenge we won’t be posting any devotionals on Sunday’s. Please enjoy your day of rest, so will we!  Tomorrow the next biblical women will posted! 

 

#31daysofbiblicalwomen: GIVEAWAY 3

19-giveaway-lang#woordvrouw Ga snel naar de blog van Lucinde! Vandaag organiseert zij speciaal voor deze challenge een giveaway!

#31daysofbiblicalwomen Quickly, hop over to Lucinde’s blog! She is hosting a giveaway! 

 

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via 
het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons 
creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.
Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. Or 
subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is my
creative proprietorship and therefor cannot be used (other than 
personal) without specific permission.  Sharing on social media 
will be appreciated.

 

Bithiah: Becoming a daughter of God (+ free printable)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (Scroll down for English translation) 

Bitja: Een dochter van God worden.Jenny Pollett

Exodus 2:5-10, 1 Kronieken 4:17-18, Hebreeën 11:24

Vandaag is de #woordvrouw geschreven door gastblogger Jenny Pollett uit New Zealand. Dank je wel voor je bijdrage, enthousiasme en creativiteit Jenny!

Zachtjes wiegde ze haar baby in haar armen. Bitja rustte tegen de muur van haar nederige huisje in Gosen en keek naar het landschap voor zich wat uitmondde in de Nijl. Terwijl ze de vredige avondlucht inademde dwaalden haar gedachten naar het leven wat ze eens kende. Een leven van welvaart, overvloed en vol priveleges als dochter van de farao. Het leven toen was echter gevuld van angst en spanning, altijd afhankelijk van de willekeur van de Goden, machteloos om zichzelf te verdedigen ten opzichte van de manipulatie van de priesters en de God geworden heerser. Er was altijd maar iets kleins nodig om het slachtoffer van hun ongenoegens te worden.

bitjaZe herinnerde zich de noodlottige dag waarop ze de schreiende baby uit het water had gered. Ze zou gaan baden, haar gedachten hadden destijds een loopje met haar genomen omdat bij de plek waar ze normaal ging baden de dode lichamen van zoveel baby’s hadden voorbij gedreven. Het was door toedoen van de farao dat zoveel Hebreeuwse pasgeboren jongetjes werden vermoord. Het was vreselijk geweest. En tegelijk ook zo oneerlijk; want wat had ze graag een baby van zichzelf gehad. De joodse vrouwen produceerden baby na baby en haar schoot bleef gesloten. Ze wilde wel een baby maar was als de dood voor een zwangerschap of bevalling. Op haar 14de was ze uitgehuwelijkt  en sindsdien werd er van haar verwacht dat ze een zoon zou baren, ook al was haar man een militair en zelden thuis.  En middenin deze gedachtestroom dreef het mandje. Het hartverscheurende geschrei raakte haar hard, ze tilde het kind op, wiegde het in haar armen en wist ‘dit is mijn kind, uit het water getrokken, een geschenk van de Nijl’.

En zo begonnen de jaren van misleiding; angst dat haar geheim bekend werd. Maar er waren ook jaren vol plezier geweest terwijl ze haar kleine prins Mozes liet opgroeien aan het hof. Vaak had ze stiekem meegeluisterd toen de voedster haar zoontje bijzondere verhalen over de God El-shaddai vertelde.  Ze had het altijd al bizar gevonden hoe dit volk maar in 1 God kon geloven. Volgens hun de enige echte God die het volk werkelijk zou liefhebben. In de jaren die volgden ontdekte Mozes beetje bij beetje de waarheid over zijn afkomst, maar hij was ervan doordrongen dat dit een groot geheim was en dit zo moest blijven. Wanneer de waarheid naar buiten kwam en het licht zou zien zouden ze alles kunnen verliezen.

En toen was het onvermijdelijke gebeurd waardoor haar status, welvaart en alle privileges tot een abrupt einde waren gekomen. Mozes had zo lang zijn best gedaan om in het gareel mee te lopen maar de dag kwam dat hij het niet langer kon aanzien en alles wat ze hem ooit had aangeboden de rug keerde. Hij vermoordde een Egyptenaar en had hem verstopt in het zand. Maar toen het bekend werd wat hij had gedaan was hij gevlucht naar Midjan. Met gevaar voor eigen leven had ook zij het paleis verlaten en haar toevlucht genomen bij het volk van Mozes. Haar eigen slaven zorgden nu voor haar al was ze één van hen. Ze hielden haar verborgen voor de overheid, kleedden haar in hun klederdracht en gaven haar een Hebreeuwse naam: Bitja (dochter van God). Ze hadden haar zelfs laten trouwen. Maar helaas was haar echtgenoot onverwacht overleden. 

En hier stond ze nu. Met haar tweede kind in haar armen. Mijmerend over Gods ondoorgrondelijke wegen.  Inmiddels was El-Shaddai de enige God die zij als echt erkende. Al zag ze de uitkomst nog niet, ze was ervan overtuigd dat deze God een plan had voor zijn volk en dat zij, op haar beurt daar een zeer bescheiden rol in mocht vervullen ondanks de jaren van afgoderij en onwetendheid. Door haar geloof had Bitja leren vertrouwen, door geloof had ze vrede gevonden.

bitja2In de bijbel staat er maar erg weinig info over Bitja. Maar Joodse overleveringen en de Midrasj vertellen ons meer over deze vrouw. Zie hiervoor oa. de bijgevoegde link en lees het boek van Mesu Andrews ‘Dochter van de farao’.

Wat we in de bijbel wel duidelijk lezen is dat God Bitja gebruikt in Zijn grote plan voor zijn volk. We lezen ook over een vrouw die haar lot overstijgt en zich weet te ontworstelen aan de heersende heidense godsdienst waarin ze was opgegroeid en zich weet te verzetten door het redden van een ogenschijnlijk onbetekenend slavenkind. Maar het is juist dat kind, wat door haar is opgevoed wat later door God gebruikt wordt om Zijn plan uit te voeren. En Mozes wordt later door Hem beloond vanwege zijn geloof.

En hoewel ze in beginsel weinig moet hebben geweten over de God van de Hebreeën, ze vindt zelf ook haar weg naar dit volk en naar deze God.

 • Hoe moeilijk is het (soms) te geloven dat God ook voor jou een plan heeft? Hoe bitja saramoeilijk is het hierin te vertrouwen wanneer je zelf in moeilijke tijden zit?
 • Durf je te vertrouwen op de belofte uit Jeremiah 29:11 en daarin je rust te vinden?
 • Wat is het belangrijkst voor jou: welvaart en status of geloof en vertrouwen in de God die jou liefheeft?

Bible Journaling: Jenny maakte een prachtige tekening die hier als free printable te downloaden is. Daarnaast maakte ze er tweede tekening bij die je of in de marges van je bijbel kan verwerken of je maakt er een mooie boekenlegger van. Voor mezelf verkleinde ik haar tekening en zette hem met grafietpapier over in mijn bijbel.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren 
(naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of je email
even via het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog 
is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor 
persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.

BITHIAH: becoming a daughter of God.

Exodus 2:5-10, 1 Chron 4:17-18, Hebr 11: 24 

Today our guestblogger is Jenny Pollett from New Zealand, thank you Jenny for your contribution, enthousiasm and creativity! 

bitjaCradling her sleeping new-born son in her arms, Bithiah rested against the wall of her humble little Goshen home and looked out over the distant Nile. As she drank in the peace of early evening, her mind wandered back to the life she had known, and she wondered at the contrast with the humble life she now lived. Though she had lived a life of wealth and privilege as a daughter of the Pharaoh, yet she had known no peace. Instead she had lived with constant fear, anxiety and terror, always at the mercy of Egypt’s capricious, changeable gods and powerless to defend herself against the whims of powerful rulers believed to be god incarnate, who were able to dispense death and destruction to whomever they chose with very little reason.

She remembered back to that fateful day when she’d drawn a baby from the Nile. Going to bathe that day, her mind had been whirling with emotion; revulsion at having seen bloated, dead babies floating by her private bath-house, after the edict of Pharaoh that Hebrew new-born boys be cast into the Nile. How unfair it had seemed, when she had yet to produce a child,  that these slave women could produce so many sons they could not keep! How she longed for a child of her own, yet she was utterly terrified of childbirth. She’d been given in marriage at age 14 and expected to produce an heir, even though her husband was in the army and seldom home. Then a basket floated by and caught in the reeds where she stood. The plaintive cry tore at her heart, and as she lifted the child to her breast she knew he was hers – a gift from the god of the Nile.

So began the years of deceit; the dread of being found out. And yet they had been years of joy too as she raised her little Moses as her own son; a Prince of Egypt. Many were the times that she listened as her Hebrew nursemaids told stories of their God El-Shaddai. How unbelievable that they could believe in just one all-powerful God, a God they believed to be the only true God and a God who actually cared for his people! As Moses grew he had come to know of his Hebrew origins, but she’d sworn him to secrecy, emphasising how much they both would lose should the truth ever come into the light.

Then the inevitable had happened and her privileged life had come to an abrupt and terrifying end! Moses had fought for many years to reconcile his life of privilege with the deprivation of the people he knew to be his own, and the day finally arrived when the truth became known and Moses turned his back on all he had known to defend his people against their cruel oppressors. He’d killed one of the guards and hidden his body in the sand. Then when the truth came out he’d fled into the wilderness of Midian.  Her life under threat she had run to the only friends she had; her Hebrew slaves, and they had taken her in and hidden her; caring for her as one of their own. They’d given her a new name – Bithiah; daughter of God, dressed her as a Hebrew and provided a new husband for her. (By now she was a widow.)

So here she was, a new babe in her arms and peace in her heart, marvelling at the workings of El-Shaddai, the one God she now understood to be true. Although she had yet to see it, she now truly believed that this El-Shaddai did indeed have a plan for His people, and that she had played a tiny part in that plan in spite of her distorted ideas at the time. By faith Bithiah believed, and by faith she found peace.

Very little is actually written in scripture about the adoptive mother of Moses, so much of what I have written is taken from Jewish history and folk law written in the Midrash, as seen in this link , and from a story by Mesu Andrews: “The Pharaoh’s Daughter.”

In this account we see that God is able to use whomever he chooses in order to carry out his mighty plans for his people. We also see a woman who is able to rise above the depravity of the pagan regime in which she was raised, to defy a despicable edict and compassionately rescue a condemned slave child, and who is eventually able to exercise faith to believe in the plans of the one true God; El-Shaddai, and is rewarded by Him for that faith. Although she knows very little of El Shaddai or his plans yet she is able to become the channel of His provision of a saviour for the people of Israel and as such she comes to faith and trust in Him.

 • How hard is it for you to believe that God has a plan for your life, even in the midst of trauma and difficulties?
 • Can you believe the promise of Jeremiah 29: 11 and rest in God’s overarching plan for your life?
 • What is more important to you: wealth and position, or faith and trust in the one God who loves you?

Bible jouraling: Jenny made a beautiful drawing and has made it available to you as a free printable. She also added a second beautiful drawing that can be used in de margins of your bible. I minimized het drawing and transfered it into my bible. With transferpaper the printable is so easy to transfer!!

 

 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this 
blog is my creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.